Koronapandemia pakottaa tarkastelemaan globaalia ihmiskauppaa uudella tavalla

Koronaviruksen vaikutukset näkyvät Suomessakin, jossa ihmiskaupan uhrien hakeutuminen avun piiriin on vaikeutunut.