Elisa Rimaila – viestintäpäällikkö

Elisa Rimaila – viestintäpäällikkö

Elisa Rimaila on helsinkiläinen toimittaja, yhteiskuntatieteiden maisteri Tampereen yliopistosta ja medianomi (amk). Journalistiikan lisäksi hän on opiskellut kansainvälistä politiikkaa ja rauhan- ja konfliktintutkimusta. Elisaa kiinnostavat eteläinen Aasia, Saharan eteläpuolinen Afrikka, kehitys, konfliktien jälkimainingit ja sovinnonteko, pakolaisuus, itämaiset filosofiat ja ihmisoikeudet. Elisa on viimeemmäksi työskennellyt Helsingin Sanomissa. – Lue Elisan kirjoittamat jutut.

Janne Soisalon-Soininen

Janne Soisalon-Soininen

Janne Soisalon-Soininen on helsinkiläinen toimittaja ja valtiotieteen maisteri. Gradussaan Janne on käsitellyt EU:n taloudellisten ja sosiaalisten tavoitteiden yhteensovittamisen problematiikkaa ja poliittiseen ongelmanasetteluun liittyvää vallankäyttöä. Hänellä on työkokemusta muun muassa Taloussanomista ja Suomen YK-edustustosta New Yorkista. Tällä hetkellä Janne työskentelee Kauppalehdessä. – Lue Jannen kirjoittamat jutut.

Salla Matilainen

Salla Matilainen

Salla Matilainen työskentelee viestintäkonsulttina ja on erityisen kiinnostunut globaaleista ilmiöistä, yhteiskunnallisesta muutoksesta ja vaikuttavasta viestinnästä. Salla on toiminut urallaan viestinnän ja vaikuttamisen tehtävissä kehitysyhteistyöjärjestöissä, alue- ja ulkoasiainhallinnossa sekä UNFPA:lla ja asunut Washingtonissa, Kööpenhaminassa, Sydneyssä ja Hararessa.

Tommi Eskola

Tommi Eskola

Tommi Eskola on kansainvälistä politiikkaa opiskellut yhteiskuntatieteiden maisteri Tampereen yliopistosta. Hän on erikoistunut Puolan politiikkaan sekä laajemmin itäisen Keski-Euroopan ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Pro gradu -tutkielmassaan hän käsitteli Puolan ulkopoliittisen statuksen kehittymistä Euroopan unionissa. Tampereen yliopiston lisäksi Tommi on suorittanut opintoja Varsovan yliopistossa sekä Maanpuolustuskorkeakoulussa. – Lue Tommin kirjoittamat jutut.

Ilari Leskelä

Ilari Leskelä

Ilari Leskelä on opiskellut poliittista historiaa Helsingissä ja Hampurin Universität der Bundeswehrissä. Tällä hetkellä hän tekee strategista ja yhteiskunnallista viestintää viestintätoimisto Tekirissä. Hän on työskennellyt aiemmin myös Suomen Nato-edustustossa ja Ydin-lehdessä. Ilari on kiinnostunut historiapolitiikasta, kansainvälisestä kommunikaatiosta sekä nationalismista. – Lue Ilarin kirjoittamat jutut.

Jaakko Joki

Jaakko Joki

Jaakko Joki on Turun yliopistosta valmistunut, Euroopan unioniin sekä Venäjään ja Itä-Eurooppaan erikoistunut valtiotieteiden maisteri ja opettaja. Hän on opiskellut myös Aleksanteri-instituutissa. Jaakko on monipuolinen viestinnän ammattilainen, jonka erityisosaamista ovat yritysvastuuviestinnän, brändien ja projektinjohdon kysymykset. Hän syttyy erityisesti viestinnän kehittämisestä, vaikuttajaviestinnästä ja suhdetoiminnasta. – Kotisivut

Elina Hämäläinen

Elina Hämäläinen

Elina Hämäläinen on poliittista historiaa Turun yliopistossa opiskellut valtiotieteiden maisteri. Viestintäosaamista hän on kartuttanut YK:n Maailman ruokaohjelmalla sekä Suomen Namibian suurlähetystössä. Gradussaan Elina käsitteli Suomen ulkopolitiikka Namibian itsenäistymisprosessin viimeisinä vuosina. Tällä hetkellä hän työskentelee järjestökoordinaattorina kotouttavaa toimintaa ja kehitysyhteistyötä tekevässä African Care järjestössä.

Eetu-Pekka Parkkinen

Eetu-Pekka Parkkinen

Eetu-Pekka Parkkinen on Itä-Suomen yliopistosta valmistunut historian, yhteiskuntaopin, uskonnon ja filosofian aineenopettaja. Hän on opiskellut myös vuoden ajan Valencian yliopistossa Espanjassa. Eetu-Pekalla riittää niin kokemusta kuin näkemystä yläkoulun ja lukion opettajantyöstä. Kansainväliseen politiikkaan, ihmisoikeuksiin ja rauhantyöhön liittyvät kysymykset ovat erityisesti hänen sydäntään lähellä.

Marie Iiskola

Marie Iiskola

Marie Iiskola on maantiedettä Helsingin yliopistossa opiskellut filosofian maisteri. Helsingin yliopiston lisäksi Marie on suorittanut opintoja Itä-Suomen ja Hongkongin yliopistossa. Viestintään liittyvää osaamista hän on kartoittanut erilaisissa valtionhallinnontehtävissä, mm. Suomen Pekingin suurlähetystössä ja ulkoministeriöllä Helsingissä. Marie on erikoistunut Kiinan politiikkaan ja Korean niemimaan turvallisuustilanteen kehittymiseen sekä laajemmin Itä-Aasian maihin liittyviin kysymyksiin.

Gurmann Saini

Gurmann Saini

Gurmann Saini tai kavereiden kesken Guru on kulttuurituottaja, vaikuttaja ja yrittäjä. Hänet voi nähdä usein keskustelemassa EU:sta, Intian politiikasta tai filosofiasta. Gurmann toimii tällä hetkellä Eurooppalaisen Suomen varapuheenjohtajana sekä Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestön hallituksessa. Lisäksi hän pyörittää omaa tuoretta mainos- ja markkinointialan yritystä.

Lassi Puustinen

Lassi Puustinen

Lassi Puustinen on viestintä ja tapahtumat toimituksen tuore jäsen sekä taloustieteiden opiskelija Jyväskylän yliopistolla. Taloustieteiden lisäksi hän on suorittanut opintokokonaisuuden Luganon yliopiston Master in Banking and Finance ohjelmassa. Lassi on kiinnostunut erityisesti kauppapolitiikasta, ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta sekä kannustimien tutkimisesta.

Johanna Metsänheimo

Johanna Metsänheimo

Johanna Metsänheimo on siirtolaisuuspolitiikkaan keskittynyt politiikan tutkimuksen maisteriopiskelija Helsingin yliopistosta. Hän on politiikan lisäksi opiskellut etnisten suhteiden sivuainetta sekä kansainvälistä oikeutta. Gradussaan hän tarkastelee suomalaisen turvapaikkapolitiikan hallinnallisia muutoksia 90-luvulta eteenpäin. Johanna on työskennellyt aikaisemmin muun muassa Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksessa, Euroopan parlamentissa ja Ulkoministeriössä.

Petri Vanhanen – verkkotekniikka

Petri Vanhanen – verkkotekniikka

Petri Vanhanen on toimittaja-valokuvaaja-graafikko, joka on suuntautunut nettijournalismin kehittämiseen. Petri on valmistunut Tampereen yliopistosta yhteiskuntatieteiden maisteriksi, pääaineenaan tiedotusoppi (kuvajournalismi) ja sivuaineenaan kansainvälinen politiikka. Häntä kiinnostavat ihmisoikeuskysymykset, turvallisuuspolitiikka ja Yhdysvaltain ja Venäjän politiikka.

Teemu Laitila – verkkotekniikka

Teemu Laitila – verkkotekniikka

Teemu Laitila on teknologiasta kirjoittava toimittaja, joka toimii osana Ulkopolitistin tekniikkatiimiä. Työssään hän seuraa erityisesti mobiiliteknologiaa, tietoturva-aiheita ja ohjelmistoalaa. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat myös media-alan murros ja uudet julkaisun tavat kuten podcastit. Teemu työskentelee Mikrobitti- ja Tivi-lehdissä.

Hae
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt