(Huomioithan, että tämä artikkeli on yhdeksän vuotta vanha. Artikkelissa esitellyt asiat, tilanteet ja analyysit eivät välttämättä päde enää nykypäivään.)

Donald Trump, amerikkalainen populismi ja Eurooppa

laura_parkkinen | 07.09.2015

”Health care! We are going to fix it!” Yhdysvaltalaisen republikaanien presidenttiehdokkaan Donald Trumpin suosion taustalla voidaan nähdä samoja mekanismeja ja samaa retoriikkaa kuin eurooppalaisten populistijohtajien. Mistä Trumpin suosio kertoo? Mitä yhteistä Donald Trumpin suosiossa on talouskriisiin ja eurooppalaiseen oikeistopopulismin suosioon?

Amerikkalaisen populismin traditio ja historia

Amerikkalainen populismi syntyi agraaripopulistisena liikkeenä. The People´s Party perustettiin 1890, ja se puolusti maanviljelijöiden oikeuksia sekä vastusti eliittien valtaa. The People´s Party kukistui 1908. Vuonna 2009 perustettu organisoitumaton Tea Party, joka tunnetaan Suomessa teekutsuliikkeenä, vastustaa verotusta ja haluaa pienentää julkista sektoria. Useissa tutkimustraditioissa, erityisesti ranskalaisessa, populismi ymmärretään ennen kaikkea poliittisena tyylinä. Presidenttien puheissa on pitkä ”kansaa puolustava” traditio.

Populistitutkija Margaret Canovan nimeää yhdeksi populismin alalajiksi vaalipopulismin. ”Ovatko kaikki amerikkalaiset poliitikot populisteja?” kysyy ranskalainen, Yhdysvaltoihin erikoistunut professori Pierre Mandrini artikkelissaan ja viittaa presidentti Bill Clinton kirjoittaman kirjan nimeen ”Putting People First” 1993. Siinä Clinton vastustaa eliittejä ja asettaa kansan ”People” ensiarvoiseen asemaan. ”Donald Trump has tapped into America’s great populist tradition by speaking to concerns of working class voters”, totesi Sarah Palin. Millaisia yhteneväisyyksiä Trumpilla on eurooppalaisten populistien puheisiin ?

Hyvä pahaa vastaan ja korjaaja

Donald Trumpin puheissa hyvä taistelee pahaa vastaan. Hän antaa yksinkertaisia vastauksia monimutkaisiin kysymyksiin ja esittää itsensä korjaajana. (”Health care? We are going to fix it!”) Hän esittää sen, miten ”tavalliset ihmiset tuntevat, ja mitä poliitikot pelkäävät sanoa”.

Tositelevisiotähti ja biljonääri Donald Trump ei ole ammattimainen poliitikko, vaan liikemiehenä systeemien ulkopuolelta tuleva outsider. Televisio-ohjelmista ja yrittäjyydestä tunnetun Silvio Berlusconin tarinassa ja esiintymissä on jotain samaa kuin Trumpin. Silvio Berlusconi aloitti uransa ovelta ovelle pölynimurikauppiaana.

Hän onnistui kertomaan jokaiselle asiakkaalle tarinan, jonka tämä halusi kuulla. Samaa Berlusconi sovelsi politiikkaan. Hän ikään kuin teki kuluttajatutkimuksen siitä, mitä italialaiset halusivat kuulla. Trump ja Berlusconi korostavat yrittämisen eetosta (voit tehdä mahdottomasta totta, Sinä onnistut! Self-made-man), machoilua, storytellingiä ja esiintyvät rehvakkaasti. Berlusconin suosion taustalla on myös impoliteness, tietoinen normien rikkominen ja esiintyminen viihdyttäjänä, ”The Comedian of Politics”. Harva eurooppalainen populisti on Berlusconin tavoin televisiokanavia omistava miljonääri, mutta rehvakkuus on osa esiintymistä. Berlusconi kertoi seuraajilleen, että heillä on mahdollisuus tulla hänen kaltaisikseen. ”Seuratkaa minua, teillä on mahdollisuus tulla minun kaltaisikseni”, sanoi hän. Samalla tavalla Donald Trump nostaa itsensä esikuvaksi.

Väsymys ammattimaisuuteen politiikassa (anti-politics) näkyy kaikkialla. Euroopassa ja Ranskassa tämä professionalistuminen ilmenee ennen kaikkea presidentti Francois Hollandessa, joka on käynyt poliittiset koulut ja hallintoyliopisto ENA:n. Kun perinteiset puolueet ja tavalliset puolueet puhuvat eurokriisistä abstraktein kääntein, populistiset puolueet ja Donald Trump konkretisoivat asioita.

Siirtolaisuus syntipukkina

Donald Trump on esittänyt kiisteltyjä lausumia siirtolaispolitiikasta ja meksikolaisista. Siirtolaisuutta on käytetty syntipukkina erityisesti Euroopan äärioikeistossa. Siirtolaisuudessa uhka nähdään ennen kaikkea ulkopuolelta tulevana ja se vahvistaa samalla nationalismia. Esimerkiksi elokuussa 2015 Ruotsissa tutkimuslaitos Yuogovin tutkimuksen mukaan suurimmaksi puolueeksi nousi ruotsidemokraatit, jonka tunnus on ollut ”Håll Sverige Svensk!” Front Nationale perustelee siirtolaisuuden vastaisuutta Ranskan ensisijaisuudella France d´abord! (Ranska ensin!). Hollannin Vapauspuolueen Geert Wildersin tavoin Donald Trump linkittää yhteen turvallisuuden ja siirtolaisuuden. Wilders on todennut ”More Security. Less Immigration!”

Vaikka poliittisen kommunikaation traditio Yhdysvalloissa ja Euroopassa on erilaista, talouskriisin keskellä valtaan nousee samantyylinen ”epä” poliitikko, joka sanoo asiat suoraan ja selkeästi, edustaa kansaa, osaa viihdyttää. ”The Donald story” ei ole vielä alkanut kunnolla, mutta sillä on selkeät vastineensa Euroopassa.