Suomen kriisinhallintapolitiikan Afrikan tähti on vielä löytämättä

Afrikka-politiikan korostunut merkitys ja EU:n syventyvä puolustusyhteistyö saattavat johtaa myös Suomen osalta uusiin panostuksiin Afrikan kriisinhallintaoperaatioissa.