Vastaava päätoimittaja

Anna Tervahartiala

Anna Tervahartiala

Anna Tervahartiala on kansainväliseen politiikkaan erikoistunut viestinnän ammattilainen. Anna on opiskellut sosiaali- ja kulttuuriantropologiaa sekä visuaalista journalismia Suomessa ja työskentelee tällä hetkellä Zürichin yliopiston kestävien investointien keskuksessa. Aiempaa työkokemusta Annalla on geneveläisestä IMPACT Initiatives -ajatushautumosta ja Kirkon Ulkomaanavun rauhanverkostosta. Viestintäosaamisen pohjalla on usean vuoden työkokemus toimittajana ja kuvaajana. – Annan töitä voi nähdä täällä.Lue Annan kirjoittamat jutut.

Toimituspäälliköt

Johannes Jauhiainen

Johannes Jauhiainen

Johannes Jauhiainen on Helsingin Yliopistolta valmistunut valtiotieteiden maisteri ja freelance toimittaja. Gradussaan hän tarkastelin Tunisian demokratisoitumisprosessia. Työkokemusta hänellä on ulkoministeriön Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan yksiköstä, Suomen Ranskan instituutista, Kirkon Ulkomaanavun ihmisoikeustarkkailijana Israel-Palestiinassa sekä väkivaltaista radikalisoitumista ennaltaehkäisevästä järjestötoiminnasta Jordaniassa. – Lue Johanneksen kirjoittamat jutut.

Mari Fabritius

Mari Fabritius

Mari Fabritius on poliittisen historian oppiaineesta valmistunut valtiotieteiden maisteri. Hän on erikoistunut Latinalaisen Amerikan tutkimukseen ja erityisesti Meksikon poliittiseen lähihistoriaan. Gradussaan hän tarkasteli Meksikon vuoden 1985 maanjäristyksen tulkintoja maan sanomalehdissä. Viestintäkonsulttina työskentelevä Mari on erityisen kiinnostunut demokratisoitumiseen, siirtolaisuuteen, vallankäyttöön ja muistin politiikkaan liittyvistä ilmiöistä. – Lue Marin kirjoittamat jutut.

Viestintäpäällikkö

Janne Soisalon-Soininen

Janne Soisalon-Soininen

Janne Soisalon-Soininen on helsinkiläinen toimittaja ja valtiotieteen maisteri. Gradussaan Janne on käsitellyt EU:n taloudellisten ja sosiaalisten tavoitteiden yhteensovittamisen problematiikkaa ja poliittiseen ongelmanasetteluun liittyvää vallankäyttöä. Hänellä on työkokemusta muun muassa Taloussanomista ja Suomen YK-edustustosta New Yorkista. Tällä hetkellä Janne työskentelee Kauppalehdessä. – Lue Jannen kirjoittamat jutut.

Elisa Rimaila

Elisa Rimaila

Elisa Rimaila on helsinkiläinen toimittaja, yhteiskuntatieteiden maisteri Tampereen yliopistosta ja medianomi (amk). Journalistiikan lisäksi hän on opiskellut kansainvälistä politiikkaa ja rauhan- ja konfliktintutkimusta. Elisaa kiinnostavat eteläinen Aasia, Saharan eteläpuolinen Afrikka, kehitys, konfliktien jälkimainingit ja sovinnonteko, pakolaisuus, itämaiset filosofiat ja ihmisoikeudet. Elisa on viimeemmäksi työskennellyt Helsingin Sanomissa. – Lue Elisan kirjoittamat jutut.

Toimitussihteerit

Eero Tuorila – Aasia ja Tyynimeri

Eero Tuorila – Aasia ja Tyynimeri

Eero Tuorila on erikoistunut Japanin politiikkaan. Eero on valmistunut valtiotieteiden maisteriksi Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimuskeskuksesta, jossa hänen gradunsa käsitteli Japanin perustuslain uudelleentulkintaa. Hän on aiemmin suorittanut kansainvälisen politiikan kanditutkinnon Kentin yliopistossa Englannissa, ja on työskennellyt harjoittelijana Suomen Tokion suurlähetystössä. Eero on töissä viestintäalalla. – Lue Eeron kirjoittamat jutut.

Ilkka Tiensuu – Amerikat

Ilkka Tiensuu – Amerikat

Ilkka Tiensuu on valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteriksi Tampereen yliopistosta pääaineenaan kansainvälinen politiikka. Lisäksi hän on opiskellut kehitysmaatutkimusta Helsingin ja filosofiaa Jyväskylän yliopistossa sekä taloustieteitä ITESM:ssä Meksikossa. Työkokemusta hänellä on mm. Lapin yliopiston Arktiselta keskukselta ja valtionhallinnosta sekä ulko- että sisäministeriön hallinnonaloilta.  – Lue Ilkan kirjoittamat jutut.

Mirka Wendt – Amerikat

Mirka Wendt – Amerikat

Mirka Wendt on Helsingin yliopistosta valmistunut VTM pääaineena maailmanpolitiikka. Opinnoissaan hän erikoistui Latinalaiseen Amerikkaan, rauhan- ja konfliktintutkimukseen sekä kehitysmaatutkimukseen. Työkokemusta hänellä on Suomen edustustoista New Yorkissa ja Brasiliassa, UNDP:ltä Rio de Janeirossa, saksalaiselta kehitysyhteistyötoimijalta GIZ:lta sekä kehitysyhteistyökonsultoinnista Latinalaisessa Amerikassa, Aasiassa ja Afrikassa. – Lue Mirkan kirjoittamat jutut.

Anna Saraste – Eurooppa

Anna Saraste – Eurooppa

Anna Saraste on Berliinissä asuva vapaa toimittaja. Anna on työskentelee Ylen Saksan-avustajana ja on tehnyt vapaaehtoistyötä nuorten toimittajien eurooppalaisissa verkostoissa. Toimittajana hän on erikoistunut eurooppapolitiikkaan ja sananvapauskysymyksiin. The Ulkopolistille hän on raportoinut muun muassa tiedusteluun liittyvistä aiheista. – Lue Annan kirjoittamat jutut.

Alex Pitkänen – Konfliktit ja turvallisuus

Alex Pitkänen – Konfliktit ja turvallisuus

Alex Pitkänen on valmistunut valtiotieteiden maisteriksi Helsingin yliopistosta maailmanpolitiikan tutkimuksen linjalta. Häntä kiinnostavat muun muassa kansainvälisen politiikan teoriat, poliittisen väkivallan eri ilmenemismuodot ja yhteiskuntafilosofia. Tällä hetkellä Alex työskentelee Maanpuolustuskursseilla kurssisihteerinä. Aiemmin hän toiminut korkeakouluharjoittelijana Maanpuolustuskorkeakoululla ja valtio-opin valmennuskurssiopettajana. – Lue Alexin kirjoittamat jutut.

Hinni Aarninsalo – Lähi-itä ja Afrikka

Hinni Aarninsalo – Lähi-itä ja Afrikka

Hinni Aarninsalo on jatko-opiskelija School of Oriental and African Studies –yliopistossa, jossa hän on aiemmin suorittanut tutkinnot kansainvälisestä politiikasta sekä media- ja kulttuurintutkimuksesta. Hinnin väitöskirja käsittelee homoseksuaalisuuden vastaisen diskurssin politisoitumista Itä-Afrikassa. Aiemmin Hinni on työskennellyt toimittajana. Hänen kiinnostuksen kohteensa liittyvät Afrikan kansainväliseen politiikkaan, länsimaiden hegemoniaa vastustavaan retoriikkaan sekä kehityskysymyksiin.

Sanna Raita-aho – Lähi-itä ja Afrikka

Sanna Raita-aho – Lähi-itä ja Afrikka

Sanna Raita-aho on ulkomaantoimittaja, joka työskentelee uutistoimisto STT:ssä. Hän on työskenellyt Ylen toimittajana Turkissa vuosina 2016-2018 ja Ylen radion ajankohtaistoimituksessa. Raita-aho on valmistunut rauhan- ja konfliktintutkimuksen maisteriksi Tampereen yliopistosta ja opiskellut myös Lähi-idän tutkimusta. Raita-aho on myös ollut työharjoittelussa Suomen suurlähetystössä Turkissa, ilmastoviestinnän suunnittelijana Suomen Lähetysseurassa ja tehnyt free-toimittajan töitä mm. Egyptissä ja Libanonissa. – Lue Sannan kirjoittamat jutut.

Karoliina Rajala – Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka

Karoliina Rajala – Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka

Karoliina Rajala on vieraileva tutkija Etyj-akatemialla. Hän on opiskellut kauppatieteitä Turun kauppakorkeakoulussa ja erikoistunut alueellisesti Venäjään sekä Keski-Aasiaan. Karoliina on työskennellyt tutkimusavustajana puolustusministeriössä, minkä lisäksi hänelle on kertynyt kokemusta muun muassa kahdesta ulkoministeriön edustustosta, valtiovarainministeriöstä, Kirgisian EU-delegaatiolta sekä ajatushautomo Carnegie Europelta Brysselistä. Lue Karoliinan kirjoittamat jutut.

Tuomas Lähteenmäki – podcastit

Tuomas Lähteenmäki – podcastit

Tuomas Lähteenmäki on viestintätiimin jäsen, jonka kiinnostuksen kohteina ovat radio- ja podcast-ohjelmien tuotanto sekä viestinnän strateginen suunnittelu. Hän työskentelee viestintäkonsulttina. Tuomas on suorittanut maisterin tutkinnot Glasgow’n ja Tampereen yliopistoista erikoistuen yritysten yhteiskuntavastuun kysymyksiin. Aiempaa PR- ja tiedotustaustaa hänellä on niin startup-kentältä kuin monikansallisista yrityksistä.

Henna Leskelä – kielenhuoltovastaava

Henna Leskelä – kielenhuoltovastaava

Henna Leskelä on kielen asiantuntija, joka työskentelee tieteellisen aikakauslehden toimitussihteerinä. Hän on valmistunut pohjoismaisten kielten maisteriksi Tampereen yliopistosta ja täydentää nyt suomen kielen ja viestinnän opintojaan Helsingin yliopistossa. Aiemmin Henna on huoltanut suomen kieltä Ruotsissa ja ollut Kotimaisten kielten keskuksessa tekemässä Kielitoimiston ohjepankki -tietokantaa, jota hän suosittelee lämpimästi kaikille työkseen kirjoittaville. – Lue Hennan kirjoittamat jutut.

Hae
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt