Halvempaa juustoa ja sääntöjen mukaista vapaakauppaa: EU:n ja Japanin välinen EPA-sopimus on tärkeä osa Shinzo Aben ulkopoliittista strategiaa

Helmikuussa voimaan astunut EPA-sopimus poistaa EU:n ja Japanin väliset tullit lähes kokonaan. Japanin sopimuksesta saamat hyödyt eivät rajoitu pelkästään talouskasvun vauhdittamiseen.