Aleksi Heikola – kielenhuoltovastaava

Aleksi Heikola – kielenhuoltovastaava

Aleksi Heikola on suomen kielen ja kirjallisuuden lehtori, joka on valmistunut Helsingin yliopistosta suomen kieli pääaineenaan. Aleksia kiinnostaa kieli ja kielenhuolto monista eri näkökulmista, mutta ennen kaikkea hän ajattelee laadukkaan kielenhuoltotyön palvelevan tekstin käytettävyyttä ja viestin välittymistä.

Ida Andersson

Ida Andersson

Ida Andersson on kielenhuoltaja ja viestinnän asiantuntija, joka viimeistelee suomen kielen opintojaan Turun yliopistossa. Kielenhuoltajana hän on kiinnostunut erityisesti tekstien rakenteesta ja helppolukuisuudesta. Gradussaan Ida tutki verkkotekstejä, ja hän työskentelee parhaillaan verkkopalvelujen parissa.

Matti Marjamäki

Matti Marjamäki

Matti Marjamäki on nelisenkymmentä vuotta erilaisia toimittajan, kirjoittajan ja julkaisijan töitä tehnyt journalisti. Hän on tehnyt myös kehitysyhteistyötä neljän vuoden ajan YK:ssa (tiedottamista, journalismia ja julkaisemista sielläkin). Koulutukseltaan Matti on maantieteilijä Turun yliopistosta.

Eeva Iljukova

Eeva Iljukova

Kielenhuoltajana toimiva Eeva Iljukova on valmistunut filosofian maisteriksi Helsingin yliopistosta pääaineenaan venäjän kääntäminen ja tulkkaus. Osan tutkinnostaan hän on suorittanut Pietarin valtionyliopistossa. Työ ja opinnot ovat vieneet Eevan useammaksi vuodeksi Venäjälle ja Lähi-itään. Hän suorittaa ulkoministeriön päätyönsä ohella toista maisterin tutkintoaan politiikasta ja viestinnästä.

Kari Suomalainen

Kari Suomalainen

Kari Suomalainen on sosiologian opiskelija, joka työstää Jyväskylän yliopistossa graduaan nuorten sosiaalisen median kiusaamisesta. Kari on kotoisin Varkaudesta, mutta rakastaa Savon murteen lisäksi ymmärrettävää kirjakieltä, mikä onkin saattanut hänet erilaisten kirjoittamis- ja kielenhuoltotehtävien pariin.

Hanna Lehto

Hanna Lehto

Kielenhuoltotiimissä toimiva Hanna työskentelee EU:n Itämeri-strategian parissa. Innostuksen Itämeren alueen yhteistyöhön ja politiikkaan hän sai harjoittelustaan Varsovassa. Hanna on valmistunut Turun yliopistosta pääaineenaan käytännöllinen filosofia. Osan opinnoistaan hän on tehnyt Oslon yliopistossa.

Sannimari Veini

Sannimari Veini

Sannimari Veini on juuri valmistunut Turun yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta ja opinnoissaan hän erikoistui kansainväliseen oikeuteen, erityisesti kansainväliseen turvallisuuteen liittyviin kysymyksiin. Tutkintoaan Sannimari monipuolisti poliittisen historian ja valtio-opin opinnoilla. Aiemmin hän on myös opiskellut luovaa kirjoittamista ja suorittanut opintoja Bolognan yliopistossa. Sannimari on kiinnostunut laajasti kansainvälisestä politiikasta ja kansainvälisestä oikeudesta, ja erityisesti häntä kiinnostavat asevalvonta, aseistariisunta sekä monenlaiset humanitaariseen oikeuteen liittyvät kysymykset.

Anna Kananen

Anna Kananen

Anna Kananen on politiikan ja viestinnän opiskelija Helsingin yliopistossa. Hän toimii tutkimusassistenttina konsulttiyrityksessä, mutta on aiemmin työskennellyt myös oikoluvun parissa. Anna on kiinnostunut journalismista, kirjallisuudesta ja kielistä. Lisäksi hän on erityisen kiinnostunut Venäjän politiikasta ja Venäjän suhteista muuhun maailmaan.