Erikoisjoukot Yhdysvaltojen varjosodan työrukkasena

Terrorisminvastaista sotaa käydään yhä enemmän erikoisjoukkojen avulla, mutta niiden käyttö ei ole ongelmatonta kansainvälisen turvallisuuden näkökulmasta.