Automaattinen kameravalvonta rekisteröi väkivaltaa ja sairaskohtauksia – turvallisuuden nimissä siirrytään kohti valvontayhteiskuntaa

Kiinassa harjoitettava mittava kansalaisten kameravalvonta sosiaalisen kontrollin välineenä ei ole uusi asia. Harvemmin korostetaan sitä, että samat, tekoälyn käyttöön perustuvat, teknologiset ratkaisut ovat käytössä myös länsimaissa.