Oikeusvaltioperiaate EU:ssa jäi taka-alalle Venäjän hyökättyä Ukrainaan – pitkällä aikavälillä kuitenkin vain yhteiset arvot voivat pitää EU:n yhtenäisenä

Euroopan unioni on viime vuodet pyrkinyt kaikin voimin torjumaan oikeusvaltion tilan murentumista jäsenvaltioissaan, etupäässä Puolassa ja Unkarissa.