Afrikan unionin passi toisi mantereelle vapaan liikkuvuuden, mutta jäsenmaat eivät vielä näe sen hyviä puolia

Afrikan unionin passi mahdollistaisi vapaan liikkuvuuden afrikkalaisille mantereellaan, mutta passin käyttöönotolle on vielä esteitä.