Kun oikeudenmukaisuus on kiistanaihe: rahoitus kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa

YK:n ilmastoneuvotteluissa keskustellaan päästövähennysten ohella ilmastokriisin välttämisen rahallisesta taakanjaosta. Eriäviä näkemyksiä on niin rahoituksen määrästä, kohdentumisesta kuin sen ohjaamisestakin.