Pakolaisuuden vuosisata

Volgansaksalaisia pakolaisleirillä vuonna 1920.  ”Before this war broke out we were even more...