Kiinan kommunistisen puolueen suurkokouksen valtapeli valaisee Kiinan tulevaisuudennäkymiä

Kiinan kommunistisen puolueen kokous valitsee maalle uuden johdon seuraavaksi viideksi vuodeksi.