Suurin humanitaarinen kriisi YK:n historiassa – miten tähän päädyttiin?

Keskeistä on kiinnittää huomiota ja yrittää ymmärtää, kuka kriiseistä kärsii ja kuka niistä mahdollisesti hyötyy.