Vastaava päätoimittaja

Mari Fabritius

Mari Fabritius

Mari Fabritius on poliittisen historian oppiaineesta valmistunut valtiotieteiden maisteri. Hän on erikoistunut Latinalaisen Amerikan tutkimukseen ja erityisesti Meksikon poliittiseen lähihistoriaan, johon hänet perehdytti reilun vuoden mittainen opiskelurupeama Universidad Nacional Autónoma de Méxicossa (UNAM). Mari on erityisen kiinnostunut demokratisoitumiseen, siirtolaisuuteen, vallankäyttöön ja muistin politiikkaan liittyvistä ilmiöistä. Työkokemusta hänellä on muun muassa Miltton-viestintätoimistosta sekä Suomen Méxicon-suurlähetystöstä. – Lue Marin kirjoittamat jutut.

Toimituspäälliköt

Elisa Rimaila

Elisa Rimaila

Elisa Rimaila on yhteiskuntatieteiden maisteriksi Tampereen yliopistosta valmistunut toimittaja ja viestinnän asiantuntija. Elisalla on monipuolinen työkokemus etenkin uutistoimittamisesta, ja hänen erityisiin osaamisalueisiinsa kuuluvat globaalit kriisit ja kehityskysymykset sekä muuttoliikkeet. Helsingin yliopiston lisäksi Elisa on työskennellyt Kirkon Ulkomaanavussa, Helsingin Sanomissa, iltapäivälehdissä ja vapaana toimittajana. – Lue Elisan kirjoittamat jutut.

Alex Pitkänen

Alex Pitkänen

Alex Pitkänen on valmistunut valtiotieteiden maisteriksi Helsingin yliopistosta maailmanpolitiikan tutkimuksen linjalta. Häntä kiinnostavat muun muassa kansainvälisen politiikan teoriat, poliittisen väkivallan eri ilmenemismuodot ja yhteiskuntafilosofia. Tällä hetkellä Alex työskentelee maanpuolustuskursseilla kurssisihteerinä. Aiemmin hän on toiminut korkeakouluharjoittelijana Maanpuolustuskorkeakoulussa ja valtio-opin valmennuskurssiopettajana. – Lue Alexin kirjoittamat jutut.

Viestintäpäällikkö

Johanna Metsänheimo – viestintäpäällikkö

Johanna Metsänheimo – viestintäpäällikkö

Johanna Metsänheimo on siirtolaisuuspolitiikkaan keskittynyt valtiotieteilijä Helsingin yliopistosta. Häntä kiinnostavat muun muassa väestöryhmien väliset suhteet ja ihmisten osallisuus yhteiskuntaan. Johanna on aikaisemmin työskennellyt julkishallinnossa, yliopistossa erilaisissa avustajatehtävissä sekä viimeksi toimittajana. Tällä hetkellä hän viimeistelee graduaan turvapaikkapolitiikan lakimuutoksista siirtolaisuuskriisin ympärillä.

Toimitussihteerit

Eero Tuorila – Aasia ja Tyynimeri

Eero Tuorila – Aasia ja Tyynimeri

Eero Tuorila on erikoistunut Japanin politiikkaan. Eero on valmistunut valtiotieteiden maisteriksi Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimuskeskuksesta, jossa hänen gradunsa käsitteli Japanin perustuslain uudelleentulkintaa. Hän on aiemmin suorittanut kansainvälisen politiikan kanditutkinnon Kentin yliopistossa Englannissa, ja on työskennellyt harjoittelijana Suomen Tokion suurlähetystössä. Eero on töissä viestintäalalla. – Lue Eeron kirjoittamat jutut.

Tuulikki Olander – Amerikat

Tuulikki Olander – Amerikat

Tuulikki Olander on valmistunut Helsingin yliopistosta valtiotieteiden maisteriksi pääaineenaan yleinen valtio-oppi. Opinnoissaan hän keskittyi organisaatiotutkimukseen, innovaatiopolitiikkaan ja kasvatustieteeseen. Työkokemusta Tuulikilla on muun muassa asiantuntijatehtävistä Suomen suurlähetystöstä Ottawasta sekä tutkimus- ja innovaatiopolitiikan parista Suomesta ja Brysselistä. – Lue Tuulikin kirjoittamat jutut.

Mirka Wendt – Amerikat

Mirka Wendt – Amerikat

Mirka Wendt on Helsingin yliopistosta valmistunut VTM pääaineena maailmanpolitiikka. Opinnoissaan hän erikoistui Latinalaiseen Amerikkaan, rauhan- ja konfliktintutkimukseen sekä kehitysmaatutkimukseen. Työkokemusta hänellä on Suomen edustustoista New Yorkissa ja Brasiliassa, UNDP:ltä Rio de Janeirossa, saksalaiselta kehitysyhteistyötoimijalta GIZ:lta sekä kehitysyhteistyökonsultoinnista Latinalaisessa Amerikassa, Aasiassa ja Afrikassa. – Lue Mirkan kirjoittamat jutut.

Ilona Lahdelma – Eurooppa

Ilona Lahdelma – Eurooppa

Ilona Lahdelma on Oxfordin yliopistossa väitöskirjaansa suorittava poliittinen sosiologi. Ilonalla on edeltäviä opintoja historiasta, kansainvälisestä politiikasta ja Eurooppa-opinnoista Tampereen yliopistosta, Pariisin Sciences Posta sekä École des Hautes Études en Sciences Socialesista. Ennen väitöskirjaopintojaan Ilona toimi opettajana ja tutkijana Budapestissa. Ilonaa kiinnostaa eurooppalainen poliittinen käyttäytyminen, sen sisällä erityisesti maahanmuuttoa koskevat asenteet sekä alueellisen eriarvoistumisen ja populismin välinen suhde kautta Euroopan. – Lue Ilonan kirjoittamat jutut.

Tuure-Eerik Niemi – Eurooppa

Tuure-Eerik Niemi – Eurooppa

Tuure-Eerik Niemi työskentelee tutkimusassistenttina EU-päätöksenteon ja puolustus-, turvallisuus- ja infrastruktuurianalyysien parissa Brysselissä. Tuure on opiskellut transatlanttisia suhteita ja kansainvälistä kauppapolitiikkaa Columbian yliopistossa sekä EU-ulkosuhdehallintoa ja poliittista riskianalyysiä College of Europessa. Hän on myös työskennellyt tutkimusprojekteissa ja kansalaisjärjestöissä New Yorkissa, Haagissa, Detroitissa ja Helsingissä. – Lue Tuure-Erikin kirjoittamat jutut.

Anna Saraste – Eurooppa

Anna Saraste – Eurooppa

Anna Saraste on Berliinissä asuva vapaa toimittaja. Anna työskentelee Ylen Saksan-avustajana sekä tuottajana Saksan yleisradioyhtiön Deutsche Wellen englanninkielisissä televisiouutisissa, DW Newsissä. Hän on tehnyt vuodesta 2012 vapaaehtoistyötä nuorten toimittajien eurooppalaisissa verkostoissa. The Ulkopolistille hän on raportoinut muun muassa EU-politiikasta ja tiedusteluun liittyvistä aiheista. – Lue Annan kirjoittamat jutut.

Hinni Aarninsalo – Lähi-itä ja Afrikka

Hinni Aarninsalo – Lähi-itä ja Afrikka

Hinni Aarninsalo on jatko-opiskelija School of Oriental and African Studies –yliopistossa, jossa hän on aiemmin suorittanut tutkinnot kansainvälisestä politiikasta sekä media- ja kulttuurintutkimuksesta. Hinnin väitöskirja käsittelee homoseksuaalisuuden vastaisen diskurssin politisoitumista Itä-Afrikassa. Aiemmin Hinni on työskennellyt toimittajana. Hänen kiinnostuksen kohteensa liittyvät Afrikan kansainväliseen politiikkaan, länsimaiden hegemoniaa vastustavaan retoriikkaan sekä kehityskysymyksiin. – Lue Hinnin kirjoittamat jutut.

Sanna Raita-aho – Lähi-itä ja Afrikka

Sanna Raita-aho – Lähi-itä ja Afrikka

Sanna Raita-aho on ulkomaantoimittaja, joka työskentelee uutistoimisto STT:ssä. Hän on työskenellyt Ylen toimittajana Turkissa vuosina 2016-2018 ja Ylen radion ajankohtaistoimituksessa. Raita-aho on valmistunut rauhan- ja konfliktintutkimuksen maisteriksi Tampereen yliopistosta ja opiskellut myös Lähi-idän tutkimusta. Raita-aho on myös ollut työharjoittelussa Suomen suurlähetystössä Turkissa, ilmastoviestinnän suunnittelijana Suomen Lähetysseurassa ja tehnyt free-toimittajan töitä mm. Egyptissä ja Libanonissa. – Lue Sannan kirjoittamat jutut.

Hannu Salomaa – Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka

Hannu Salomaa – Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka

Hannu Salomaa on valtio-opin tohtorikoulutettava Tampereen yliopistosta. Hänen väitöskirjansa käsittelee Suomen asevelvollisuutta. Aiemmin Hannu on ollut Erasmus-vaihdossa Freie Universität Berlin -yliopistossa ja suorittanut harjoittelun Suomen Saksan suurlähetystössä. Jatko-opiskelijana hän on myös ollut tutkijavaihdossa Wienin yliopistossa. – Lue Hannun kirjoittamat jutut.

Heta Hassinen – konfliktit ja turvallisuus

Heta Hassinen – konfliktit ja turvallisuus

Heta Hassinen on kansainvälisistä suhteista, politiikasta ja taloudesta kiinnostunut toimittaja. Tällä hetkellä Heta työskentelee Brysselissä STT:n EU-kirjeenvaihtajana. Hän on valmistunut Tampereen yliopistosta yhteiskuntatieteiden maisteriksi ja viettänyt aiemmin aikaa Kiinassa vaihto-opiskelijana ja suurlähetystöharjoittelijana.

Tuomas Lähteenmäki – podcastit

Tuomas Lähteenmäki – podcastit

Tuomas Lähteenmäki on viestintätiimin jäsen, jonka kiinnostuksen kohteina ovat radio- ja podcast-ohjelmien tuotanto sekä viestinnän strateginen suunnittelu. Hän työskentelee viestintäkonsulttina. Tuomas on suorittanut maisterin tutkinnot Glasgow’n ja Tampereen yliopistoista erikoistuen yritysten yhteiskuntavastuun kysymyksiin. Aiempaa PR- ja tiedotustaustaa hänellä on niin startup-kentältä kuin monikansallisista yrityksistä. – Kuuntele Tuomaksen juontamat podcastit.

Annastina Haapasaari – podcastit

Annastina Haapasaari – podcastit

Annastina Haapasaari on maailmanpolitiikan tutkimuksen sekä viestinnän opiskelija Helsingin yliopistossa. Hänen erityisiin kiinnostuksen kohteisiinsa kuuluvat konfliktit ja turvallisuus sekä digitalisaatio ja tietopolitiikka, joiden parissa hän on suorittanut työharjoittelun valtiovarainministeriössä. Annastina on opiskellut elokuvataiteen kandidaatiksi Ranskassa, ja työskennellyt elokuva- ja media-alalla usean vuoden ajan. Tällä hetkellä hän työskentelee projektipäällikkönä Suomen kansallisoopperassa ja -baletissa. – Kuuntele Annastinan juontamat podcastit.

Aleksi Heikola – kielenhuoltovastaava

Aleksi Heikola – kielenhuoltovastaava

Aleksi Heikola on suomen kielen ja kirjallisuuden lehtori ja projektisuunnittelija, joka on valmistunut Helsingin yliopistosta suomen kieli pääaineenaan. Aleksia kiinnostaa kieli ja kielenhuolto monista eri näkökulmista, mutta ennen kaikkea hän ajattelee laadukkaan kielenhuoltotyön palvelevan tekstin käytettävyyttä ja viestin välittymistä.

Ida Andersson – kielenhuoltovastaava

Ida Andersson – kielenhuoltovastaava

Ida Andersson on kielenhuoltaja ja viestinnän asiantuntija, joka viimeistelee suomen kielen opintojaan Turun yliopistossa. Kielenhuoltajana hän on kiinnostunut erityisesti tekstien rakenteesta ja helppolukuisuudesta. Gradussaan Ida tutki verkkotekstejä, ja hän työskentelee parhaillaan verkkopalvelujen parissa.