Konfliktit, kaupungistuminen ja maapallon kantokyvyn rajat koettelevat ruokaturvaa globaalisti

Yhteiskunnallinen vakaus on nopeasti uhattuna ruokaturvallisuuden vaarantuessa logistiikan häiriöiden, konfliktien tai ympäristöongelmien vuoksi.