Eero Tuorila – toimitussihteeri

Eero Tuorila – toimitussihteeri

Eero Tuorila on erikoistunut Japanin politiikkaan. Eero on valmistunut valtiotieteiden maisteriksi Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimuskeskuksesta, jossa hänen gradunsa käsitteli Japanin perustuslain uudelleentulkintaa. Hän on aiemmin suorittanut kansainvälisen politiikan kanditutkinnon Kentin yliopistossa Englannissa, ja on työskennellyt harjoittelijana Suomen Tokion suurlähetystössä. Eero on töissä viestintäalalla. – Lue Eeron kirjoittamat jutut.

Lotta Kivinen – toimittaja

Lotta Kivinen – toimittaja

Lotta Kivinen on erikoistunut Kaakkois-Aasiaan historiaan ja politiikkaan sekä kehityskysymyksiin. Lotalla on kandidaatintutkinto historiasta ja maisterintutkinto Kaakkois-Aasian tutkimuksesta School of Oriental and African Studies -yliopistosta, sekä maisterintutkinto kehitysmaatutkimuksesta Helsingin yliopistosta. Hänellä on työkokemusta ulkoasiainhallinnosta Addis Abebassa ja Bangkokissa. – Lue Lotan kirjoittamat jutut.

Ilari Autio – toimittaja

Ilari Autio – toimittaja

Ilari Autio on oikeustieteen maisteri Helsingin yliopistosta ja sekä KTM Aalto-yliopistosta. Lisäksi hänellä on tutkinto kansainvälisestä johtamisesta. Ilari on kiinnostunut kansainvälisestä kaupasta ja kansainvälisistä voimasuhteista sekä erityisesti Kiinan roolista näissä. Ilarin kansainvälinen tausta on erityisesti Kiinasta ja Singaporesta. – Lue Ilarin kirjoittamat jutut.

Veikko Mäkelä – kirjoittaja

Veikko Mäkelä – kirjoittaja

Veikko Mäkelä työskentelee ylitarkastana Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmässä. Hän on yhteiskuntatieteiden maisteri Tampereen yliopistosta, pääaineenaan kansainvälinen politiikka. Mäkelä on kiinnostunut globalisaation varjoilmiöistä, inhimillisen ja kriittisen turvallisuuden kysymyksistä ja Itä- ja Kaakkois-Aasian politiikasta. Hän on aikaisemmin työskennellyt mm. IOM:ssä ja ulkoministeriössä. – Lue Veikon kirjoittamat jutut.

Katri Kauhanen – kirjoittaja

Katri Kauhanen – kirjoittaja

Katri Kauhanen on erikoistunut Etelä-Korean historiaan ja yhteiskunnalliseen muutokseen. Katri viimeistelee parhaillaan väitöskirjaansa, jossa hän tutkii korealaisen naisasialiikkeen historiaa ja kansainvälisiä verkostoja kylmän sodan aikana. Päivätyökseen Katri työskentelee koulutussuunnittelijana. Hän on aiemmin toiminut tutkimus- ja opetustehtävissä Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksessa sekä Maanpuolustuskorkeakoulussa. Itä-Aasian lisäksi Katria kiinnostavia aiheita ovat kansainvälinen koulutus sekä tasa-arvoon ja rauhaan liittyvät kysymykset. – Lue Katrin kirjoittamat jutut.

Kaisa Saarinen – kirjoittaja

Kaisa Saarinen – kirjoittaja

Kaisa Saarinen on erikoistunut Itä-Aasian politiikkaan ja ympäristöpolitiikkaan. Hän on valmistunut yhteiskuntatieteiden kandidaatiksi Glasgow’n yliopistosta ja maisteriksi Oxfordin yliopiston aluetieteen laitokselta. Gradussaan hän tutki maantieteellisiä ja talouspoliittisia tekijöitä, jotka vaikuttavat uusiutuvan energian sektorien kehitykseen paikallistasolla Japanissa. Lisäksi Kaisa on freelancekirjoittaja ja -toimittaja, jonka blogi ja portfolio löytyvät täältä.Lue Kaisan kirjoittamat jutut.

Anton Karppanen – kirjoittaja

Anton Karppanen – kirjoittaja

Anton Karppanen on Kiinan ulko- ja sisäpolitiikkaan sekä Itä-Aasian kansainvälisiin kysymyksiin erikoistunut tohtoriopiskelija Sciences Po -yliopistossa Pariisissa. Antonilla on kandidaatin tutkinto Aasian tutkimuksessa Helsingin yliopistosta sekä maisterin tutkinto Itä-Aasian kansainvälisessä politiikassa Warwickin yliopistosta Englannista. Suomen, Ranskan ja Britannian lisäksi hän on opiskellut myös Kiinassa sekä työskennellyt harjoittelijana Suomen Pekingin-suurlähetystössä sekä Helsingissä Kiinan peliteollisuuden analyytikkona. – Lue Antonin kirjoittamat jutut.

Milla Vaha – kirjoittaja

Milla Vaha – kirjoittaja

Milla Vaha on Euroopan yliopistoinstituutista Firenzestä väitellyt kansainvälisen politiikan tohtori, joka toimii yliopisto-opettajana Etelä-Tyynenmeren yliopistossa (University of the South Pacific) Fidžissä. Hän on tutkimuksessaan erikoistunut kansainvälisen politiikan etiikkaan, erityisesti sodan etiikkaan ja ilmastonmuutoksen oikeudenmukaisuuskysymyksiin. – Lue Millan kirjoittamat jutut.

Shiyu Miao – kirjoittaja

Shiyu Miao – kirjoittaja

Shiyu on valtiotieteiden maisteri Aasian tutkimuksen oppiaineesta Turun yliopistosta, ja on erikoistunut Kiinan ulkopolitiikkaan ja (ulko)poliittiseen viestintään. Hän työskentelee tällä hetkellä strategiakonsultoinnin ja skenaarioiden parissa. Aiempaa työkokemusta Shiyulla on muun muassa B2B-markkinatutkimusalalta ja ulkoministeriöstä.

Julia Lintunen – kirjoittaja

Julia Lintunen – kirjoittaja

Julia Lintunen on taloustieteestä valmistunut kauppatieteiden maisteri ja poliittisen historian maisteriopiskelija. Hänen kiinnostuksenkohteitaan ovat Kiina ja taloudelliset ulkosuhteet, joihin hän on perehtynyt sekä opintojen että töidensä puolesta. Työkokemusta Julia on kerryttänyt harjoittelijana ulkoministeriössä ja Kiina-kesäekonomistina Suomen Pankissa.