Yksityisyyden suoja ulkopolitiikan välineenä

Yksityisyyden suoja voidaan lukea niiden ilmiöiden joukkoon, jotka internet on mullistanut täysin. Se, että valtaosa kehittyneissä maissa asuvista käyttää yksityishenkilönä verkkopalveluita, on 2000-luvulle tultaessa muovannut yksityisyyden suojasta työkalun myös valtioiden ulkopolitiikalle. Kansallisella tietosuojalainsäädännöllä […]

Read Article →

VIERASKYNÄ: Kohti kansainvälistä vastuunkantoa? Merkel muuttamassa Saksan suuntaa

Anne Nykänen on Koneen säätiön apurahatutkija Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulussa. Hänen tutkimusintresseihinsä kuuluvat ulkopolitiikan tutkimus, Saksa ja Euroopan unioni. Hän väittelee tänä vuonna kansainvälisen politiikan oppiaineesta aiheenaan Saksan ulko- ja Eurooppa-politiikka […]

Read Article →

VIERASKYNÄ: Keski-Afrikkaa ymmärtämässä

Ilmari Käihkö viimeistelee väitöskirjaansa Uppsalan yliopiston Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitokselle sekä Ruotsin Maanpuolustuskorkeakoulun Strategian, turvallisuuden ja johtamisen laitokselle Yritykseni ymmärtää Keski-Afrikan tasavaltaa juontuvat vuoden 2008 puoliväliin. Olin valmistautumassa Yhdistyneiden Kansakuntien MINURCAT-rauhanturvaoperaatioon, joka […]

Read Article →