Hae
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Tekijät: Lähi-itä ja Afrikka

Jannika Melkko – toimitussihteeri

Jannika Melkko – toimitussihteeri

Jannika Melkko on vapaa toimittaja sekä journalistiikan ja mediatutkimuksen maisteriopiskelija Tampereen yliopistosta. Lisäksi hän on opiskellut politiikan tutkimusta Itävallassa ja Espanjassa. Jannikaa kiinnostavat erityisesti Saharan eteläpuolinen Afrikka, ihmisten ja eläinten oikeudet sekä ympäristökysymykset. Hän kirjoittaa parhaillaan gradua siitä, millaista kuvaa suomalaismedia luo Kongon demokraattisesta tasavallasta. Jannika on yksi ilmastonmuutosta käsittelevän, palkitun Hyvän sään aikana -tietokirjan (Into Kustannus 2017) kirjoittajista. – Lue Jannikan kirjoittamat jutut.

Ilkka Tiensuu – toimitussihteeri

Ilkka Tiensuu – toimitussihteeri

Ilkka Tiensuu on valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteriksi Tampereen yliopistosta pääaineenaan kansainvälinen politiikka. Lisäksi hän on opiskellut kehitysmaatutkimusta Helsingin ja filosofiaa Jyväskylän yliopistossa sekä taloustieteitä ITESM:ssä Meksikossa. Työkokemusta hänellä on mm. Lapin yliopiston Arktiselta keskukselta ja valtionhallinnosta sekä ulko- ja sisäministeriön hallinnonaloilta. – Lue Ilkan kirjoittamat jutut.

Mariette Hägglund – kirjoittaja

Mariette Hägglund – kirjoittaja

Mariette Hägglund työskentelee tutkijana Ulkopoliittisessa instituutissa. Hänellä on rauhan- ja konfliktintutkimuksen maisteritutkimus Tampereen yliopistosta. Gradussaan Mariette käsitteli maansisäistä pakolaisuutta Irakissa. Aikaisemmin hän on työskennellyt mm. Johns Hopkinsin yliopistossa Yhdysvalloissa, YK:lla Etelä-Afrikassa sekä Suomen edustustoissa Genevessä ja Teheranissa. – Lue Marietten kirjoittamat jutut.

Sanna Raita-aho – kirjoittaja

Sanna Raita-aho – kirjoittaja

Sanna Raita-aho työskentelee toimittajana uutistoimisto STT:ssä, jossa hän keskittyy etenkin ulkomaanaiheisiin. Sanna on työskennellyt Ylen toimittajana Turkissa vuosina 2016–2018 ja raportoinut myös muun muassa Egyptistä ja Libanonista suomalaismedioille. Koulutukseltaan hän on rauhan- ja konfliktintutkimuksen maisteri, joka on opiskellut myös Lähi-idän tutkimusta. Hänen pro gradu -tutkielmansa käsitteli Egyptin armeijan mediastrategioita. Lisäksi Sanna on työskennellyt muun muassa korkeakouluharjoittelussa Suomen suurlähetystössä Ankarassa, Ylen radion ajankohtaistoimituksessa sekä ilmastonmuutokseen keskittyvänä viestintäsuunnittelijana Suomen Lähetysseurassa. – Lue Sannan kirjoittamat jutut.

Hinni Aarninsalo – kirjoittaja

Hinni Aarninsalo – kirjoittaja

Hinni Aarninsalo on jatko-opiskelija School of Oriental and African Studies –yliopistossa, jossa hän on aiemmin suorittanut tutkinnot kansainvälisestä politiikasta sekä media- ja kulttuurintutkimuksesta. Hinnin väitöskirja käsittelee homoseksuaalisuuden vastaisen diskurssin politisoitumista Itä-Afrikassa. Aiemmin Hinni on työskennellyt toimittajana. Hänen kiinnostuksen kohteensa liittyvät Afrikan kansainväliseen politiikkaan, länsimaiden hegemoniaa vastustavaan retoriikkaan sekä kehityskysymyksiin. – Lue Hinnin kirjoittamat jutut.

Reetta Näsi – kirjoittaja

Reetta Näsi – kirjoittaja

Reetta Näsi on valmistunut sosiologian maisteriksi Lapin yliopistosta, ja hänen gradunsa käsitteli humanitaarista kuvastoa ja hyväntekeväisyyteen liittyvää säälin politiikkaa. Työkokemusta Reetalle on kertynyt muun muassa YK:n kehitysohjelmasta Istanbulista, Suomen Teheranin-suurlähetystöstä ja Keniasta, missä Reetta työskenteli Suomen Punaisen Ristin delegaattina. Tällä hetkellä Reetta työskentelee Genevessä ohjelma-avustajana kansalaisjärjestössä, joka toimii maailman heikoimmassa asemassa olevien lasten puolesta. Reettaa kiinnostavat erityisesti globaalit kehityskysymykset, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus sekä Lähi-idän politiikka ja kulttuurit. – Lue Reetan kirjoittamat jutut.

Nanna Hallikainen – kirjoittaja

Nanna Hallikainen – kirjoittaja

Nanna Hallikainen on inhimilliseen turvallisuuteen erikoistunut yhteiskuntatieteiden maisteri Aarhusin yliopistosta. Gradussaan hän käsitteli paikallistason konfliktien sovittelua Pohjois-Ugandassa. Nanna on kiinnostunut rauhasta, turvallisuudesta, Afrikka-politiikasta sekä ihmisen toiminnan ja ympäristön vuorovaikutuksesta. Hän työskentelee Suomen YK-liitossa ja YK-nuorissa ja on aikaisemmin työskennellyt ulkoministeriön Afrikan sarven ja itäisen Afrikan yksikössä sekä ugandalaisessa hyvän hallinnon kansalaisjärjestö ARiD:issa. – Lue Lindan kirjoittamat jutut.

Agneta Kallström – kirjoittaja

Agneta Kallström – kirjoittaja

Agneta Kallström on valmistunut filosofian maisteriksi Helsingin yliopistosta modernin Lähi-idän tutkimuksesta. Hän on kiinnostunut konfliktialueiden terveydenhuollon ja kansanterveyden ongelmista. Tällä hetkellä Agneta toimii väitöskirjatutkijana Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Työssään Agneta käsittelee Syyrian konfliktin vaikutusta terveydenhuoltojärjestelmään terveydenhuoltohenkilöstön näkökulmasta. – Lue Agnetan kirjoittamat jutut.

Jarno Välimäki – kirjoittaja

Jarno Välimäki – kirjoittaja

Jarno Välimäki työskentelee Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen tutkimus- ja analyysiyksikössä. Jarno on kiinnostunut erityisesti modernista ja muuttuvasta sodankäynnistä sekä Levantin alueesta, mutta seuraa myös Sudanin ja Persianlahden maiden politiikkaa. Hän on arabimaailman tutkimuksen maisteri, opiskellut arabiaa Jordaniassa sekä tehnyt harjoittelun Suomen Lähi-idän instituutissa Libanonissa. – Lue Jarnon kirjoittamat jutut.

Milja Suihko – kirjoittaja

Milja Suihko – kirjoittaja

Milja Suihko on rauhan- ja konfliktintutkimuksen maisteriohjelmasta Tampereen yliopistosta valmistunut vaikuttaja. Hän on opiskellut myös Ranskassa ja Intiassa sekä työskennellyt Marokossa Suomen suurlähetystössä. Kansainvälisen politiikan ohella Miljaa kiinnostavat kansalliset turvallisuuskysymykset ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen eri osa-alueineen. Hän on työskennellyt näiden teemojen parissa Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin ilmastodelegaattina sekä virkanaisena ulkoministeriön poliittisella osastolla. – Lue Miljan kirjoittamat jutut.

Nina Näsman – kirjoittaja

Nina Näsman – kirjoittaja

Nina Näsman on Pariisissa asuva kestävän kehityksen moniosaaja, joka edistää tällä hetkellä työkseen teollisuuden innovaatioyhteisöä Euroopassa. Aiemmin hän toimi kaupunkikehityksen konsulttina sekä teräs- ja kaivosalan toimittajana Lontoossa keskittyen molemmissa tehtävissä suurelta osin Afrikkaan. Työkokemusta Nina on kartuttanut myös kehityspolitiikan parissa Suomen suurlähetystössä Dar es Salaamissa. Ninalla on kehitystaloustieteen kandidaatin tutkinto School of Oriental and African Studies -yliopistosta ja kaupunkimaantieteen maisterin tutkinto London School of Economics -yliopistosta. – Lue Ninan kirjoittamat jutut.

Hanne-Mari Tarvonen – kirjoittaja

Hanne-Mari Tarvonen – kirjoittaja

Hanne-Mari Tarvonen on Etelä-Afrikassa asuva vapaa toimittaja ja valokuvaaja. Hanne-Mari työskentelee Helsingin Sanomien avustajana, jonka tehtävänä on kattaa Saharan eteläpuolisen Afrikan maiden kehityskulkuja. Hän on opiskellut tiedotusoppia, kansainvälistä politiikkaa ja mediakulttuuria Tampereen yliopistossa. Työssään Hanne-Mari keskittyy erityisesti luontoa, ympäristöongelmia ja kestävää kehitystä käsitteleviin aiheisiin sekä ihmisoikeuskysymyksiin ja Afrikan maiden sisä- ja ulkopolitiikkaan. – Lue Hanne-Marin kirjoittamat jutut.

Katariina Järvi – kirjoittaja

Katariina Järvi – kirjoittaja

Katariina Järvi on Helsingin yliopistosta valmistunut oikeustieteen maisteri ja opiskelee kansainvälistä oikeutta ja ihmisoikeuksia Åbo Akademissa. Katariinaa kiinnostaa erityisesti EU:n ulkopolitiikka Lähi-idässä, sekä vähemmistö- ja identiteettikysymykset. Hän on työskennellyt muun muassa Euroopan Parlamentissa Länsi-Balkanin ja Turkin asioiden parissa sekä harjoittelijana Suomen suurlähetystöissä Belgradissa ja Riadissa. – Lue Katariinan kirjoittamat jutut.

Karoliina Lehtola – kirjoittaja

Karoliina Lehtola – kirjoittaja

Karoliina Lehtola opiskelee kansainvälisessä konfliktin- ja rauhantutkimuksen maisteriohjelmassa Tampereen yliopistossa. Opintojen ohella hän työskentelee Plan International -järjestössä lapsen oikeuksien lähettiläänä. Karoliina on opinnoissaan syventynyt tutkimaan seksuaalista väkivaltaa konflikteissa ja valtahierarkioita kehityskysymyksissä. Hän on aiemmin työskennellyt pohjoisugandalaisessa Grassroots Reconciliation Group -kansalaisjärjestössä, toiminut Suomen suurlähetystön harjoittelijana Namibiassa ja ICYE:n vapaaehtoistyöntekijänä Keniassa. – Lue Karoliinan kirjoittamat jutut.

Sonja Heikkinen – kirjoittaja

Sonja Heikkinen – kirjoittaja

Sonja Heikkinen on Helsingin yliopistosta valmistunut oikeustieteen maisteri. Opinnoissaan Sonja kiinnosti erityisesti pakolaisoikeuteen ja kansainväliseen oikeuteen liittyvät kysymykset. Työuraa Sonja on tehnyt mm. eri YK-järjestöjen operatiivisen ja ohjelmatuen sekä julkishallinnon parissa Suomessa ja ulkomailla. Häntä kiinnostaa erityisesti itäinen ja eteläinen Afrikka, taloudellisen kehityksen kysymykset sekä monenkeskinen yhteistyö.