Arktiset tulevaisuudet:
Arktisen alueen tulevaisuus on sidottu ilmastonmuutokseen

Arktisilla alueilla ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat nähtävissä voimakkaammin kuin muualla maailmassa. Valitettavan usein arktisessa keskustelussa ilmastonmuutos nähdään mahdollisuutena eikä valtavana uhkana, jota se on arktiselle luonnolle, eläimille sekä ihmisille.