Arktiset tulevaisuudet:
Miksi Euroopan unioni on kiinnostunut Arktiksesta ja mitä se tavoittelee pohjoisessa?

Euroopan unionin kiinnostus pohjoisia napa-alueita kohtaan on kasvamaan päin. Kyseistä muutosta voidaan pitää lukuisten syiden summana, mutta keskeisimpinä tekijöinä esille nousevat ilmastoasiat, talousnäkymät ja EU:n halu kasvaa merkittävänä kansainvälisenä vaikuttajana.