Kun yritykset haastavat valtiot oikeuteen: Ovatko sijoitussuojasopimukset vaaraksi demokratialle?

Kansainvälinen välimiesmenettely takaa yrityksille harvinaisen vapauden nostaa kanteita valtioita vastaan. Sijoitussopimusten epätarkkuudet, välimiesten ristiriitaiset tulkinnat sekä prosessin ennalta-arvaamattomuus ovat luoneet epävarmuutta menetelmän toimivuudesta.