Suomalainen puolustustarvikevienti tasapainoilee humanitaaristen, taloudellisten ja maanpuolustuksellisten kysymysten äärellä

Suomalaista ase- ja puolustustarvikekauppaa valvotaan vientilupia myöntämällä, mutta prosessi kerää kritiikkiä taloudellisten seikkojen korostamisesta ihmisoikeuksien kustannuksella.