Henkilön kasvokuva Sonja Heikkinen

Sonja Heikkinen

Sonja Heikkinen on Helsingin yliopistosta valmistunut oikeustieteen maisteri. Opinnoissaan Sonja kiinnosti erityisesti pakolaisoikeuteen ja kansainväliseen oikeuteen liittyvät kysymykset. Työuraa Sonja on tehnyt mm. eri YK-järjestöjen operatiivisen ja ohjelmatuen sekä julkishallinnon parissa Suomessa ja ulkomailla. Häntä kiinnostaa erityisesti itäinen ja eteläinen Afrikka, taloudellisen kehityksen kysymykset sekä monenkeskinen yhteistyö.

[email protected]

Kirjoittajan julkaisemat artikkelit