Taloudellinen epätasa-arvo ei riitä selittämään oikeistopopulismin nousua

Oikeistopopulismin nousua on mahdollista analysoida sosiaalipsykologian keinoin.