Johanna Metsänheimo – viestintäpäällikkö

Johanna Metsänheimo – viestintäpäällikkö

Johanna Metsänheimo on yleisen valtio-opin tohtorikoulutettava Helsingin yliopistossa. Hän on laajasti kiinnostunut muuttoliikkeistä ja muuttoliikkeiden hallinnasta erityisesti Suomessa ja EU:ssa. Väitöskirjassaan Johanna tarkastelee EU:n maahanmuuttopolitiikkaa erityisesti korkeakoulutettujen siirtolaisten osalta. Johanna on aikaisemmin työskennellyt julkishallinnossa, yliopistossa erilaisissa avustajatehtävissä ja toimittajana.

Suvi Nousiainen – viestintäpäällikkö

Suvi Nousiainen – viestintäpäällikkö

Suvi Nousiainen on humanistisia ja valtiotieteitä opiskellut filosofian maisteri, jolla on useamman vuoden kokemus viestinnän töistä media- ja kulttuurialalta sekä kansainvälisestä politiikasta suurlähetystöistä. Opintojensa ja töidensä puitteissa Suvi on asunut aiemmin Englannissa, Tanskassa ja Islannissa. Hänen kiinnostuksen kohteisiinsa lukeutuvat erityisesti pohjoismainen yhteistyö sekä arktiset kysymykset.

Eetu-Pekka Parkkinen – tapahtumapäällikkö

Eetu-Pekka Parkkinen – tapahtumapäällikkö

Eetu-Pekka Parkkinen on Itä-Suomen yliopistosta valmistunut historian, yhteiskuntaopin, uskonnon ja filosofian aineenopettaja. Viime vuosina hän on opettanut pääasiassa lukioissa. Erasmus-vaihtovuoden Eetu-Pekka on viettänyt Valencian Espanjassa. Hän on myös tehnyt vapaaehtoistyötä nuorten vaikuttamis- ja dialogitaitojen kehittämisessä.

Salla Matilainen

Salla Matilainen

Salla Matilainen työskentelee viestintäkonsulttina ja on erityisen kiinnostunut globaaleista ilmiöistä, yhteiskunnallisesta muutoksesta ja vaikuttavasta viestinnästä. Salla on toiminut urallaan viestinnän ja vaikuttamisen tehtävissä kehitysyhteistyöjärjestöissä, alue- ja ulkoasiainhallinnossa sekä UNFPA:lla ja asunut Washingtonissa, Kööpenhaminassa, Sydneyssä ja Hararessa.

Tommi Eskola

Tommi Eskola

Tommi Eskola on kansainvälistä politiikkaa opiskellut yhteiskuntatieteiden maisteri Tampereen yliopistosta. Hän on erikoistunut Puolan politiikkaan sekä laajemmin itäisen Keski-Euroopan ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Pro gradu -tutkielmassaan hän käsitteli Puolan ulkopoliittisen statuksen kehittymistä Euroopan unionissa. Tampereen yliopiston lisäksi Tommi on suorittanut opintoja Varsovan yliopistossa sekä Maanpuolustuskorkeakoulussa. – Lue Tommin kirjoittamat jutut.

Ilari Leskelä

Ilari Leskelä

Ilari Leskelä on opiskellut poliittista historiaa Helsingissä ja Hampurin Universität der Bundeswehrissä. Tällä hetkellä hän tekee strategista ja yhteiskunnallista viestintää viestintätoimisto Tekirissä. Hän on työskennellyt aiemmin myös Suomen Nato-edustustossa ja Ydin-lehdessä. Ilari on kiinnostunut historiapolitiikasta, kansainvälisestä kommunikaatiosta sekä nationalismista. – Lue Ilarin kirjoittamat jutut.

Gurmann Saini

Gurmann Saini

Gurmann Saini tai kavereiden kesken Guru on kulttuurituottaja, vaikuttaja ja yrittäjä. Hänet voi nähdä usein keskustelemassa EU:sta, Intian politiikasta tai filosofiasta. Gurmann toimii tällä hetkellä Eurooppalaisen Suomen varapuheenjohtajana sekä Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestön hallituksessa. Lisäksi hän pyörittää omaa tuoretta mainos- ja markkinointialan yritystä.

Lassi Puustinen

Lassi Puustinen

Lassi Puustinen on viestintä ja tapahtumat toimituksen tuore jäsen sekä taloustieteiden opiskelija Jyväskylän yliopistolla. Taloustieteiden lisäksi hän on suorittanut opintokokonaisuuden Luganon yliopiston Master in Banking and Finance ohjelmassa. Lassi on kiinnostunut erityisesti kauppapolitiikasta, ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta sekä kannustimien tutkimisesta.

Marie Iiskola

Marie Iiskola

Marie Iiskola on maantiedettä Helsingin yliopistossa opiskellut filosofian maisteri. Helsingin yliopiston lisäksi Marie on suorittanut opintoja Itä-Suomen ja Hongkongin yliopistossa. Viestintään liittyvää osaamista hän on kartoittanut erilaisissa valtionhallinnontehtävissä, mm. Suomen Pekingin suurlähetystössä ja ulkoministeriöllä Helsingissä. Marie on erikoistunut Kiinan politiikkaan ja Korean niemimaan turvallisuustilanteen kehittymiseen sekä laajemmin Itä-Aasian maihin liittyviin kysymyksiin.

Iida Hyyryläinen

Iida Hyyryläinen

Iida Hyyryläinen on turvallisuuteen ja kriisinhallintaan erikoistunut politiikan tutkimuksen maisteri Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulusta. Tällä hetkellä Iida työskentelee tutkimusassistenttina demokratiatuen parissa International IDEA:lla, jossa hän perehtyy demokratian haasteisiin pandemiatilanteen, disinformaation ja ilmastonmuutoksen kannalta. Demokratiateemojen lisäksi Iida on erityisen kiinnostunut kansainvälisestä politiikasta ja siihen liittyvistä tasa-arvokysymyksistä.

Outi Jalonen

Outi Jalonen

Outi Jalonen on filosofian maisteri Helsingin yliopistosta sekä sotatieteiden maisteri Maanpuolustuskorkeakoulusta. Hän on kiinnostunut Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, tasa-arvokysymyksistä sekä eri ryhmien välisen dialogin vahvistamisesta. Suomen valtionhallinnon lisäksi Outi on työskennellyt aiemmin Brysselissä, Tunisissa ja Pariisissa. Tällä hetkellä hän työskentelee Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksessa.

Kaisa Matikainen

Kaisa Matikainen

Kaisa Matikainen on viestinnän ja vaikuttamisen asiantuntija, joka on hionut osaamistaan humanitaarisissa ja nuorisoalan järjestöissä. Kaisa on kiinnostunut erityisesti ihmisoikeuksiin, kestävään kehitykseen ja eurooppalaiseen politiikkaan liittyvistä kysymyksistä, mutta nauttii vapaa-ajallaan myös entisten asuinmaidensa Yhdysvaltojen ja Skotlannin politiikan käänteiden seuraamisesta. Hän on myös tuplamaisteriopiskelija Helsingin yliopistosta, joka viimeistelee opintojaan politiikan ja Pohjois-Amerikan tutkimusten aloilta.

Petri Vanhanen – verkkotekniikka

Petri Vanhanen – verkkotekniikka

Petri Vanhanen on toimittaja-koodari, joka on suuntautunut nettijournalismin kehittämiseen. Petri on valmistunut Tampereen yliopistosta yhteiskuntatieteiden maisteriksi, pääaineenaan kuvajournalismi ja sivuaineenaan kansainvälinen politiikka. Häntä kiinnostavat turvallisuuspolitiikka, Yhdysvaltain politiikka ja ihmisoikeuskysymykset.

Teemu Laitila – verkkotekniikka

Teemu Laitila – verkkotekniikka

Teemu Laitila on teknologiasta kirjoittava toimittaja, joka toimii osana Ulkopolitistin tekniikkatiimiä. Työssään hän seuraa erityisesti mobiiliteknologiaa, tietoturva-aiheita ja ohjelmistoalaa. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat myös media-alan murros ja uudet julkaisun tavat kuten podcastit. Teemu työskentelee Mikrobitti- ja Tivi-lehdissä.