Essee: Turvallisuusajattelun vaaranpaikoista

Laajentuneen turvallisuuskäsityksen omaksuminen turvallisuuspolitiikan lähtökohdaksi on tehnyt turvallisuudesta tärkeimmän yhteiskunnallisen arvon muiden kustannuksella.