Vieraskynät

The Ulkopolitist perustettiin parantamaan Suomessa käytyä ulko- ja turvallisuuspoliittista debattia. Verkkolehti pyörii lähes sadasta vapaaehtoisesta koostuvan kollektiivin voimin, mutta otamme mielellämme vastaan tasokkaita vieraskynäkirjoituksia, jotka tuovat esiin uusia näkökulmia ja tuoretta ajattelua eri aloilta. Toivomme vieraskyniä erityisesti niistä aiheista, alueista ja näkökulmista, jotka eivät vielä ole olleet esillä julkaisussamme.

Vieraskyniä voi tarjota ottamalla yhteyttä toimitukseemme osoitteeseen [email protected]. Vieraskynän voi tarjota jo valmiiksi kirjoitettuna tai ideatasolla. Jos sinulla ei vielä ole tekstiä valmiina, pyydämme, että täytät tämän tiedoston, joka tukee jutun aiheen ja rakenteen suunnittelussa. Tiedoston kohtiin on hyvä vastata tiiviisti ja selkeästi. Mitä tarkemmin juttu on muotoiltu jo suunnitteluvaiheessa, sitä helpompi se on kirjoittaa auki. 

Mikäli kirjoituksesi päätetään julkaista, juttu kulkee The Ulkopolitistin toimitusprosessin kautta eli teksti editoidaan yhdessä toimitusten kanssa, kieliasu tarkistetaan ja rakennetta ja ulkoasua muotoillaan. Editointiprosessi käydään läpi yhdessä kirjoittajan kanssa, mutta pienet viilaukset esimerkiksi otsikkoon ovat mahdollisia myös ennen julkaisua.

Tyyli: The Ulkopolitistin tyyli on asiaproosaa, joka hakeutuu journalistisen ja akateemisen tekstin välimaastoon. Esikuvina ovat esimerkiksi Economist, Foreign Policy, Foreign Affairs tai muut laajoja, analyyttisia artikkeleita tuottavat julkaisut. Tavoitteena on avata yleistajuisia mutta pohdiskelevia näkökulmia käsiteltäviin teemoihin raikkaan oivaltavalla tavalla, myös huumorin ja satiirin keinoin. Kieliasu on journalistinen.

Pituus: Vieraskynät ovat analyysin muotoisia tekstejä, joiden pituus on 800-1500 sanaa. Muistathan, että on helpompi kirjoittaa pitkästi ja laveasti kuin tiiviistä ja napakasti. Pituus ei ole meriitti.

Muotoilu: Analyysi koostuu 1) otsikosta 2) kuvasta ja kuvatekstistä 3) kirjoittajan kuvauksesta 4) ingressistä 5) leipätekstistä 6) välitosikoista ja 7) nostoista. Kursivointia voi käyttää säästeliäästi, mutta julkaisu ei tue muita tehokeinoja. Yli lauseen pituiset lainaukset merkitään omiksi kappaleikseen. Toimitus tukee tekstin muotoilussa.

Lähteet: Keskeiset lähteet merkitään hyperlinkin muodossa tekstin sisään aukeamaan uuteen välilehteen. Artikkeleissa ei käytetä sulkuviitteitä (ts. Harvard style). Suorissa lainauksissa on aina oltava lähde.

Kuvat: Jokaisessa artikkelissa on vähintään yksi kuva. Kuvien leveyden on oltava noin 750 pikseliä ja niihin liitetään kuvateksti. Kuvatekstistä tulee ilmetä myös kuvan lähde ja jokaisen kirjoittajan on varmistettava, että käyttöoikeudet ovat kunnossa. Juttuihin on myös mahdollista upottaa videoita ja sosiaalisen median postauksia.

Toimitus tukee juttujen suunnittelussa ja työstämisessä mielellään. Vieraskyniä voi käydä lukemassa täältä.


Tervetuloa mukaan debattiin!