(Huomioithan, että tämä artikkeli on 11 vuotta vanha. Artikkelissa esitellyt asiat, tilanteet ja analyysit eivät välttämättä päde enää nykypäivään.)

Venäjä hyökkää Suomeen huomenna lounasaikaan?

Synkeä yksinpuhelu | 09.01.2013

 

Ei vaikuta kovin todennäköiseltä. Tämä siis tiivistyksenä Maanpuolustuskorkeakoulun emeritusprofessori Alpo Juntusen Iltalehtihaastattelusta syntyneen keskustelun johtopäätöksestä. Merkillepantavampaa Juntusen sensaatiohakuisesta ’ne jyrää meitin parissa tunnissa’ lausunnosta syntyneessä  keskustelussa on kuitenkin se kuinka asioita sekoitetaan sulavasti toisiinsa ja kuinka puolustuspolitiikassa puhutaan sujuvasti ristiin niin poliitikkojen, virkamiesten, akateemikkojen kuin journalistien toimesta. Analyyttisena poikkeuksena tulee mainita Osmo Apusen kirjoitus Aamulehdessä, jossa puolustetaan Juntusen nostaman puolustuksen kestävyys-kysymyksen relevanssia puolustushallinnosta tätä vastaan suunnattua täyslaidallista vastaan ja kyseenalaistetaan Pohjoismaisen puolustusyhteistyön uskottavuus. Seuraavassa eritellään lyhyesti paria Suomen puolustuspolitiikalle keskeistä kysymystä, jotka ovat vajonneet julkisen keskustelun harmaan vetiseen olemukseen, kuin sattumat kouluruokalan hernekeitossa.

Kauanko Suomen puolustus sitten kestää? Ehkä ongelmallisinta Juntunen-kohussa on, että harvassa artikkelissa on tehty selväksi että puolustusvoimien rauhan ajan kokoonpanoa, eli toisin sanoen ympäri maata aluepoliittisesti ripoteltuja varuskuntia, ei ole suunniteltu puolustamaan maata. Toisin kuin Ruotsissa, joka siirtyi 50 000 sotilaan ammattiarmeijaan pari vuotta sitten, perustuu Suomen puolustusstrategia  reserviläisistä koostuvan kenttäarmeijan liikekannallepanoon ennen kuin vihollinen on aloittanut sotatoimet. Ruotsin rauhanajan armeija on taas nykyään pitkälti sama kuin sen käytettävissä olevat sodanajan joukot; näin ollen puolustusvoimien komentajan Sverker Göranssonin kommentit siitä että maanpuolustus kestäisi vain viikon ilman ulkopuolista apua kuulostavat ihan realistiselta. Toisin sanoen olennaiseksi kysymykseksi nousee onko Suomella nykymaailmassa enää aikaa mobilisoida talonpoikaisarmeijaansa, ja onko kenelläkään Suomen naapureista kapasiteettia tai aikomusta tuhota Suomen kaaderiarmeija varuskuntiinsa yllätyshyökkäyksellä.

Helsingin Sanomien Jarmo Huhtanen nostaa esille sen tosiasian että Suomella on korkean valmiuden joukkoja vain nimeksi Utin Jääkärirykmentissä. Utin muutamaan jääkäriin täytyy tosin lisätä ilmavoimien Hornetit, joiden olemassaolo hankaloittaa merkittävästi potentiaalisen vihollisen toimintaa. Jos kuitenkin hyväksymme argumentin siitä että Suomen puolustuskapasiteetti on tosiaan kohtuullisen hampaaton tällä hetkellä –siis juuri nyt, hyvä lukija– niin onko kenelläkään Itämeren alueen valtioista kapasiteettia suorittaa massiivista alueellista voimanprojektiota ja toimeenpanna yllätyshyökkäystä esimerkiksi huomenna? Vaikuttaa siltä että kahdella valtiolla olisi tähän periaatteessa valmius: Venäjällä ja… Ruotsilla. Ironisesti suuren Pohjan sodan hävinneellä osapuolella saattaa jopa olla enemmän välitöntä voimanprojektiokapasiteettia Itämerellä: Ruotsilla on edelleen eurooppalaisittain suuret ja modernit ilma- ja merivoimat. Jos hyväksymme Aleksandr Goltsin arvion siitä että Venäjällä on välittömästi käytettävissään miljoonan miehen paperiarmeijasta noin 40 000 sotilasta, tämä tekisi Ruotsin ja Venäjän käytettävissä olevista ammattiarmeijoista suunnilleen samankokoisia.

Tällä spekulaatiolla on tietty korkeintaan vain viihdearvoa, koska tuskin kukaan olettaa että kansankodille tai edes huomattavasti ongelmallisemmalle naapurille Putinin Venäjälle tulisi mieleen hyökätä ystävälliseen ja harmittomaan naapurivaltioon. Skenaarioiden epätodennäköisyyttä alleviivannee se että Arto Paasilinnan esikoisromaani liittyy juurikin kuvitteelliseen Suomen ja Ruotsin väliseen sotaan. Ennen kuin kukaan turvautuu 080808-korttiin, lienee syytä todeta että Venäjän ja Georgian suhteet olivat huonontuneet ainakin vuoden 2003 ruusuvallankumouksesta lähtien, ja että sota ei tullut suurena yllätyksenä niille jotka seurasivat tilanteen kehittymistä vuoden 2008 kesällä. Jos Fredrik Reinfeldt tai Vladimir Putin nyt jostain syystä päättäisivät palauttaa imperiuminsa sen kunnian päiviin turvautumalla ammattiarmeijaansa, niin olisi melko epätodennäköistä että operaatiota voitaisiin suunnitella ja toteuttaa niin hiljaa, että Suomen tai lähinnä isojen länsimaiden tiedustelu huomaisi mitään erikoista Itämeren alueen ilmassa.  Toisin sanoen invaasiota on satelliittien aikakautena melko hankalaa valmistella salassa, ja Suomen itsenäinen ilmapuolustus toimii melko tehokkaana pelotteena verrattuna esimerkiksi Baltian maihin, jotka ovat käytännössä täysin vailla ilmapuolustusta rauhanaikana ja joutuvat turvautumaan liittolaistensa lupauksiin. Vaikka puolustusvoimat kieltäytyy kommentoimasta asiaa, Suomi pystynee nostamaan puolustuskykyään hyvinkin nopeasti.

Ehkä mielenkiintoisin ja tärkein Juntunen-kohun myötä julkisuuteen noussut kysymys on, onko Pohjoismaisella puolustusyhteistyöllä oikeasti mitään potentiaalia? Osmo Apunen linjaa tylysti että ’pohjoismainen puolustusyhteistyö on ihan uskottavaa, jos voimme luottaa siihen, että apua tulee Pohjolan ulkopuolelta, kunhan vain sitkeästi viivyttämme.’ The Ulkopolitistissa on aiemmin kirjoitettu pohjoismaisesta puolustusyhteistyöstä myyttina, ja tultu aikalailla samoihin loppupäätelmiin. Hiski Haukkala on kuitenkin kritisoinut kyseistä tulkintaa Juntunen-kohun aikana tehdyssä kommentissaan, ja muistuttanut siitä että valtatasapaino Itämeren alueella on muuttunut valtavasti 1930-luvun ajoista. Haukkalan mukaan olennaista –hypoteettisessa Suomen ja Venäjän välisessä sotilaallisessa konfliktissa– ’olisi muun muassa alueellisen ilmatilan kieltäminen Venäjältä ja tässä yhteispohjoismaiset ilmavoimat olisivat varsin varteenotettava alueellinen pelote. Lisäksi ongelmistaan huolimatta etenkin Ruotsilla on edelleen paljon muita sotilaallisia kykyjä, joita Suomelta puuttuu.’ Tämä ajatusmalli vaikuttaa mielenkiintoiselta, jos edellä mainitut Aleksandr Goltsin arviot Venäjän armeijan tämän hetkisestä kokonaissuorituskyvystä heijastelevat todellisuutta.

Toisin sanoen pohjoismaalainen sotilaallinen tasapainottaminen voisi nykytilanteessa olla mahdollista ja edistää Itämeren alueen vakautta Yhdysvaltojen yrittäessä vähentää rooliaan Euroopassa? Kenties Apusen ja Haukkalan pointteja, ja sitä kautta Natoa/Yhdysvaltoja ja Pohjoismaista puolustusyhteistyötä, olisi hedelmällisintä joko-tai dikotomian sijaan katsoa toisiaan potentiaalisesti vahvistavina trendeinä. Molemmat kertovat tärkeän osatotuuden Suomen puolustuspoliittisesta tilanteesta ja siinä piilevistä mahdollisuuksista ja haasteista. Pohjoismaisen yhteistyön aikaansaaminen kuitenkin edellyttäisi rohkeutta ja aloitteellisuutta myös suomalaisilta päätöksentekijöiltä sen sijaan että korostamme että kykenemme varmasti taistelemaan ihan yksin ja että emme ole vaikuttuneita ruotsalaisten solidaarisuuslupauksesta kuten puolustusministeri Carl Haglund juuri teki.

Kuva: Wikipedia.


Kommentit

[…] Venäjä hyökkää Suomeen huomenna lounasaikaan? […]


[...] Vesi on perin yleinen muutoksen metafora, joka taitavasti kattaakin laulun nostammat tunteiden ääripäät. Asetelma ”rakkaus tai kuolema tai pelkoa ja vainoa” kuvaakin kovin laajasti suomalaisten historiallista suhtautumista Venäjän imperialismiin (aina taistolaisista, sotiin, venäläistämisyrityksiin ja isovihaan).  Se kuinka laulussa tsaarien miesten lähestyessä nousee ”pelko mittaamaton” kuvastaa hyvin suomalaisten aika ajoin ilmenevää paniikkia puhuttaessa Venäjän sotilaallisesta ylivoimasta. [...]


Toinen näkökulma pohjoismaiseen puolustusyhteistyöhön: http://www.hannuvisti.com/blog/files/23ecf541e85ab5d3e89b2da208e257dc-1376.php


Reblogged this on Nallekarhun blog.


Kiitos hyvästä kommentista. Voimatasapaino ei tosiaan ole koskaan staattinen. Ja kuten olemme nähneet niin Ruotsissa ja Venäjällä on esimerkiksi tehty isoja muutoksia ja Suomessa on edessä kaluston vanhenemisen takia isoja politiikka-valintoja. Puolustusvoimien Juntunen-jupakkaan ottamasta kannasta tämän pystynee näkemään: kaikki on nyt hyvin, mutta jos haluatte että kaikki on hyvin tulevaisuudessa niin antakaa meille lisää rahaa. En ole lukenut ruotsalaisarvioita Venäjän puolustusvoimauudistuksesta, mutta tarkoituksena olisi tosiaan luoda ammattimaisempi, nopeampi ja pienempi armeija. Isoa laivaa on vain vaikea kääntää, ja on vaikea sanoa mitä kaikesta uudistusinnosta on seurauksena. Venäjän kehitystä on aika vaikea ennustaa. Varmaan puolustusvoimissa nykyään pohditaan miten reaktiokykyä voitaisiin osittain nostaa, sodankäynnin luonteessa tapahtuneiden muutoksien takia. En osaa sanoa mitä muutoksia tämä käytännössä edellyttäisi nykymalliin. Paremman reaktiokyvyn lisäksi tarvitsisimme ehkä myös parempaa analyysikykyä; ulkoiset uhat eivät synny tyhjästä, ja jos tietää mitä esimerkiksi Suomen naapurimaissa tapahtuu politiikan saralla niin pystyy ennustamaan muuttuuko näiden kansainvälinen käyttäytyminen. Jos otetaan huono esimerkki, niin Sveitsissä on yhtenä harvana länsi-Euroopan maista reserviarmeija, kuten Suomessa. Sveitsin isoissa naapureissa on taas tätä nykyä aikalailla siirrytty ammattiarmeijoihin. En tiedä kannattaako Sveitsin käyttää hirveästi rahaa reaktiokykynsä nopeuttamiseen, jos se pystyy seuraamaan tarkasti poliittista kehitystä lähialueellaan. On vaikea sanoa millainen kansainvälinen yhteistyö olisi parasta Suomen tapauksessa: varmaan Pohjoismainen yhteistyö, Nato, EU ja bilateraaliset suhteet esimerkiksi Yhdysvaltoihin (ja totta kai, Venäjään) ovat kaikki hyödyllisiä ja toisiaan tukevia. Mutta olet varmaan oikeassa että tulevaisuudessakin Suomen kannattaa varautua kantamaan itse päävastuu puolustuskapasiteettinsa ylläpitämisestä –johon voidaan sitten toivottavasti lisätä ulkomaalaista apua. Ja kyse on tosiaan aika hypoteettisista ja pitkän aikavälin asioista; tällä hetkellä Suomea ei uhkaa kukaan. Terveisin, SY


Kiitos artikkelista! Muutama huomio - Tilanne on nyt kirjoittajan kuvaamalla tavalla hallinnassa, mutta esim FOI:n ja FFI:n arvioiden mukaan Venäjän asevoimien kyky kehittyy seuraavien vuosien aikana joko paljon tai hyvin paljon. Painopiste on iskukyvyssä ja pysyvän valmiuden joukoissa. Tilanne siis muuttuu. - Mutta en maalaa mörköjä, ei Venäjä tänne hyökkää JOS me säilytämme/kehitämme uskottavaa ennaltaehkäisevää kykyä emmekä tarjoa edullista asetelmaa asevoimien käyttöön politiikan välineenä. Pitää olla kyky saada aikaan kunnon kapina nopeastikin kehittyvissä konflikteissa = nostetaan hintaa. - Meidän pitää siis ylläpitää uskottava määrä torjuntakykyä ja kehittää joitain alueita toimintaympäristön kehittymisen mukaisesti. Kyber, ohjustentorjunta, nopean toiminnan "ensivaste" jne Eli kyllä me tullaan toimeen, kun ei aleta hölmöilemään kuten esim Ruotsi 2004. Millä tavalla ratkaisemme esim henkilöstötarpeen (asevelvollisuus - sopimussotilaat - ammattisotilaat ??) tai kenen kanssa haluamme tehdä yhteistyötä (bilat, PM, EU, NATO??) ovat sitten toteutustapaan liittyviä ratkaisuja, joiden kaikkien kanssa voidaan elää - osa vaatii enemmän rahaa, osa vaatii enemmän sitoutumista myös velvoitteisiin ... mutta vastaavasti tuo erittäin paljon todellista suorituskykyä ja lisäarvoa. Mutta "yksin" ei nykymaailmassa (kaan) voida meidän kokoisen maan puolustusta järjestää - olemme kriiseissä riippuvaisia yhteistyöstä yhteiskuntana, ei pelkästään sotilaallisesti. Ja yhteistoiminta Ruotsin kanssa sitten: olipa ratkaisumme mikä tahansa (kunhan se ei ole liittoutumattomuus jos Ruotsi valitsee NATO:n) niin mahdollinen konflikti koskettaa meitä molempia ja de facto me toimimme rinnakkain. Olisihan se ehkä luonnollista tunnistaa se jo nyt ja valmistella asiat sen mukaisesti. Puolustusbudjetin lasku ei sillä onnistu (nykytehtävillä) mutta se hillitsisi kustannuspaineita joista mm PV:n komentaja on puhunut. Hyvää keskustelua toivoen - säilytetään keskustelussa kokonaiskuva ml aikajänteet (puolustus voidaan romauttaa hetkessäkin mutta rakentaminen vie vuosikymmeniä) ja vältetään naiveja osatarkasteluita (Iltasanomien lööpit).Lisättävää?

Jätäthän vain asiallisia kommentteja. Ylläpito tarkistaa kommentit ennen julkaisua.


Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *