Hävittäjähankinnoissa suorituskykyvaatimukset limittyvät turvallisuuspoliittisiin laskelmiin Suomelle sopivista kumppaneista

HX-hankkeen tavoitteena on parhaimman monitoimihävittäjän valinta Puolustusvoimille, mutta lopulliseen päätökseen vaikuttaa myös turvallisuuspoliittiset näkökulmat.