Heta Hassinen – toimitussihteeri

Heta Hassinen – toimitussihteeri

Heta Hassinen on kansainvälisistä suhteista, politiikasta ja taloudesta kiinnostunut toimittaja. Tällä hetkellä Heta työskentelee Brysselissä STT:n EU-kirjeenvaihtajana. Hän on valmistunut Tampereen yliopistosta yhteiskuntatieteiden maisteriksi ja viettänyt aiemmin aikaa Kiinassa vaihto-opiskelijana ja suurlähetystöharjoittelijana.

Heljä Ossa – toimittaja

Heljä Ossa – toimittaja

Heljä Ossa on Tampereen yliopistosta valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteri, joka opiskeli pääaineenaan kansainvälistä politiikkaa. Tällä hetkellä Heljä työskentelee tutkijana Maanpuolustuskorkeakoulussa, jossa hän on myös tohtorikoulutettava. Aiemmin hän on ollut harjoitteluissa Chatham House -tutkimusinstituutissa Lontoossa, puolustusasiamiehen toimistossa Berliinissä sekä europarlamentaarikon avustajana Brysselissä. Heljä on erityisen kiinnostunut Euroopan turvallisuuspolitiikasta, puolustuspoliittisesta integraatiosta ja transatlanttisista suhteista. – Lue Heljän kirjoittamat jutut.

Peppi Heinikainen – toimittaja

Peppi Heinikainen – toimittaja

Peppi Heinikainen on yhteiskuntatieteiden maisteri Lontoon King’s Collegesta, jossa hän opiskeli kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta. Sitä ennen hän teki Eurooppa-opintoja Maastrichtin yliopistossa. Pepin erikoistumisaloja ovat muun muassa konfliktit, EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka sekä Venäjän ulkopolitiikka. Peppi on tohtorikoulutettavana Tampereen yliopiston TAPRIssa, jossa hänen tutkimusaiheenaan on Venäjän ja Yhdysvaltojen rooli Syyrian sodassa. Hän on aiemmin työskennellyt Euroopan parlamentissa, Maahanmuuttovirastossa sekä konsulttina Brysselissä. – Lue Pepin kirjoittamat jutut.

Olli Saarinen – kirjoittaja

Olli Saarinen – kirjoittaja

Olli Saarinen palvelee Lapin lennostossa ja opiskelee tällä hetkellä sotatieteiden maisteriksi Maanpuolustuskorkeakoulussa pääaineenaan strategia ja turvallisuuspolitiikka. Ollin kiinnostuksen kohteita ovat yhdysvaltalainen sotilasstrategia, suurvaltasuhteet, sotateoreetikot ja länsimainen ilmasotataito. – Lue Ollin kirjoittamat jutut.

Tuuli Räty – kirjoittaja

Tuuli Räty – kirjoittaja

Tuuli Räty työskentelee Brysselissä kansainvälisessä konfliktienehkäisyjärjestössä. Tuulilla on kansainvälisen politiikan maisterin tutkinto Aberdeenin yliopistosta, ja hän on opiskellut ja työskennellyt myös Hongkongissa ja New Yorkissa. Tuuli on kiinnostunut muun muassa maahanmuuttopolitiikasta, asevalvonnasta sekä sisäpoliittisten intressien vaikutuksesta ulkopolitiikkaan ja kehitysapuun. – Lue Tuulin kirjoittamat jutut.

Mikko Räkköläinen – kirjoittaja

Mikko Räkköläinen – kirjoittaja

Mikko Räkköläinen on kansainvälisen politiikan jatko-opiskelija Tampereen yliopistossa. Hän on valmistunut maisteriksi Lapin yliopistosta ja työskennellyt ulkoministeriössä asevalvonnan yksikössä. Hänen tutkimusintresseihinsä kuuluvat kaupalliset ja ei-valtiolliset toimijat aseellisissa konflikteissa, hallintoon liittyvä vallankäyttö, emergentit teknologiat sekä sodankäynnin muutos. – Lue Mikon kirjoittamat jutut.

Camilla Antila – kirjoittaja

Camilla Antila – kirjoittaja

Camilla Antila on Helsingin yliopistosta valmistunut oikeustieteen maisteri. Camillaa kiinnostavat etenkin kansainvälisen rikosoikeuden mahdollisuudet ja ihmisoikeuskysymykset. Hän on työskennellyt muun muassa sisäministeriössä, kansainvälisessä tuomioistuimessa sekä harjoittelijana Suomen suurlähetystöissä Haagissa ja Beirutissa. – Lue Camillan kirjoittamat jutut.

Emmi Mäkelä – kirjoittaja

Emmi Mäkelä – kirjoittaja

Emmi Mäkelä on sosiologiasta valmistunut, Venäjään ja itäisen Euroopan tutkimukseen Aleksanteri-instituutissa erikoistunut yhteiskuntatieteiden maisteri. Ennen nykyistä tehtäväänsä EU- ja ulkopoliittisena asiantuntijana eduskunnassa, Emmi on työskennellyt monipuolisissa poliittisissa tehtävissä niin Euroopan parlamentissa kuin ulkoministeriössä. Sen lisäksi Emmin intohimo, entiset neuvostomaat, on vienyt hänet opiskelemaan venäjän kieltä Valko-Venäjälle sekä työskentelemään Kazakstanissa sekä humanitaarisella sektorilla Ukrainassa. Emmiä kiinnostaa lisäksi EU:n naapuruuspolitiikka, Arktinen alue sekä nationalismin ja vallan kietoutuminen konflikteissa.
Frida Rintakumpu – kirjoittaja

Frida Rintakumpu – kirjoittaja

Frida Rintakumpu on valmistunut maisteriksi Uppsalan yliopiston rauhan- ja konfliktintutkimuksen laitokselta ja politiikan tutkimuksen kandidaatiksi SOASista, Lontoon yliopistosta. Opinnoissaan Frida keskittyi erityisesti siviilikriisinhallinnan ja rauhanvälityksen tematiikkaan. Gradussaan hän käsitteli naisjärjestöjen roolia Länsi-Balkanin totuus- ja sovintoprosesseissa. Opintojen ja töiden puitteissa Frida on asunut muun muassa Bosnia ja Hertsegovinassa, Kosovossa ja Libanonissa.