“Nos están matando” – naisiin kohdistuvan väkivallan lisääntyminen on aktivoinut kansalaisyhteiskunnan Latinalaisessa Amerikassa

Femicidiot koskettavat käytännössä koko Latinalaista Amerikkaa, mutta aktiivinen kansalaisyhteiskunta sekä orastavat toimet viranomaisten taholta parantavat mahdollisuuksia puuttua sukupuolisidonnaiseen väkivaltaan.