Yksi Afrikan heikoiten ymmärretyistä aseellisista ryhmistä kytkeytyy niin politiikkaan kuin ebolaepidemiaan

Yksi Afrikan vanhimmista aseellisista ryhmistä on viime aikoina saanut aikaisempaa suurempaa huomiota – eikä vähiten sen väitettyjen ISIS-yhteyksien vuoksi.