Informaatiovaikuttaminen ja historian tahallinen väärintulkinta ovat poliittisia apuvälineitä, joilla menneisyys saadaan toimimaan nykyisyyden päämäärien eteen

Historian tulkinta poliittisten tarkoitusperien mukaisesti on keskeinen ase informaatiovaikuttamisessa, jolta suojautuminen edellyttää historian lukutaitoa.

Lue lisää