(Huomioithan, että tämä artikkeli on 13 vuotta vanha. Artikkelissa esitellyt asiat, tilanteet ja analyysit eivät välttämättä päde enää nykypäivään.)

EU:n laimea vastaus BRICS-maiden nousuun

Synkeä yksinpuhelu | 28.10.2011

Parhaillaan Euroopan parlamentin ulkoasiainvaliokunnassa pohditaan Euroopan unionin tavoitteita ja strategioita ’BRICS-maiden ja muiden nousevien mahtien’ suhteen. Jos jättää omaan arvoonsa pakolliset puheet siitä että EU:n ulkopolitiikan keskeisin haaste ei olisi sen oman (suhteellisen) vaikutusvallan pitkän auringonlaskun hallinnointi päästään raportin teesiin: Muiden nousu on vääjäämätöntä ja toivottavaakin, ja että EU:n pitää aktiivisesti pyrkiä integroimaan nämä globaaliin päätöksentekoon. Tämä ei ole ehkä erityisen luovaa ajattelua, mutta sinäänsä harmitonta. Ongelma tekstissä on että se käsittelee BRICSeja yhtenäisenä ryhmänä. Näin ei ole, ja vaikka olisikin, niin EU:n intressissä ei ole painottaa tällaisen ryhmittymän roolia ja legitimiteettiä maailmanpolitiikassa.

Ulkopolitistin kirjeenvaihtajalle ’BRICS’ termin lopun s-kirjain tuli uutena. Tähän nousevien mahtien kerhoon lasketaan siis nyttemmin Etelä-Afrikka, Brasilian, Venäjän, Intian ja Kiinan lisäksi. Mietinnössä maiden yhteistyötä korostetaan ja klubi tuntuu nostettavan esille potentiaalisena yhteistyökumppanina, jonka kanssa tulisi lisätä ’poliittista ymmärrystä ja koordinaatiota’. Yhteistyöstä esimerkkeinä nostetaan maiden ajottaiset kokoukset ja yhteneväinen, valtiollista suvereniteettia, korostava äänestyskäyttäytyminen YK:n turvaneuvostossa. Kuitenkin tämä porukka on kaikkea muuta kuin heterogeeninen, ja on vaikeaa nähdä miten EU:n intressissä voisi olla yhteenliittymän lujittaminen maailmanpolitiikan toimijana. Brasilia, Intia, ja Etelä-Afrikka ovat kasvavia talouksia ja isoja demokratioita. Kiina on maailmantalouden moottori mutta kaikkea muuta kuin demokratia. Venäjä ei ole demokratia, ja elää kädestä suuhun luonnonvaroillaan.

Ainoa yhdistävä tekijä tässä kontekstissä voisi olla halu muuttaa maailmanpolitiikan status quota siten että vanhojen valtojen, Yhdysvaltojen ja Euroopan isojen maiden, nykytilanteessa suhteeton valta kaventuisi. Eivät uudet valtiot keskimäärin halua vallankumousta, vaan päästä kerhon jäseneksi. Tehokkainen tapa harjoittaa politiikkaa nouseviin valtioihin on noudattaa kirjoimellisesti muinaista eurooppalaista ulkopoliittista viisautta: hajoita ja hallitse. Vähättelemällä BRICS-liittymän merkitystä ja legitimiteettiä – millä oikeudella viisi maata puhuu koko kolmannen maailman puolesta? – EU pystyy edistämään omaa vaikutusvaltaansa, ja niitä instituutioita joita haluamme tukea (YK-järjestelmä, ja G-maailma). Edistämme sekä taloudellisia että poliittisia etujamme nousevien valtojen suhteen parhaiten ajamalla tapauskohtaisia kahdenvälisiä sopimuksia. Näin Kiina ja Venäjä menettelevät hyvällä empiirisellä menestyksellä Euroopan suhteen. Venäjä onnistui kaivamaan pohjan EU:n Venäjä-politiikalta Nord Stream-kaasuputkella. Kiina pystyy vaimentamaan ihmisoikeusdialogin taustakohinaksi suosimalla niitä maita, joiden johtajat eivät tapaa Dalai Lamaa. Mutta eikö kansallisen edun ajaminen ja Realpolitik johtanut vain 1914-1918 sotaan, joka tuhosi eurooppalaisen valtiojärjestelmän?

EU:n ’kansallisen’ edun ajamisessa ei ole kyse – tai ei ainakaan pitäisi olla – siitä että eurooppalaiset yritykset saavat tehdä mitä tahansa kolmansissa maissa tai että tuemme epädemokraattisia regiimeja strategisista syistä. Euroopan perimmäinen intressi on demokraattinen ja avoin maailma. Tämän voimme saavuttaa tukemalla yksiselitteisesti vapaakauppaa – sitoen sen kehitysyhteistyöhön – ja demokratian edistämistä. Yhteistyö Brasilian, Intian ja Etelä-Afrikan kaltaisten valtioiden kanssa voi ja pitää olla erittäin tiivistä. Alexander Stubbin taannoinen puhe Chatham Housessa transatlanttisen kumppanuuden levittämisestä Eteläiselle Atlantille oli mielenkiintoinen avaus. Jotta nykyisen kaltainen globaalinhallinnan järjestelmä säilyisi tulee demokratioilla tulevaisuudessakin olla enemmistö päättävillä paikoilla. Kiinan, Venäjän ja Saudi-Arabian kaltaisten strategisesti ja taloudellisesti elintärkeiden toimijoiden kanssa pitää tottakai tehdä yhteistyötä. Tämän yhteistyön pohjana täytyy kuitenkin olla omien intressien ajaminen ja yhteisen pinnan löytäminen. Omia arvoja ei pidä unohtaa, mutta toisaalta tulee tunnustaa muutoksen hitaus. George Kennanin ajatus ’patoamisesta’ kunnes autoritaarinen järjestelmä vihdoin romahtaa sisältäpäin ei ole menettänyt houkuttelevuuttaan.

Kuitenkin raportin resepti EU:n vaikutusvallan kasvattamiseen BRICSien suhteen on tosiasioiden tunnustamisen sijaan lisää koordinaatiota, lisää virkamiehia ja uusi koordinaatioelin. Sanotaan että EU:n yhteistä ulkopolitiikkaa tulisi tehdä korkean edustajan johdolla. Eri instituutioiden tulisi lisätä koordinaatiota. EU:n ulkoasiainhallintoon tulisi perustaa uusi ad hoc deski koordinoimaan politiikkaa BRICS-maiden suhteen. Euroopan parlamentin tulisi tehdä enemmän vierailuja nouseviin (ja oletettavasti mukaviin trooppisiin) valtioihin, ja niitä valmistelemaan tulisi palkata uusia virkamiehiä. Mainitaan ohimennen että nousevat valtiot pitäisi ottaa mukaan globaalin hallinnon instituutioihin, mutta konkreettiset ehdotukset loistevat poissaolollaan.

Edes lyhyt huomio IMF:n ja Maailmanpankin äänivallan uudelleenjaon jatkamisesta oikeudenmukaisemmin voisi hyvin sekä vähentää ’lännenvastaista’ mentaliteettia että saada aikaa eripuraa BRICS-maiden sisällä; jos nousevat maat ovat saamassa lisää valtaa, niin kuinka se tulisi jakaa? Globaalin hallinnan Graalin malja on tietty YK:n turvallisuusneuvoston kokoonpanon uudistaminen. Todellinen valtiomiesteko Euroopan parlamentilta olisi ehdottaa EU:n yhteistä turvaneuvostomandaattia, suositella Ranskaa ja Britanniaa luopumaan omista paikoistaan ja ehdottaa turvaneuvoston pysyvää jäsenyyttä (ilman vetoa) nouseville demokraattisille valloille. Puhe koordinaation lisäämisestä peittää huonosti jäsenvaltioiden ristiriitaiset käsitykset kansallisesta edusta ja insentiivin vapaamatkustamiseen. Euroopan eripuraisuus ajaa vain kilpailevien valtioiden ja ideologioiden asiaa. Eri asia on milloin tämä valuvika saadaan korjattua.


Kommentit

Mutta juuri turvaneuvostopolitiikkahan jos mikä on kylmää etupolitiikkaa. Valtio ei saa toisilta valtioilta ystävyyttä eleillä vaan sillä että intressit ja edut käyvät yksiin - tai sitten tehdään lehmänkauppoja toisiinsa liittymättömillä eduilla. Mitä Britannia ja Ranska siis käytännössä voittaisivat sillä että EU:lla olisi nykyisten kahden sijaan vain yksi pysyvä TN-paikka, varsinkin jos sekin jäisi ilman veto-oikeutta? Veto-oikeus pitäisi muutenkin lakkauttaa, mutta sehän ei onnistu, koska yhdenkään valtion etu ei ole sellaisesta "saavutetusta edusta" luopuminen. Oikeudenmukaisempi - ja silti vielä YK:n tarkoituksen käytännössä huomioiva - järjestely voisi olla esimerkiksi jonkinlainen veto-quorum, eli kriittinen määrä TN-jäseniä voisi vähemmistöön jäädessäänkin kaataa enemmistön kannattaman päätöslauselman mutta yksittäisillä valtioilla ei veto-oikeutta olisi. Joka tapauksessa asialla spekulointi on akateemista puuhastelua niin kauan kuin on selvää, ettei yksikään valtio luovu "saavutetuista eduistaan". Yhteistahdolla on merkitystä vain jos yhdyssanan molemmat osat toteutuvat, ts. jos yhtenäisyyden lisäksi toteutuu myös tahto. Tämä on ollut EU:n ongelma. Yhtenäisyyttä on tavoiteltu vaikutusvallan nimissä mutta sen kustannuksella, koska yhteiset linjaukset ovat latistuneet pienimmän yhteisen nimittäjän liirumlaarumiksi. Ajoittainen ryhdikäs toiminta UK:lta ja Ranskalta on siis edustanut eurooppalaisia intressejä paremmin kuin EU-tuoli, etenkin jos EU:n ulkopoliittisten periaatteiden mukaisesti vaatisi joka linjauksessa jäsenmaiden konsensusta, jolloin siis Kypros tai Luxemburg voi kaataa TN-kannan. Mieluummin siis sitten kolme demokratiaa, joilla veto, kuin yksi demokratia kahta diktatuuria ja yhtä yhdentekevää ja tahdotonta jarrua vastaan. Olet oikeassa realismin suhteen. Tarkoitinkin lähinnä sitä, että nykyisin monet tuntuvat kuvittelevan realismin tarkoittavan moraalisesti selkärangatonta, arvot sivuuttavaa (tai ne päälaelleen kääntävää) kyynistä politiikkaa. Tosiasiassa kuitenkin selkärangaton vahvemman tai oletetun voittajan myötäily on hyvin lähellä haihattelevaa toiveajattelua. Kumpikin johtaa omien vaikutusmahdollisuuksien haaksirikkoon. Kennanin realismi oli huomattavasti ryhdikkäämpää kuin Kissingerin - Paasikiven realismi huomattavasti rehellisempää kuin Kekkosen. Kenestäkään ei tee realistia hänen puhetapansa tai "jämäkkä esiintymisensä", vaan se perustuuko hänen arvionsa tosiasioille ja ovatko tekonsa johdonmukaisia sekä tosiasia-arvioon että asetettuihin tavoitteisiin (arvoihin) nähden.


Hyvä huomio. Todellakin nousevia demokraattisia maita, ja potentiaalisia turvaneuvoston jäseniä on paljon BRICS-viisikon ulkopuolella. Tämä on mielestäni lisäargumentti sille että EU:n ei tule korostaa BRICS-ryhmää, koska se on epäedustava otos kolmannesta maailmasta. Kaikkien kanssa pitää tehdä yhteistyötä ja jos halutaan joku jakolinja niin parempi olisi liberaalit ja ei-niin-liberaalit valtiot. Hyvä periaate voisi olla että hakijamaan kotimaisten instituutioiden pitäisi olla kunnossa, jotta voisi toivoa EU:n tukea. Nykyinen turvaneuvoston kokoonpano heijastaa vuoden 1945 todellisuutta eikä ole kestävä. Jos EU ottaa proaktiivisen asenteen turvaneuvostouudistukseen - ja tunnustaa tosiasiat - se voi parhaiten vaikuttaa uuteen ratkaisuun ja parantaa suhteitaan tiettyihin merkittäviin valtioihin. Tällä hetkellä, kun turvaneuvostoreformi on aika jäässä, EU menettäisi vähän jos se tukisi enemmän tai vähemmän kaikkien ystäviensä hakemuksia, ja ilmoittaisi tyytyvänsä vastaisuudessa yhteen paikkaan. Täytyy muistaa että vuonna 1945 de facto kahden supervallan lisäksi vain Britannialla oli merkittävää globaalia vaikutusvaltaa. Päätös ottaa heikko Ranska ja Kiina (joka ei vielä ollut kommunistinen) mukaan viisikkoon ei ole osoittautunut huonoksi. Se että Japanin ja Indonesian kaltaiset maat tulisivat pysyviksi jäseniksi - ilman veto-oikeutta - tekisi turvaneuvostosta entistä legitiimimmän instituution. Täytyy huomata että laajentumisen jälkeen Venäjä ja Kiina jäisivät entistä pienemmäksi vähemmistöksi poliittisten järjestelmiensä suhteen. PS Kennan oli todellakin realisti. Mutta ehkä realismi on perimmiltään tietynlainen traditio analysoida kansainvälistä politiikkaa -ja se mitä tavoitteita henkilö ajaa riippuu hänestä itsestään? Deng Xiaopingia voisi hyvin pitää realistina valtiomiehenä, tai se on ainakin kuva minkä Kissinger hänestä piirtää, mutta ero hänen ja Kennanin välillä on heidän arvoissaan.


"Todellinen valtiomiesteko Euroopan parlamentilta olisi ehdottaa EU:n yhteistä turvaneuvostomandaattia, suositella Ranskaa ja Britanniaa luopumaan omista paikoistaan ja ehdottaa turvaneuvoston pysyvää jäsenyyttä (ilman vetoa) nouseville demokraattisille valloille." - Minkä vuoksi demokraattisille länsimaille olisi hyötyä siitä, että ne pudottaisivat itsensä enemmistöstä vähemmistöksi turvaneuvoston pysyvässä joukossa? "Nousevia" demokraattisia valtoja olisivat siis Intia, Brasilia ja Etelä-Afrikka? Mikseivät Saksa, Japani, Meksiko, Indonesia ja Turkki - noin niin kuin vain esimerkkeinä?


Kennan oli todellinen realisti. Myöhemmin itseään ovat realisteiksi kutsuneet kaikenlaiset selkärangattomat diktatuurien apologeetat.Lisättävää?

Jätäthän vain asiallisia kommentteja. Ylläpito tarkistaa kommentit ennen julkaisua.


Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *