Sopiiko suomalaista militarismia kritisoida, kun Venäjä käy hyökkäyssotaa?

Kirjoittajan henkilökuva
Leonard Wilhelmus | 18.02.2023
Tekstiartikkelin kuva.
Ulkopolitist · Sopiiko suomalaista militarismia kritisoida, kun Venäjä käy hyökkäyssotaa?

Kriittinen militarismintutkimus tekee näkyväksi ja kyseenalaistaa yhteiskunnassa vallitsevia sotilaallisia arvoja ja sotilaallista valtaa. Kun yhteiskunnat militarisoituvat, tila demokraattiselle päätöksenteolle kaventuu ja asenteet koventuvat. Toisaalta sotilasvoimaa tarvitaan nyt enemmän kuin pitkään aikaan demokratian ja edistyksen puolustamiseksi.

The Ulkopolitist -podcastissa keskustellaan suomalaisesta militarismista, ja pohditaan, mitä annettavaa militarismin kritiikillä on sodan aikana.

Asiantuntijavieraana jaksossa:

Noora Kotilainen työskentelee yliopistotutkijana Helsingin yliopistossa, jossa hän johtaa Sotilaallisen vallan kieli suomalaisessa demokratiassa -tutkimushanketta. Hankkeessa tutkitaan militarisoitunutta kieltä ja sen suhdetta demokratiaan. Sotilaallista kieltä tarkastellaan kolmesta eri näkökulmasta, joita ovat: 1) militarisoituneen kielen poikkeuksellisuus ja piilottelevuus, 2) isänmaallinen ja sotaisa retoriikka ja 3) militaristisen kielen äänekkyys ja performatiivisuus. Kotilainen on työskennellyt aikaisemmin tutkijana muun muassa Maanpuolustuskorkeakoulussa ja Ulkopoliittisessa instituutissa.

Äänitys: 16.2.2022
Juontaja: Leonard Wilhelmus
Editointi: Leonard Wilhelmus
Jakso on toteutettu yhteistyössä jakso.fi:n kanssa.
Kuuntele kaikki The Ulkopolitistin podcastit Spotifysta

Viimeisimmät julkaisut