Tuulikki Olander – toimitussihteeri

Tuulikki Olander – toimitussihteeri

Tuulikki Olander on valmistunut Helsingin yliopistosta valtiotieteiden maisteriksi pääaineenaan yleinen valtio-oppi. Opinnoissaan hän keskittyi organisaatiotutkimukseen, innovaatiopolitiikkaan ja kasvatustieteeseen. Työkokemusta Tuulikilla on muun muassa asiantuntijatehtävistä Suomen suurlähetystöstä Ottawasta sekä tutkimus- ja innovaatiopolitiikan parista Suomesta ja Brysselistä. – Lue Tuulikin kirjoittamat jutut.

Mirka Wendt – toimitussihteeri

Mirka Wendt – toimitussihteeri

Mirka Wendt on Helsingin yliopistosta valmistunut VTM pääaineena maailmanpolitiikka. Opinnoissaan hän erikoistui Latinalaiseen Amerikkaan, rauhan- ja konfliktintutkimukseen sekä kehitysmaatutkimukseen. Työkokemusta hänellä on Suomen edustustoista New Yorkissa ja Brasiliassa, UNDP:ltä Rio de Janeirossa, saksalaiselta kehitysyhteistyötoimijalta GIZ:lta sekä kehitysyhteistyökonsultoinnista Latinalaisessa Amerikassa, Aasiassa ja Afrikassa. – Lue Mirkan kirjoittamat jutut.

Heidi Lipsanen – toimittaja

Heidi Lipsanen – toimittaja

Heidi Lipsanen on toimittaja ja videotuottaja, joka on vuosien varrella tuottanut juttuja yli tusinasta maita etupäässä suomalaiselle yleisölle. Hänen erikoistumisalueensa ovat latinalainen Amerikka ja Etelä-Aasia. Heidi on toiminut Ylen Brasilian kirjeenvaihtajana kahdesti. Heidillä on maisterintutkinnot Columbia Journalism Schoolista New Yorkista ja Manchesterin yliopiston Granada Centre for Visual Anthropology –opinahjosta.

Ilkka Tiensuu – toimittaja

Ilkka Tiensuu – toimittaja

Ilkka Tiensuu on valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteriksi Tampereen yliopistosta pääaineenaan kansainvälinen politiikka. Lisäksi hän on opiskellut kehitysmaatutkimusta Helsingin ja filosofiaa Jyväskylän yliopistossa sekä taloustieteitä ITESM:ssä Meksikossa. Työkokemusta hänellä on mm. Lapin yliopiston Arktiselta keskukselta ja valtionhallinnosta sekä ulko- ja sisäministeriön hallinnonaloilta. – Lue Ilkan kirjoittamat jutut.

Ella Virtanen – toimittaja

Ella Virtanen – toimittaja

Ella Virtanen on poliittisen historian maisteri Helsingin yliopiston valtiotieteellisestä tiedekunnasta sekä kansainvälisten suhteiden maisteri argentiinalaisesta Universidad de Belgranosta. Häntä kiinnostavat erilaiset ihmisoikeus ja tasa-arvoteemat sekä Latinalainen Amerikka, missä hän on asunut on-offisti vuodesta 2014. Ella on työskennellyt muun muassa talousrikollisuuden tutkijana Nordealla, Suomen Pakolaisavulla sekä Suomen suurlähetystöissä Santiago de Chilessä ja Buenos Airesissa.– Lue Ellan kirjoittamat jutut.

Ulla Henttonen – toimittaja

Ulla Henttonen – toimittaja

Ulla Henttonen on valmistunut valtiotieteiden maisteriksi Johns Hopkinsin yliopistosta pääaineinaan globaali teoria ja kansainvälinen talous. Opinnoissaan Ulla keskittyi julkisen keskustelun ja turvallisuuspolitiikan kytköksiin sekä globaalin valtapolitiikan ja erityisesti transatlanttisten suhteiden muutoksiin. Opiskelut ja työt ovat vieneet Ullan kymmeneen maahan, ja hänellä on työkokemusta muun muassa ajatushautomoista Washingtonissa ja Kööpenhaminassa. Tällä hetkellä Ulla työskentelee viestintäpäällikkönä Teknologian tutkimuskeskus VTT:llä. – Lue Ullan kirjoittamat jutut.

Roope Kinisjärvi – kirjoittaja

Roope Kinisjärvi – kirjoittaja

Roope Kinisjärvi on poliittisen historian maisteriopiskelija Turun yliopistossa. Roope on erikoistunut opinnoissaan kansainvälisten suhteiden, diplomatian ja Suomen kehityspolitiikan historiaan. Lisäksi Roope on asunut Santiago de Chilessä ja seuraa aktiivisesti Latinalaisen Amerikan politiikkaa. – Lue Roopen kirjoittamat jutut.

Juha Kekomäki – kirjoittaja

Juha Kekomäki – kirjoittaja

Juha Kekomäki on valmistunut filosofian maisteriksi Tampereen yliopistosta pääaineenaan historia. Juha tekee Helsingin yliopistolla poliittisen historian väitöskirjaa konservatiivien poliittisesta ajattelusta ja retoriikasta Yhdysvalloissa 2000-luvulla. Työkokemusta hänellä on erilaisista tutkimus- ja analysointitehtävistä julkiselta ja yksityiseltä sektorilta. – Lue Juhan kirjoittamat jutut.

Petra Kuivala – kirjoittaja

Petra Kuivala – kirjoittaja

Petra Kuivala on moderniin katolisuuteen ja Kuuban vallankumoukseen erikoistunut teologian tohtori, joka tekee post doc -tutkimusta historian osastolla Harvardin yliopistossa. Petran tutkimukseen kuuluu myös pitkäkestoinen kenttätyö Kuubassa, ja hän on ensimmäinen katolisen kirkon vallankumousajan arkistoissa työskentelevä tutkija. Petra on työskennellyt tutkijana Helsingin yliopistossa ja Cuban Research Institutessa Floridassa. Kuuban ohella Petran intresseihin lukeutuvat uskonnon ja yhteiskunnan risteyskohdat Latinalaisessa Amerikassa ja Yhdysvalloissa sekä Pyhä istuin ja paavi diplomaattisina ja poliittisina toimijoina. – Lue Petran kirjoittamat jutut.

Niko Mikael Korhonen – kirjoittaja

Niko Mikael Korhonen – kirjoittaja

Niko Mikael Korhonen kirjoittaa parhaillaan graduaan Helsingin yliopiston yleisen historian oppiaineeseen. Hän on erikoistunut Yhdysvaltain historiaan, erikoisalanaan etenkin maan poliittinen historia sekä aate- ja kulttuurihistoria. Niko Mikael on opiskellut lisäksi Pohjois-Amerikan tutkimusta, ja hänellä on taustaa myös luovana kirjoittajana. Hänen erityisiä kiinnostuksen kohteitaan ovat Yhdysvaltain puoluepolitiikka, sen historia sekä maata koskevat erityisaiheet, kuten perustuslailliset kysymykset, asepolitiikka ja eriarvoisuuskysymykset. – Lue Niko Mikaelin kirjoittamat jutut.

Anna Virkama – kirjoittaja

Anna Virkama – kirjoittaja

Anna Virkama on Limassa asuva konsultti ja vapaa toimittaja, jonka maantieteellisiin kiinnostuksen kohteisiin kuuluvat Etelä-Amerikka ja Pohjois-Afrikka. Suomessa, Ranskassa ja Marokossa opiskellut Anna on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri ja on suorittanut jatko-opintoja Tampereen yliopistossa, jonne hän viimeistelee koulutussosiologian alaan liittyvää väitöskirjaansa. Hänellä on työkokemusta muun muassa EU:n rahoittamista kansainvälisistä tutkimushankkeista ja Suomen edustustosta Limassa. – Lue Annan kirjoittamat jutut.

Minja Sillanpää – kirjoittaja

Minja Sillanpää – kirjoittaja

Minja Sillanpää suorittaa parhaillaan riskienhallinnan ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen maisterin tutkintoa Lundin yliopistossa. Aiemmissa opinnoissaan hän on erikoistunut kansainvälisiin suhteisiin, kehitystutkimukseen ja kansainvälisiin interventioihin. Lisäksi Minja on osallistunut kehitysprojektiin Saint Vincentin saarella Karibialla. Projektin tarkoituksena on opettaa paikallista permakulttuuria huoltovarmuutta tukevana elementtinä. – Lue Minjan kirjoittamat jutut.

Ilmari Reunamäki – kirjoittaja

Ilmari Reunamäki – kirjoittaja

Ilmari Reunamäki on filosofian maisteri Tampereen yliopistosta. Hän tutki historian alan gradussaan Yhdysvaltain sisällissotaa ja on opiskellut maan poliittista järjestelmää North Park Universityssä Chicagossa. Ilmari on työskennellyt muun muassa Suomen Washingtonin- ja Yhdysvaltain Helsingin-suurlähetystöissä. – Lue Ilmarin kirjoittamat jutut.

Viliina Kaikkonen – kirjoittaja

Viliina Kaikkonen – kirjoittaja

Viliina Kaikkonen on ympäristö- ja kehityskysymyksiin sekä Latinalaiseen Amerikkaan erikoistunut sosiaaliantropologian maisteriopiskelija FLACSO-instituutissa Argentiinassa. Hän on valmistunut skotlantilaisesta St Andrewsin yliopistosta pääaineenaan kestävä kehitys. Viliina on asunut useita vuosia Latinalaisessa Amerikassa ja työskennellyt aikaisemmin muun muassa perulaisessa APRODEH-ihmisoikeusjärjestössä. – Lue Viliinan kirjoittamat jutut.