Itäeurooppalaisia kilohintaan – huoli maatalouden kausityöläisistä sivuuttaa keskustelun työehdoista ja Euroopan keskinäisestä tasa-arvosta

Itä-Euroopan edullinen kausityövoima oli huhti-toukokuun taitteessa näkyvästi otsikoissa Suomessa, kun Ukraina esti kansalaisiaan lähtemästä maatalouden kausitöihin. Ilmiön laajempi tarkastelu osoittaa sen olevan osa euroopanlaajuista ongelmaa huoltovarmuuden ja ihmisoikeuksien suhteesta.