(Huomioithan, että tämä artikkeli on yhdeksän vuotta vanha. Artikkelissa esitellyt asiat, tilanteet ja analyysit eivät välttämättä päde enää nykypäivään.)

Kantasuomalaisen kallonmitat

Timo R. Stewart | 10.02.2015

 

Itämerensuomalainen kantakansa – eli kantasuomalaiset – elelivät tuohivirsuissaan, oletetusti puhumassa varhaiskantasuomea ja sittemmin myöhäiskantasuomea, ilmeisesti jossain kaukana idässä. Näin oli kaikki hyvin, kunnes kantasuomalaiset ”erosivat mordvalaisista ja siirtyivät länteen päin”, kuten WSOY:n Nykysuomen sanakirja (1992) tietää kertoa.

Näyttää pahasti siltä, että traagista eroa seurannut läntinen kansainvaellus on vihdoin viimein tuonut kantasuomalaiset ihan Suomen tasavaltaan asti. Heitä on kuulemma näkynyt. Ainakin heistä on viime vuosina puhuttu muidenkin kuin kielitieteilijöiden kammioissa. Heistä on puhuttu jopa niin paljon, että kielitieteilijätkin ovat tämän huomanneet. Kielitoimiston sanakirjan vuoden 2006 painoksen mukaan kantasuomalaisella tarkoitetaan vielä yksinomaan jotain muinaista, joko puhuttaessa itämerensuomalaisesta kantakansasta tai heidän oletetusta kielestään. Vuoden 2012 painosta on kuitenkin herätty ajanmukaistamaan niin, että kantasuomalaisella voidaan sen mukaan viitata Suomen kantaväestöön ”maahanmuuttajien vastakohtana”.

Uusia sanoja tai uusia merkityksiä vanhoille sanoille tietysti syntyy silloin, kun riittävän moni kokee niille jotain tarvetta. Tämä ”kantasuomalaisen” uusi merkitys näyttää yleistyneen vasta 2000-luvulta lähtien jonkinlaisena vastinparina uussuomalaiselle, joka puolestaan näyttää olevan kiertoilmaisu maahanmuuttajalle, joka tarkoittaa yleisen käsityksen mukaan henkilöä, jolla ei ole perunanenää. Kaikki eivät ole onneksi purematta nielleet tätä uutta kantasuomalaisten ja uussuomalaisten välistä jaottelua. Esimerkiksi Ruben Stillerin aihetta käsittelevä traagisen hauska kolumni on lukemisen arvoinen.

Sen sijaan Helsingin poliisi on näemmä ottanut uuden sanan asevarastoonsa kaikella mordvalaisista eronneen viranomaisen täsmällisyydellä. Kantasuomalainen ei ole poliisin mukaan välttämättä sellainen, joka vastaa kun ei kysytä, kysyy kun ei vastata, vaikka olisi Suomen kansalaisuus. Ei myöskään sellainen, joka on Suomessa syntynyt edes suppeimpien rajamääritelmien mukaan. Kantasuomalaisia ovat poliisin mukaan ne, joiden ”molemmat vanhemmat ovat etnisesti suomalaisia”.

Poliisin sukutaulukko herättää lukuisia kysymyksiä. Mikä on etnisesti suomalainen? Tarkoitetaanko sillä suomenkielistä? Vai kelpaavatko ruotsinkieliset etnisesti suomalaisiksi? Kantasuomalaisuuden käsite on sen verran suomenkielinen erikoisuus, ettei ainakaan Svenska Yle ollut onnistunut kääntämään sitä samassa uutisessa muuten kuin ”infödda finländare”. Entä saamenkieliset? Vai onko kyse kenties jostain kulttuuris-uskonnollisesta yksiköstä ja jos niin, mahtuvatko siihen vaikkapa Suomen tataarit, romanit, juutalaiset, ortodoksit ja esperantistit? Entä miten on laita inkeriläisten tai Suomesta muualle maailmaan muuttaneiden jälkeläiset? Periytyykö suomalaisuus? Pitääkö etnisen suomalaisen olla tietyn näköinen (lue värinen)?

Mikäli ”etniselle suomalaiselle” onnistuttaisiin kuin ihmeen kaupalla luomaan järkeenkäypä määritelmä, ollaan poliisin tielle lähdettäessä silti pian loogisessa umpikujassa. Kuvitellaan esimerkiksi joku Carl Gustaf Emil Kantasuomalainen, jonka vanhemmat ovat ”etnisesti suomalaisia”. Jos etninen suomalaisuus on sama asia, kuin kantasuomalaisuus, täytyy myös Kallen isällä ja äidillä molemmilla olla etnisesti suomalaiset vanhemmat. Ja niin edespäin. Ketjua ei tarvinne jatkaa kovin pitkälle, kun löytyy joku vähemmän etnisesti suomalainen esi-isä ja Kallen ja hänen koko sukunsa kantasuomalaisuus kyseenalaistuu poliisin silmissä. Jos taas kantasuomalaisuus ja etninen suomalaisuus ovat eri asia, herää kysymys, voisivatko Kallen vanhemmat olla sellaisia, joiden vanhemmat eivät ole etnisiä suomalaisia, mutta ovat kuitenkin riittävästi etnistyneet? Miten tämä supisuomalaistuminen tapahtuu? Ja voitaisiinko se kenties sallia Kallelle itselleen?

Poliisi ei epäilemättä tarkoittanut saattaa Suomen kansalaisia epätasa-arvoiseen asemaan, eikä tämän kirjoittajalla ole tarkoituksena väittää, etteikö voisi joissain tilanteissa olla tarkoituksenmukaista puhua suomalaisista tai suomalaisesta kulttuurista. Poliisin käyttämän määrittelyn tekee kuitenkin erityisen häiritseväksi sen viittaus henkilön vanhempien etnisyyteen henkilön oman identiteetin tai statuksen määrittäjänä. Onko ”etninen suomalaisuus” todella jotain periytyvää? Voiko esimerkiksi muusta maasta adoptoitu lapsi olla kantasuomalainen vai pitääkö hänen olla vaikkapa tietyn näköinen ollakseen sitä? Jos joku ei näytä tai kuulosta siltä, miltä kantasuomalaisen kuvitellaan näyttävän tai kuulostavan, kuinka monta sukupolvea tätä kannattomuutta pitää kannatella?

Kieli paitsi kuvaa todellisuutta, myös luo sitä. Se on valinta, joka kertoo jotain valinnan tekijästä ja tämän pyrkimyksistä. Ajatus jostain myyttisestä, muuttumattomasta suomalaisuudesta, joka periytyy äidiltä tyttärelle aina saman värisenä, näköisenä tai kuuloisena, on tunkkaista. Se ei ole luomassa sellaista yhteiskuntaa, jossa kaikkiin suomalaisiin suhtaudutaan tasavertaisina.


Kommentit

[…] ongelmallinen. Ensinnäkin, on erittäin vaikeaa – ellei mahdotonta – sanoa, mitä esimerkiksi kantasuomalaisella tarkoitetaan, mikäli heitä ylipäänsä on olemassa.  Teknisten rodunmääritysongelmien […]


[…] Kuitenkin juuri jälkimmäisessä merkityksessä Immosen Facebook-manifesti vaikuttaa varsin hälyttävältä. Suvivirttä ja leirikoulupaikkoja koskevien poliittisten valintojen tekeminen on yksi asia, nykyisen kulttuurisen monimuotoisuuden muuttaminen vähemmän monimuotoiseksi on aivan toinen. Miten se edes tapahtuisi vapaassa maassa? Tavoitettavan yhdenmukaisen suomalaisen identiteetin määritelmä on myös huomattavan hatara, kuten The Ulkopolitist on jo aiemmin osoittanut. […]


[…] Kuitenkin juuri jälkimmäisessä merkityksessä Immosen Facebook-manifesti vaikuttaa varsin hälyttävältä. Suvivirttä ja leirikoulupaikkoja koskevien poliittisten valintojen tekeminen on yksi asia, nykyisen kulttuurisen monimuotoisuuden muuttaminen vähemmän monimuotoiseksi on aivan toinen. Miten se edes tapahtuisi vapaassa maassa? Tavoitettavan yhdenmukaisen suomalaisen identiteetin määritelmä on myös huomattavan hatara, kuten The Ulkopolitist on jo aiemmin osoittanut. […]


[…] Kantasuomalaisen kallonmitat […]


Tutkija Punavuoresta: Janne Zareffin kolumni (nähtävillä Yle Areenassa) sisälsi mielestäni paljon tiivistä asiaa tästä teemasta ja rikosuutisoinnista. http://areena.yle.fi/tv/2719904


On ilo huomata, miten liikumme samassa diskurssissa. Kyse on oikeastaan poliittisesta erimielisyydestä. Olemme molemmat yksimielisiä siitä, että Suomessa on meneillään etnogeneettinen prosessi, joka on johtamassa "kantasuomalaisen" etnisyyden kehittymiseen. Kuten toteat: "- - moni todella tuntee akuuttia tarvetta löytää nimen sellaiselle vaikeasti määriteltävälle joukolle suomalaisia, johon useimmiten itse kokee kuuluvansa." Sinun nähdäksesi kyse on prosessista, joka ei ole poliittisesti katsoen tarpeellinen eikä tarkoituksenmukainen, koska suomalaisen määritelmä valtiokansalaisena on riittävä yhteiskunnallisen keskustelun tarpeisiin. Itse näkisin asian toisin: "kantasuomalaisella" kansanryhmällä on sama oikeus itseidentifikaatioon perustuvaan etnisyyteen kuin muillakin kansallisuuksilla. On samantekevää, onko tällainen itseidentifikaatio koko valtakunnan tai muiden väestöryhmien kannalta hyödyllistä, jos merkittävä osa kansanryhmästä tuntee halua identifoitua sen jäseniksi. "Kantasuomalaisilla" on ihan yhtä suuri oikeus olla ryhmänä olemassa kuin saamelaisilla tai romaneilla. Pohdin pitkään ennen kuin lisäsin määritelmääni ihonvärin. Se sulkee "kantasuomalaisuuden" ulkopuolelle ihmisiä, joiden tulisi kaiken oikeuden mukaan olla ryhmässä ja estää näitä koskaan tulemasta ryhmän jäseniksi omasta tahdostaan. Erityisen traagisessa asemassa ovat maahan lapsena ulkomailta adoptoidut. Itse näkisin, että suomalaisen kulttuurin piirissä kasvanut on suomalainen ulkonäöstään huolimatta. En kuitenkaan usko, että tämä on väestön arkipäiväinen näkemys asiasta, minkä vuoksi kirjoitin määritelmäni tuohon synkkään asuun.


Kiitoksia kommenteista sekä Rööperiin että Aleksandriaan ja syvät pahoittelut vastauksen kohtuuttomasta viipymisestä. Erastotenes, moni todella tuntee akuuttia tarvetta löytää nimen sellaiselle vaikeasti määriteltävälle joukolle suomalaisia, johon useimmiten itse kokee kuuluvansa. "Kantasuomalaiselle" tai jollekin vastaavalle termille on selvästi kysyntää ja se tuntuu heijastavan aika syvällä istuvia, jopa intuitiivisia käsityksiä. En siitä huolimatta näe tuota termiä – tai sen vaihtoehtoja – välttämättöminä tai hyödyllisinä edes silloin, kun ne määritellään poliisia paremmin. Esimerkiksi ehdottamasi käytännön elämässä toimiva määritelmä keskittyy kielitaitoon ja ulkonäköön. Yritin kirjoituksessani kritisoida nimenomaan sitä, miten hankala ja mielestäni epätoivottava käsite periytyvä etnisyys on. Usein etnisyys, samoin kuin käsite 'kansasta', pyritään esittämään muuttumattomana ja luonnollisena. Käytännössä etnisyys ja etniset ryhmät on kuitenkin määritelty hyvin eri lähtökohtia korostaen eri puolilla maailmaa ja eri aikoina. Määritelmät ovat liukuvia ja ne myös muuttuvat. Muutoksiin liittyy valintoja. Kielitaito on käytännöllinen kysymys, joka vaikuttaa useimpien maahanmuuttajien kokemukseen suomalaisessa yhteiskunnassa asumisesta ja esimerkiksi heidän työllistymisen mahdollisuuksiinsa ja muuhun sopeutumiseen. Kielen voi kuitenkin oppia ja kielitaidottomuuden ei tarvitse periytyä. Vaikkapa juuri kieleen – yhteen tai useampaan – pohjautuva etnisyyden määritelmä on aivan mahdollinen. Ulkonäköön keskittyminen ei ole missään nimessä välttämätöntä. Se on lähtökohtaisesti poissulkeva valinta. En näe, miten tämä estäisi rasismista puhumisen tai siihen puuttumisen. Jos esimerkiksi suomalaiset käsitettäisiin "etnisenä ryhmänä" sellaiseksi, johon kuuluvat voivat näyttää varsin erilaisilta, ei se estäisi puhumasta ulkonäöllisiin seikkoihin – esimerkiksi ihonväriin – keskittyvästä syrjinnästä.


[…] – valtioissa, joiden rajojen sisällä asuu jokin tietty “kansa”. Tämä on tietysti hieman hupsu ajatus, jolla voi myös olla väkivaltaisia […]


Artikkelisi on asiallinen. On selvää, että minkä tahansa etnisen ryhmän reunoilla on henkilöitä, joiden kuuluminen ryhmään on epäselvää. Saamelaisnääritelmästä käyty kiista on tästä malliesimerkki. On kuitenkin toisaalta selvää, että a) Suomessa on tunnistettavissa ylimalkainen valtiokansan muodostava etninen ryhmä, johon kuuluu enemmistö maan kansalaisista. b) kaikki kansalaisuusmielessä suomalaiset eivät ole tämän valtiokansan jäseniä eivätkä edes halua identifioitua tähän etniseen ryhmään, mihin heillä on täysi oikeus. On selvää, että tästä väestöryhmästä on voitava käyttää jotain nimeä, sillä "suomalainen" ei kelpaa. Se tarkoittaa maan kansalaista. Kyse on tietyssä mielessä etnogeneesistä. On syntymässä valtiokansalaisuudesta erillinen suomalainen etnisyys, koska valtiokansaan kuuluminen ei enää ole täysin poikkeukseton normi, jota voitaisiin edellyttää "kaikilta suomalaisilta". Moniarvoisessa yhteiskunnassa enemmistön tunnustaminen etnisyydeksi muiden joukossa on väistämätön askel. Poliisin käyttämä määritelmä on, kuten toit esille, loogisesti mieletön, mutta kyllä käytännön elämässä toimivia määritelmän voi esittää muutenkin: kantasuomalainen puhuu korostuksetonta suomea, näyttää tarpeeksi pohjoismais-balttilaiselta ja käyttäytyy valtakulttuurin mukaisesti niin, ettei hän saa aamuöisessä nakkiikioskijonossa turpiinsa tai joudu työnhaussa syrjityksi vain näiden ominaisuuksien puuttumisen vuoksi. Yllä oleva " kantasuomalaisen" määritelmä ei ole tarkoitettu miksikään rasismin hyväksymiseksi vaan tunnustukseksi siitä, että yhteiskunnassamme on yksi etninen ryhmä, joka kokee rasismia paljon vähemmän kuin muut maamme etniset ryhmät. Jotta ilmiöstä voisi puhua ja sitä kritisoida, on ko. etnisellä ryhmällä oltava nimi. Rasismi ei katoa minnekään väittämällä, ettei olisi olemassa suomalaista valtiokansan muodostavaa etnistä ryhmää. Ja "kantasuomalainen" on paljon parempi nimi tälle ryhmälle kuin esim. "valtiokansa" tai "valtaväestö", jotka luovat kuvan ko. ryhmän oikeudesta dominanssiin.


"Kantasuomalaisiin" liittyvä terminologia tuntuu olevan erityisen vallallaan rikosuutisoinnissa. Epäillyn tai silminnäkijöiden tuntomerkkien, tuomitun tai rikoksen uhrin taustan kuvaaminen voi olla tarpeellista useista syistä johtuen. Eri intressiryhmät lukevat ja vaativat uutisointia eri tavoin. Joidenkin mielestä on syytä korostaa, kuinka Asematunnelissa tapahtuneesta anastusrikoksesta tuomittiin Matti Virtanen -niminen suomalaismies - joidenkin mielestä anastusrikokseen syyllistynyt "nuorukaisjoukkio" sisältää konnotatiivisen vihjeen tapahtuman todellisesta luonteesta. Intiasta vauvaikäisenä adoptiotu, nelikymppinen nainen voi olla etnisesti täysin suomalainen. Konvention haastaen: olisiko aivan mahdoton ajatus puhua asioista, ihmisistä ja ihmisjoukoista suoraan, sievistelevät, kaunistelevat ja indoktrinoivat kiertoilmaisut unohtaen?Lisättävää?

Jätäthän vain asiallisia kommentteja. Ylläpito tarkistaa kommentit ennen julkaisua.


Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *