Euroopan tiedustelupalvelut tekevät yhteistyötä lainvalvonnan ulottumattomissa

CTG syventää eurooppalaista tiedusteluyhteistyötä terrorismin torjunnan nimissä, mutta seurauksena saattaa olla kansalaisoikeuksien kaventuminen.