(Huomioithan, että tämä artikkeli on 10 vuotta vanha. Artikkelissa esitellyt asiat, tilanteet ja analyysit eivät välttämättä päde enää nykypäivään.)

Korvatunturin ulkopoliittinen malli

The Ulkopolitist | 16.12.2014

Korvatunturi

Kuva: Timo Newton-Syms / Flickr.

Joulun kunniaksi The Ulkopolitist kävi juttureissulla Lapissa ja julkaisee nyt lukijoilleen yksinoikeudella Korvatunturin harmaaparran ulkopoliittisia mietteitä. 

”Joulupukilla ei ole kantaa Suomen Nato-jäsenyyteen. Se on suomalaisten oma asia”, Korvatunturin valtionpäämies tähdentää heti The Ulkopolitistille annetun harvinaislaatuisen haastattelun aluksi. Suomalaiset voivat toki vetää omat johtopäätöksensä Korvatunturin Joulupukin-Kekkosen linjana tunnetun ulkopoliittisen mallin toimivuudesta. Höyryävän glögin äärellä käydyssä keskustelussa linja nousi kuitenkin useasti esille, kuten eksklusiivistamme käy ilmi. Haastattelupaikan ajattomasta sisustuksesta huolimatta selviääkin nopeasti, että partamuodin edelläkävijä seuraa ulkopoliittista kehitystä herkeämättä.

Joulupukin mukaan on tosiasia, että Korvatunturin geopoliittinen ympäristö on muuttunut merkittävästi kuluneen vuoden aikana. Korvatunturi on aina sijainnut itäisen suurvallan, Venäjän ja läntisen sotilasliiton, Naton, välimaastossa. Korvatunturin grand old man painottaa historiallisen perspektiivin merkitystä ulkopolitiikan teossa. Euroopassa lisääntynyt vastakkainasettelu onkin Joulupukin mukaan käsitettävä uutena kylmänä sotana itäisen Pakkasukko-perinteen ja läntisen Coca cola -pukin välillä. Pakkasukon geopoliittisen ajattelun malli pohjautuu Pyhän Nikolauksen nuoruuden kokemuksista silloisen Rooman valtakunnan itäisissä provinsseissa. Moskova on kolmas Rooma ja kokee pakkasukkoperinteen piirin supistumisen Coca cola -kulttuurin laajentumisen edellä turvallisuusuhaksi. Taustalla on ajatus siitä, että jossain vaiheessa myös venäläiset saattavat lakata uskomasta Pakkasukkoon jos tämä tapahtuu Ukrainassa.

Mielenkiintoista onkin, että Korvatunturilla, toisin kuten monilla muilla valtioilla, ei ole ollut kriisin seurauksena tarvetta muuttaa ulkopolitiikkansa perusteita. Sen sijaan menestyksellistä Joulupukin-Kekkosen linjaa, joka luotiin vanhan kylmän sodan aikaan, voidaan pukin mukaan huoletta soveltaa myös 2000-luvulla. Kysymykseen siitä ovatko tontut huolestuneita siitä, että ainoat sotilaallisesti liittoutumattomat valtiot Itä-Euroopassa ovat Suomi, Korvatunturi, Moldova ja Ukraina –joista kahdessa jälkimmäisestä Venäjän joukot miehittävät osia maasta– Joulupukki vastaa yksiselitteisesti, että Venäjä ei muodosta uhkaa Korvatunturille.

Sillä, mitä Ukrainassa, Georgiassa, Moldovassa tai Virossa on tapahtunut ei pukin mukaan ole merkitystä Korvatunturin kannalta. Nämä tilanteet ovat täysin erilaisia ja ainutlaatuisia, kuten esimerkiksi lumihiutaleet ovat, siitä huolimatta että olemme kaikki Venäjän naapureita. Moldova ja Ukraina ovat sitä paitsi perinteisesti kuuluneet itäisen pakkasukkokulttuurin piiriin toisin kuten Korvatunturi, Joulupukki tähdentää. Joulupukilla ja Pakkasukolla on aina olleet toimiva kahdenvälinen työsuhde, huolimatta jouluperinteitä koskevista kulttuurisista näkemyseroista. Olemme aina pitäneet keskustelun siitä onko joulu uskonnollinen juhla vai maallinen keskitalven ja reaalisosialismin juhla erillään maidemme välisestä käytännönläheisestä ystävyydestä.

Kriisin vaikutukset ovat tuntuneet suoraan myös Korvatuntunturilla venäläisten ilmatilanloukkauksien dramaattisena lisääntymisenä, vieläpä kiireisimmän sesongin alla. Tonttu- ja porouhreilta on toistaiseksi vältytty huolimatta siitä, että venäläiset koneet ovat lentäneet transponderit pois päältä, mutta tilanne muuttuu alati haastavammaksi porojen siviili-ilmailun lisääntyessä eksponentiaalisti joulun lähestyessä. Kysymykseen siitä, onko Venäjän ilmavoimat pyytänyt joululahjaksi tarkempia gps-paikantimia, Joulupukki ei ota kantaa.

Paljon huolestuttavampaa on, että Venäjän talouden heikentyminen vaikuttaa merkittävästi Korvatunturin haparoivaan korporatistiseen talousjärjestelmään. Ruplan tämänviikkoinen romahdus on huolestuttavaa joulunajan turismitulojen kannalta. Toisaalta se, että Korvatunturi on pysytellyt länsimaiden pakotepolitiikan ulkopuolella on mahdollistanut uusia investointeja Siperian infrastruktuurimarkkinoille, jossa on nyt kirjaimellisesti paljon tilaa. Valtionyhtiöt ovat voineet tehdä merkittäviä investointeja markkina-alueelle, missä on periaatteessa valtava potentiaali kasvulle, jos unohtaa tämänhetkiset talouden tunnusluvut. Näin ollen IMF:n edustajien käyntiä ei ole syytä odottaa, eikä taloudellisesta avunpyynnöstä syytä keskustella joulureen pysähtyessä Washingtoniin.

Niin ikään sotilaallisesta liittoutumisesta harmaalla valtiopäämiehellä on selkeä näkemys: Nato-jäsenyys ei parantaisi Korvatunturin turvallisuutta. Tällä hetkellä Korvatunturilla on paperilla sadan tuhannen tontun ja viiden tuhannen poron reserviläisarmeija, ja vaikka tonttujen koko ja kunto toki vaihtelee merkittävästi ja osa poroista ei ole lentokykyisiä, toteaa Joulupukki sadan tuhannen tontun armeijalla ”olevan kyllä jo jotain merkitystä”. ”Turvallisuuspoliittisen tilanteen kiristyessä ja vastakkainasettelun lisääntyessä turvallisin paikka on kuusen latva tunturinlaella. Emme sulje pois jäsenyyttä Euroopan unionissa tai Pohjois-Atlantin liitossa joskus tulevaisuudessa, mutta tällä hetkellä jäsenyys kaventaisi merkittävästi liikkumatilaamme siinä kuusessa, jonka latvaan olemme päättäneet kiivetä. Korvatunturin ulkopoliittinen malli perustuu hyviin kahdenvälisiin suhteisiin kaikkien naapurien kanssa”, pukki toteaa.

Jos turvallisuuspoliittinen tilanne Itä-Lapin alueella kuitenkin sattuisi heikentymään, on Korvatunturilla aina olemassa Nato-optio. ”Nato-jäsenyyttä voidaan hakea, kun siltä tuntuu. Samalla tavalla kuin jokainen kiltti lapsi voi aina jouluna toivoa mitä tahansa lahjaksi”, pukki toteaa vakavoiduttuaan hetken hohottelustaan. Entä Ukraina? Tilanne on toki valitettava ja huolestuttava, mutta Joulupukin mukaan poliittisen kriisin voi avata vain poliittinen ratkaisu. Ratkaisun etsimistä ei edistä liittyminen pakoterintamaan ja ryhtyminen maailmanpolitiikan tuomariksi. Sen sijaan Korvatunturi on lääkäri, tai jopa tonttu joka ottaa vastaan kaikkien osapuolten joululahjatoiveet siitä huolimatta että ne ovat joskus keskenään ristiriidassa.

Joulupukki kieltäytyy spekuloimasta, mitä Itä-Ukrainan kapinalliset ovat toivoneet Pakkasukolta uudeksi vuodeksi. Myös kysymykseen siitä, sisältyikö viime vuoden lahjalistaan venäläisen Buk-ilmatorjuntaohjusjärjestelmän osia saadaan vastaukseksi vain kiusallista hiljaisuutta. Joulupukki ei katso NSA:n ja Korvatunturin bilateraalisen tiedusteluyhteistyön paljastumisen Snowden-vuodon seurauksena vaikuttavan Korvatunturin kansainväliseen asemaan tai joulun vieton puolueettomuuteen. Tämä siitä huolimatta, että tavaratalojen joulupukeille annettavien lahjalistojen käyttämistä tietojen vaihtoon ja tiettyjen maiden johtajien  joululahjatoiveiden välittämistä eteenpäin Yhdysvalloille on kritisoitu laajasti kansainvälisessä mediassa joulun universaalin etiikan vastaisena toimintana.

Vallitseeko Korvatunturilla laaja konsensus ulkopolitiikan suuntaviivoista, vai onko ulkopoliittinen keskustelu Suomea vilkkaampaa? ”Keskustelua on, ja se on laadukasta”, Joulupukki toteaa. Koska Korvatunturi on liittoutumaton valtio sen ulkopoliittinen keskustelu kykenee tavoittamaan totuuden maailmanpolitiikasta ja päätöksenteko on luonteeltaan objektiivista. Korvatunturin tiedustelupalvelu on vuosien tieteenfilosofisen työn jälkeen kyennyt murtamaan Clausewitzin ’sodan sumun’ ja tuottamaan objektiivista tietoa valtionjohdon tarpeisiin. Puolueettomuuden menetys johtaa puolueettoman tiedon menettämiseen.

Korvatunturilla kannustetaan ulkopolitiikan tutkijoiden osallistumista ulkopoliittiseen keskusteluun, Joulupukki painottaa. Toki jos asiantuntijat kyseenalaistavat valtiojohdon näkemykset, heidän arvionsa ovat siinä tapauksessa puhtaasti poliittisia. Erityisesti virassa olevien tai valtion rahoittamissa tutkimuslaitoksissa työskentelevien ulkopolitiikan tutkijoiden ei tule esittää Korvatunturin ulkopoliittisen mallin kanssa ristiriidassa olevia huomioita. ”’Speaking truth to power’ –kuten englanniksi tavataan sanoa – on tärkeä osa akateemisen tutkimuksen missiota”, Joulupukki toteaa. Samaan aikaan on kuitenkin huomioitava, että jos ulkopolitiikan tutkija esittää Joulupukin-Kekkosen linjan kanssa systemaattisesti ristiriidassa olevia arvioita, on kyseisen tontun ehkä syytä katsoa peiliin kahdesti. Virassa olevat henkilöt voivat toki antaa asiantuntija-haastatteluja, jossa esittävät poliittisia mielipiteitä, jos ne ovat linjassa Joulupukin oman arvion kanssa. ”Tässä tapauksessa  lausunto ei luonnollisesti ole poliittinen, vaan akateeminen”, Joulupukki toteaa käärien samalla George Orwellin koottuja pakettiin.

Toimittajan ojennettua haastattelun lopuksi blogin toimituksen jäsenten joululahjatoiveet, intoutuu Joulupukki muistelemaan menneitä hetkeksi. Urho Kekkonen on jäänyt erityisesti pukin mieleen kovana hiihtäjänä ja seuramiehenä. Joulupukki korostaa, että Korvatunturilla on aina ollut toimivat suhteet sekä Santa Clausiin että Pakkasukkoon. Myös Suomen kannattaa pitää mielessä, että Korvatunturi on selvinnyt aina paremmin hoitamalla asiansa yksin kuin luottamalla kansainvälisiin instituutioihin. Ulkopoliittinen liikkumavara on aina säilytetty, siitä huolimatta, että Pakkasukko on viime aikoina useasti huomauttanut, että Korvatunturin halpaan ja turvalliseen venäläiseen ydinsähköön perustuva talvilämmitys perustuu tonttujen kiltteyden jatkumiseen.


Kommentit

Ei vielä aiempia kommentteja.


Lisättävää?

Jätäthän vain asiallisia kommentteja. Ylläpito tarkistaa kommentit ennen julkaisua.


Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *