Informaatiovaikuttaminen ja historian tahallinen väärintulkinta ovat poliittisia apuvälineitä, joilla menneisyys saadaan toimimaan nykyisyyden päämäärien eteen

Historian tulkinta poliittisten tarkoitusperien mukaisesti on keskeinen ase informaatiovaikuttamisessa, jolta suojautuminen edellyttää historian lukutaitoa.