Koronaviruspandemia hävitti jopa kolmanneksen vastavalmistuneiden kiinalaisten korkeakouluopiskelijoiden työpaikoista

Koronaviruspandemia on syventänyt alueellisia eroja työllisyydessä.