Johanna Metsänheimo – viestintäpäällikkö

Johanna Metsänheimo – viestintäpäällikkö

Johanna Metsänheimo on siirtolaisuuspolitiikkaan keskittynyt valtiotieteilijä Helsingin yliopistosta. Häntä kiinnostavat muun muassa väestöryhmien väliset suhteet ja ihmisten osallisuus yhteiskuntaan. Johanna on aikaisemmin työskennellyt julkishallinnossa, yliopistossa erilaisissa avustajatehtävissä sekä viimeksi toimittajana. Tällä hetkellä hän viimeistelee graduaan turvapaikkapolitiikan lakimuutoksista siirtolaisuuskriisin ympärillä.

Janne Soisalon-Soininen

Janne Soisalon-Soininen

Janne Soisalon-Soininen on helsinkiläinen toimittaja ja valtiotieteen maisteri. Gradussaan Janne on käsitellyt EU:n taloudellisten ja sosiaalisten tavoitteiden yhteensovittamisen problematiikkaa ja poliittiseen ongelmanasetteluun liittyvää vallankäyttöä. Hänellä on työkokemusta muun muassa Taloussanomista ja Suomen YK-edustustosta New Yorkista. Tällä hetkellä Janne työskentelee Kauppalehdessä. – Lue Jannen kirjoittamat jutut.

Salla Matilainen

Salla Matilainen

Salla Matilainen työskentelee viestintäkonsulttina ja on erityisen kiinnostunut globaaleista ilmiöistä, yhteiskunnallisesta muutoksesta ja vaikuttavasta viestinnästä. Salla on toiminut urallaan viestinnän ja vaikuttamisen tehtävissä kehitysyhteistyöjärjestöissä, alue- ja ulkoasiainhallinnossa sekä UNFPA:lla ja asunut Washingtonissa, Kööpenhaminassa, Sydneyssä ja Hararessa.

Tommi Eskola

Tommi Eskola

Tommi Eskola on kansainvälistä politiikkaa opiskellut yhteiskuntatieteiden maisteri Tampereen yliopistosta. Hän on erikoistunut Puolan politiikkaan sekä laajemmin itäisen Keski-Euroopan ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Pro gradu -tutkielmassaan hän käsitteli Puolan ulkopoliittisen statuksen kehittymistä Euroopan unionissa. Tampereen yliopiston lisäksi Tommi on suorittanut opintoja Varsovan yliopistossa sekä Maanpuolustuskorkeakoulussa. – Lue Tommin kirjoittamat jutut.

Ilari Leskelä

Ilari Leskelä

Ilari Leskelä on opiskellut poliittista historiaa Helsingissä ja Hampurin Universität der Bundeswehrissä. Tällä hetkellä hän tekee strategista ja yhteiskunnallista viestintää viestintätoimisto Tekirissä. Hän on työskennellyt aiemmin myös Suomen Nato-edustustossa ja Ydin-lehdessä. Ilari on kiinnostunut historiapolitiikasta, kansainvälisestä kommunikaatiosta sekä nationalismista. – Lue Ilarin kirjoittamat jutut.

Jaakko Joki

Jaakko Joki

Jaakko Joki on Turun yliopistosta valmistunut, Euroopan unioniin sekä Venäjään ja Itä-Eurooppaan erikoistunut valtiotieteiden maisteri ja opettaja. Hän on opiskellut myös Aleksanteri-instituutissa. Jaakko on monipuolinen viestinnän ammattilainen, jonka erityisosaamista ovat yritysvastuuviestinnän, brändien ja projektinjohdon kysymykset. Hän syttyy erityisesti viestinnän kehittämisestä, vaikuttajaviestinnästä ja suhdetoiminnasta. – Kotisivut

Elina Hämäläinen

Elina Hämäläinen

Elina Hämäläinen on poliittista historiaa Turun yliopistossa opiskellut valtiotieteiden maisteri. Viestintäosaamista hän on kartuttanut YK:n Maailman ruokaohjelmalla sekä Suomen Namibian suurlähetystössä. Gradussaan Elina käsitteli Suomen ulkopolitiikka Namibian itsenäistymisprosessin viimeisinä vuosina. Tällä hetkellä hän työskentelee järjestökoordinaattorina kotouttavaa toimintaa ja kehitysyhteistyötä tekevässä African Care järjestössä.

Eetu-Pekka Parkkinen

Eetu-Pekka Parkkinen

Eetu-Pekka Parkkinen on Itä-Suomen yliopistosta valmistunut historian ja yhteiskuntaopin, uskonnon ja filosofian aineenopettaja. Hän oli vuoden ajan kansainvälisessä Erasmus-vaihdossa Valencian yliopistossa Espanjassa. Opetusmetodien kehittämisen lisäksi Eetu-Pekkaa kiinnostavat erityisesti tapahtumien järjestäminen, kansainvälinen politiikka ja rauhantyö. Viime aikoina hän on tehnyt vapaaehtoistyötä dialogikohtaamisten ja teatterin parissa.

Marie Iiskola

Marie Iiskola

Marie Iiskola on maantiedettä Helsingin yliopistossa opiskellut filosofian maisteri. Helsingin yliopiston lisäksi Marie on suorittanut opintoja Itä-Suomen ja Hongkongin yliopistossa. Viestintään liittyvää osaamista hän on kartoittanut erilaisissa valtionhallinnontehtävissä, mm. Suomen Pekingin suurlähetystössä ja ulkoministeriöllä Helsingissä. Marie on erikoistunut Kiinan politiikkaan ja Korean niemimaan turvallisuustilanteen kehittymiseen sekä laajemmin Itä-Aasian maihin liittyviin kysymyksiin.

Gurmann Saini

Gurmann Saini

Gurmann Saini tai kavereiden kesken Guru on kulttuurituottaja, vaikuttaja ja yrittäjä. Hänet voi nähdä usein keskustelemassa EU:sta, Intian politiikasta tai filosofiasta. Gurmann toimii tällä hetkellä Eurooppalaisen Suomen varapuheenjohtajana sekä Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestön hallituksessa. Lisäksi hän pyörittää omaa tuoretta mainos- ja markkinointialan yritystä.

Lassi Puustinen

Lassi Puustinen

Lassi Puustinen on viestintä ja tapahtumat toimituksen tuore jäsen sekä taloustieteiden opiskelija Jyväskylän yliopistolla. Taloustieteiden lisäksi hän on suorittanut opintokokonaisuuden Luganon yliopiston Master in Banking and Finance ohjelmassa. Lassi on kiinnostunut erityisesti kauppapolitiikasta, ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta sekä kannustimien tutkimisesta.

Suvi Nousiainen

Suvi Nousiainen

Suvi Nousiainen on humanistisia ja valtiotieteellisiä oppiaineita opiskellut filosofian maisteri, jolla on useamman vuoden kokemus media- ja kulttuurialalta sekä Suomesta että Tanskasta. Suvi työskentelee pohjoismaisen yhteistyön parissa ja on sen lisäksi erityisen kiinnostunut arktisista kysymyksistä.

Inari Kulmunki

Inari Kulmunki

Inari Kulmunki on valmistunut filosofian tohtoriksi Jyväskylän yliopistosta pääaineenaan kognitiotiede. Hänen erikoisalaansa ovat arvot ja emootiot, kokemuksen tutkimus sekä merkitysanalyysi. Inarilla on laaja-alainen kokemus tutkimustehtävistä eri tieteenaloja yhdistävissä kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa, ja hän on toiminut muun muassa vierailevana tutkijana Frankfurtin Max Planck -instituutissa (MPIEA). Inarin erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat talous, kulutus ja yhteiskunnalliset murrokset.

Johanna Räty

Johanna Räty

Johanna Räty on valmistunut valtiotieteiden maisteriksi Helsingin yliopistosta pääaineenaan poliittinen historia. Lisäksi hän on opiskellut muun muassa kansainvälisiä suhteita Berliinin Freie Universitätissä. Kansainvälisen politiikan ja turvallisuuskysymysten lisäksi Johanna on kiinnostunut erityisesti visuaalisen kulttuurin ja viestinnän ilmiöistä. Tällä hetkellä hän työskentelee puolustusministeriössä.

Petri Vanhanen – verkkotekniikka

Petri Vanhanen – verkkotekniikka

Petri Vanhanen on toimittaja-valokuvaaja-graafikko, joka on suuntautunut nettijournalismin kehittämiseen. Petri on valmistunut Tampereen yliopistosta yhteiskuntatieteiden maisteriksi, pääaineenaan kuvajournalismi ja sivuaineenaan kansainvälinen politiikka. Häntä kiinnostavat ihmisoikeuskysymykset, turvallisuuspolitiikka ja Yhdysvaltain politiikka.

Teemu Laitila – verkkotekniikka

Teemu Laitila – verkkotekniikka

Teemu Laitila on teknologiasta kirjoittava toimittaja, joka toimii osana Ulkopolitistin tekniikkatiimiä. Työssään hän seuraa erityisesti mobiiliteknologiaa, tietoturva-aiheita ja ohjelmistoalaa. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat myös media-alan murros ja uudet julkaisun tavat kuten podcastit. Teemu työskentelee Mikrobitti- ja Tivi-lehdissä.