(Huomioithan, että tämä artikkeli on kahdeksan vuotta vanha. Artikkelissa esitellyt asiat, tilanteet ja analyysit eivät välttämättä päde enää nykypäivään.)

Putinin pääkopan maailmanpoliittinen merkitys

Matti Pesu | 15.02.2016
Kuva: Niklas Saxén, 2016.

Kuva: Niklas Saxén, 2016.

Kansainvälisten suhteiden määräävimpiä piirteitä on sen tavaton inhimillisyys. Valtiojohtajat ovat yhtä lailla lihaa ja verta siinä missä muutkin, ja he operoivat samojen rajoitteiden alla kuin vähemmän vaikutusvaltaiset ihmisyksilöt. Yksi näistä rajoitteista on ihmisen suppea kognitiivinen kyvykkyys; ihminen pystyy omaksumaan vain tietyn määrän tietoa, ja rationaalisuus on itse asiassa hyvinkin rajattua.

Johtajien pitää kuitenkin jollain tavalla jäsentää toimintaympäristöstä tuleva valtava tieto- ja ärsykemäärä ymmärrettäväksi, ja tähän jäsentämiseen sekä prosessointiin ihminen käyttää uskomusjärjestelmiänsä ja erilaisia kognitiivisia oikoteitä. Yksilölle ominaiset ja toisaalta sosialisaation kautta omaksutut uskomukset maailmasta sekä erilaiset skeemat ja analogiat ovat kaikki esimerkkejä, joiden avulla hän merkityksellistää ja yrittää ymmärtää vastaanottamaansa tietoa. Jäsentäminen toimii pitkälti myös oman toiminnan lähtökohtana ohjaten käytöstä – tässä tapauksessa ulkopolitiikan tekemistä. Yksilöllinen tapa hahmottaa maailmaa johtaa myös siihen, että eri toimijoille sama ilmiö tai tilanne voi näyttäytyä hyvinkin eri tavalla. Toinen voi nähdä tilanteen X hyvinkin uhkavana toisen ollessa uhkaavuudesta autuaan tietämätön.

Toisin sanoen yksilöllisillä ja kollektiivisilla havainnoilla ja käsityksillä, jos millä, on vaikutusta kansainväliseen politiikkaan ja historian kulkuun, mitä tässä kirjoituksessa pyritään osoittamaan ottamalla esimerkiksi Neuvostoliiton/Venäjän ja lännen suhteet. Artikkelissa koukataan kylmän sodan kireimpien aikojen kautta nykyiseen maailmanaikaan, jossa valitettavasti eletään jälleen vähemmän sopuisissa tunnelmissa.

Sotakauhu ja Able Archer 83

1980-luvun alussa elettiin hyvin jännitteistä aikaa maailmanpolitiikassa. Syitä kiristyneisiin suhteisiin oli monia. Jimmy Carterin kaudella Yhdysvallat oli aiempaa vahvemmin alkanut kritisoida Neuvostoliiton ihmisoikeustilannetta, ja liennytyspolitiikka oli ruvennut rakoilemaan. Neuvostoliitto oli hyökännyt Afganistaniin vuoden 1979 lopulla, ja samana vuonna NATO päätti sijoittaa keskimatkan ohjuksia Eurooppaan vastauksena Neuvostoliiton SS-20-ohjusten aiemmalle sijoittamiselle. Viimeinen naula liennytyksen arkkuun oli Ronald Reaganin valinta Valkoiseen taloon ja hänen astuminen presidentinvirkaan tammikuussa 1981, mikä tarkoitti kovenevaa retoriikkaa ”pahan valtakuntaa” kohtaan sekä vahvempaa panostusta Yhdysvaltain sotilaalliseen voimaan.

Reaganin tavoitteena oli ennen kaikkea haastaa Neuvostoliitto ja pakottaa se myönnytyksiin sekä vastavuoroiseen politiikkaan esimerkiksi aseidenriisunnan saralla. Muutos 1970-lukuun ja eräänlaiseen Yhdysvaltain alennustilaan oli melkoinen, mikä herätti Neuvostoliiton gerontokraattisessa johdossa syvää huolta ja pelkoa jopa Naton mahdollisesta ydinaseella suoritettavasta ensi-iskusta. Maan sisällä vellovaa pelkotilaa vahvisti entisestään KGB:n entisen johtajan Juri Andropovin valinta Neuvostoliiton kommunistisen puolueen pääsihteeriksi Leonid Brežnevin kuoleman jälkeen marraskuussa 1982. Tiedustelumaailmasta ponnistaneen Andropovin näkemys maailmanpolitiikasta oli erikoisen synkkä, nollasummapelimäinen ja jopa salaliittomainen, mikä luonnollisesti vaikutti siihen, miten neuvostojohto tulkitsi lännen politiikkaa. Andropov oli muun muassa vuonna 1981 julkisesti pohtinut Naton ydinaseiskua Neuvostoliittoon vielä johtaessaan KGB:tä.

Uuden pääsihteerin näkemys ei toisaalta ollut mitenkään poikkeuksellinen. Neuvostoliiton eliitissä oli varsin vakaita näkemykset kapitalistisen maailman vihamielisyydestä, maailmanpolitiikasta luokkakamppailun näyttämönä ja turvallisuuden nollasummaluonteesta käytännössä koko kylmän sodan ajan aina Gorbatšovin kauteen asti, eivätkä näkemykset silloinkaan eliitistä kokonaan kadonneet.

Vuonna 1981 Neuvostoliitto oli aloittanut tiedusteluoperaatio RYANin, jonka tarkoituksena oli kerätä tietoa Naton mahdollisista hyökkäysaikeista. KGB:n ja GRU:n yhteisoperaatiosta saatua, paljolti epäluotettavaa tietoa tulkittiin yllämainittujen linssien läpi, mikä vahvisti dominoivia uhkakäsityksiä entisestään. Neuvostoliitossa lietsottiin pelkoa myös tarkoituksellisesti. Se halusi saada huomiota pois tyrmistystä herättäneestä möhläyksestä, jossa se ampui Korean Airlinesin koneen alas syyskuussa 1983 syyttäen lentoa Yhdysvaltain vakoiluyritykseksi ja provokaatioksi. Lietsonta oli myös tietoinen keino vaikuttaa Länsi-Eurooppaan ja varsinkin sen rauhanjärjestöpiireihin, jotka kiivaasti vastustivat Naton ohjusten sijoittamista muun muassa Länsi-Saksaan.

Vuodesta 1983 tulikin yksi kylmän sodan vaikeimmista vuosista – Robert Gatesin mukaan jopa kylmän sodan vaarallisin vuosi. ”Sotakauhu” saavutti kliimaksin marraskuussa 1983, jolloin Nato järjesti vuosittaisen Able Archer -sotaharjoituksensa. Kyseessä oli valmiusharjoitus, jossa simuloitiin konfliktin eskaloituminen aina ydiniskuun asti. Harjoitus oli kokoluokaltaan suurempi kuin yleensä, ja simulaatioon osallistui kyseisenä vuonna poikkeuksellisen korkean tason päättäjiä. Kaiken lisäksi Naton kommunikaatio oli uudessa koodatussa formaatissa, jota Neuvostoliitto ei pystynyt heti purkamaan. Able Archer herättikin Neuvostoliiton turvallisuustoimijoissa syvää huolta.

KGB:n sisällä harjoitus tulkittiin mahdollisen ydiniskun valmisteluksi, ja puna-armeija nosti joukkojensa valmiustasoa muun muassa Baltiassa. Myös ilmavoiminen valmiustilaa korotettiin. Pahin paniikki ei kuitenkaan saavuttanut esimerkiksi politbyroota. Se, miksi informaatio ei välittynyt ylimmälle mahdollisimmalle tasolle, on vielä osittain hämärän peitossa – kuten vielä monin paikoin koko Able Archer -kuvio, josta on hiljalleen tihkunut uutta tietoa historiantutkimuksen käyttöön. Se, että informaatio jäi kulkematta muun muassa pääsihteeri Andropovin korviin, saattoi pelastaa maailman kaikista pahimmalta skenaariolta. Ja vaikka ydinsota ei olisikaan ollut lähellä ja vaikka vuoden 1983 tapahtumia ei pidä liiotella, Moskova oli pelottavalla tavalla varpaillaan.

Ylläkuvatusta sopasta vielä mielenkiintoisemman keitoksen tekee sen, että länsi ja sen tiedustelupalvelut eivät olleet alkuunkaan kartalla siitä, että Neuvostoliitossa todella pelättiin Naton ydiniskua. Vasta jälkeenpäin tietoa asiasta alkoi tiedustelutiedon myötä kantautua muun muassa Ronald Reaganin korviin, mikä taas järkytti Valkoista taloa. Reagan alkoikin muuttaa retoriikkaansa sovittelevammaksi, ja se jopa muutti hänen käsityksiään Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton suhteista, mikä toimi osittaisena tekijänä Yhdysvaltain Neuvostoliiton-politiikan muutoksessa.

Gerontokratiasta sekurokratiaan

Koko 1980-luvun alkupuolen saaga on esimerkki siitä, mihin erilaiset uhkakäsitykset ja tavat hahmottaa sekä nähdä tilanne voivat johtaa. Sotakauhusta ja Able Archerista on pitkä matka tähän päivään, mutta kuinka ollakaan lännen ja Venäjän suhteet ovat kireimmillään sitten 1980-luvun alun, ja tulkintaerimielisyyksistä esimerkiksi koskien lähihistoriaa ei ole pulaa.

Moskovassa vallassa eivät tosin ole enää gerontokraatit vaan sekurokraatit. Maata johtaa mies, joka Andropovin tavoin nousi vallan huipulle tiedustelupalvelun johdosta ja jolle Andropovin on sanottu olevan jonkinlainen esikuva. Tarve ymmärrykselle siitä, miten Venäjällä maailmanpolitiikkaa tulkitaan, ei ole ollenkaan vähentynyt – ainakaan, jos haluamme ymmärtää Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikan lähtökohtia tai jos haluamme edes yrittää ennakoida sen tulevia siirtoja. Itse asiassa ero läntiseen näkemykseen asioiden tolasta on todennäköisesti mittava. Totesihan Saksan liittokansleri Angela Merkel kuuluisasti maaliskuussa 2014, että Putin ei ole kosketuksissa reaalimaailman kanssa.

Miltä Putinin maailma sitten näyttää? Teoksessaan Mr. Putin: Operative in the Kremlin Fiona Hill ja Clifford G. Gaddy argumentoivat, että Putin kehystää maailman tapahtumia mir-idean valossa. Mirillä viitataan useampaan asiaan, muun muassa laajempaan, ulkoiseen maailmaan kuin myös rauhaan ja rauhantekemiseen. Ulkopolitiikan kannalta olennaisempi käsite on kuitenkin russkyij mir – venäläinen maailma, jonka taustalla vaikuttaa ajatus eräänlaisesta venäläisestä talonpoikaisyhteisöstä. Idea onkin valjastettu Venäjän ulkopolitiikan käyttöön, ja Moskovan intresseihin kuuluu yhteisön suojeleminen. Venäläisen maailman jäsenten tulisikin työskennellä yhdessä rauhan säilyttämiseksi, mikä toimii eräänlaisena selvitymismekanismina.  Merkittävää on, että venäläinen maailma ei varsinaisesti noudata nykyisiä maan valtionrajoja, vaan venäläisiksi kelpaavat muutkin kuin maan kansalaiset tai venäjänkieliset. Venäläinen maailma ja toisaalta ymmärrys itsenäisestä Venäjästä ja maan historiasta, jossa länsi nähdään uhkaavana ja epäjärjestystä tuottavana ilmansuuntana, toimivatkin Hillin ja Gaddyn mukaan Putinin historiallisesti rakentuneena tulkintakehikkona, jonka läpi hän myös lännen toimintaa katselee.

Huomionarvoista on myös Kremlin sisäpiiristä tulleet muut kommentit, jotka kielivät jotain siitä todellisuudesta, missä Venäjän johto elää. Putinin pitkäaikainen luottomies, nykyinen Venäjän turvallisuusneuvoston johtaja Nikolai Patrushev on muun muassa todennut Yhdysvaltain haluavan, että Venäjää ei olisi olemassa viittaamalla Madeleine Albrightin kommentteihin siitä, että Kaukoitä ja Siperia eivät kuuluisi Venäjälle. Patrushevin, joka kuuleman mukaan oli yksi läsnäolleista päätettäessä Krimin anneksoinnista Venäjään, väitteestä tekee entistä sakeamman se, että Albrightin kommentti oli saatu aikanaan ”tunkeutumalla” hänen alitajuntaansa valokuvan kautta. Patrushevin vetoaminen kyseisellä tavalla saavutettuun ”tietoon” kertoo karua kieltään Venäjän johdon arvostelukyvystä.

Sillä, minkälaista porukkaa Putinin lähipiirissä pyörii ja keitä hän kuuntelee, on merkitystä, vaikka päätöksenteko olisi kuinka presidentin käsissä. Mark Galeottin mukaan toisin kuin esikuvansa Andropov, jonka ansioksi nähdään reformisti Mihail Gorbatšovin nostaminen politbyroohon, Putin on ympäröinyt itsensä Patrushevin kaltaisilla vanhoilla KGB-miehillä, mikä on rajoittava Putinin todellisuudentajua ja kosketuspintaa ympäröivään maailmaan ja mikä altistaa hänet tietynlaiseen tapaan nähdä maailma.

Putinin ja Patrushevin näkemykset ovat luonnollisesti vieraita lännelle, mistä Muttin parin vuoden takainen kommentti kertoo. Kun lännessä, siis myös Suomessa, nykyisen vastakkainasettelun vallitessa pohditaan tulevia ratkaisuja turvallisuuspolitiikan suhteen, on otettava huomioon, miltä ne Venäjän johdon silmissä näyttävät. Onkin todennäköisesti niin, että ne näyttävät hyvin erilaisilta kuin esimerkiksi Washingtonissa, Brysselissä tai Helsingissä. Voi olla, että Kremlissä ihan oikeasti pelätään lännen ohjaamiksi syytettyjen värivallankumousten jäytävän legitiimeiksi nähtyjen hallintojen, ei vähiten Kremlin, asemaa.

Se, että erilaisten maailmankatsomusten ja uhkakäsitysten merkitys tunnustetaan, ei todellakaan tarkoita, että Venäjän uhkanäkemykset pitäisi jotenkin hyväksyä tai että sen intresseihin tulisi myöntyä. Sitä ei tässä kirjoituksessa millään muotoa esitetä. Kuitenkin sen ymmärtäminen, miten Kreml mankeloi maailmanpoliittiset tapahtumat ja käsittää lännen politiikan on keskeinen osa toimintaympäristön ja politiikan seuraamusten arviointia, minkä myös vuoden 1983 tapahtumat osoittivat. Venäjä kun on edelleen merkittävä toimija eurooppalaisella ja laajemmallakin näyttämöllä.

Kartalla olemisen tärkeys Venäjän johdon ajatusmaailmasta koskee suurimmassa määrin myös Suomea, jolle Venäjän käytös ja reaktiot muodostavat, halusimme sitä tai emme, keskeisen toimintaympäristön arvioitiin liittyvän tekijän. Tästä näkökulmasta voitaneen ymmärtää eräs syy presidentti Niinistön haluun olla kanssakäymisissä Venäjän johdon kanssa. Nimittäin jos Putin ei kerran ole kosketuksissa reaalimaailman kanssa, ulkopoliittisen johdon näkökulmasta voi olla parempi saada välillä kosketus Putinin maailmaan.


Kommentit

[…] niin homofobian, menneisyyden hallinnan, historian kuin Putinin pääkopan näkökulmista (täällä ja täällä). Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka pysyy edelleen ajankohtaisena ja on yksi The […]


[…] laajaa globaalia strategiaa, jossa eri geopoliittiset tavoitteet pohjautuvat Putinin suurempaan käsitykseen Venäjän asemasta kansainvälisessä järjestelmässä. Tämän lisäksi toiminnan taustalla […]


[…] poliittisena doktriinina tai yhtenä mahdollisena maailmankuvaa muokkaavana skeemana – etenkään presidentti Putinin […]


[…] on kysymys, jota toistetaan kansainvälisessä ja kotimaisessa mediassa. Helmikuun puolella Matti Pesu kirjoitti The Ulkopolitistissa siitä, miksi Venäjän presidentti Vladimir Putinin ajatusmaailmaa on tärkeä ymmärtää. […]


Kiitos Pertti hyvästä kommentista ja historiallisesta taustoituksesta. Itsekin olen ymmärtänyt, että käsite on ennen kaikkea "venäläinen" ei siis mitenkään elimellisesti Putiniin liittyvä. Merkityksen rauhasta toin kappaleen alussa tosin esille. "Mirillä viitataan useampaan asiaan, muun muassa laajempaan, ulkoiseen maailmaan kuin myös rauhaan ja rauhantekemiseen".


Kirjoitus oli hyvä. Erityisen mielenkiintoista oli tutustua linkkeihin. Linkkien lähteisiin ei ole ollut aikaa tutustua, mutta huomiotani kiinnitti se, ettei joukossa ollut muita kuin englanninkielisiä viitteitä. Esimerkiksi venäjän "mir" ei tarkoita pelkästään 'maailmaa' ja 'kyläkuntaa' (joka oli venäläiselle muzikalle se todellinen ja usein ainut maailma) vaan myös 'rauhaa'. Käsite voidaan siten käätää myös 'venäläiseksi rauhaksi'. Mutta käsitesisältöhän miltei ratkaisee. Käsitteenä "venäläinen maailma" on itse asiassa aika vanha: sen esitti esimmäisen kerran kreivi Sergei Semjonovitsh Uvarov 19. vuosisadan alkupuolella (esim. vuonna 1833). Todellinen salanevuos, kreivi Uvarov oli Keisarillisen tiedeakatemian presidentti (vv. 1818--1855) ja kansankasvatuksen (ja tieteiden) ministeri (1833--1849), Ystävämme Uvarov kehitteli tai itse asiassa perusti sen konseption venäläisestä maailmasta, jonka mukaan presidentti Putin perusti 21. elokuuta 2007 säätiön nimeltä "Russkij mir". Mutta se (siis säätiö) onkin sitten kokonaan toinen juttu...


[…] suhteiden asetelmaa voidaan havainnoida Matti Pesun ja Hiski Haukkalan ajatuksilla. Pesun muistuttaa, että hankalissakin tilanteissa pyrkimys ymmärtää venäläistä ajattelumaailmaa on Suomen […]


Kiitos Matti kommentista. Tuo irrationaalisuus vs rationaalisuus -pohdintani olikin lähinnä viittaus Merkelin kuuluisan toteamukseen ja sen lännessä saamaan tulkintaan. Käsittääkseni sinä kirjoituksessasi korostitkin tarvetta pyrkiä analysoimaan poliittisen toimijan ajatusmaailman lähtökohtia, mikä on minustakin aivan keskeinen lähtökohta. Ja jos ihan ehdoin tahdoin psykologisoiinin epävarmalle hetteikölle vielä rohkenen, niin Putinin ajatusmaailmaa tuntuu leimaavan kyvyttömyys kyseenalaistaa omaa KGB-taustasta kumpuavaa ajatusmaailmaansa. Eli nihilistisesti maailmaa katsovalle ihmiselle voi olla mahdoton ymmärtää tai hyväksyä ajatusta ihmisistä, joita innoittaakin ehkä esimerkiksi kollektiiviset ajatukset Venäjän imperiumista vapaasta omasta kansakunnasta ja vapaasta lakiin perustuvasta yhteiskunnasta. Toinen Putinille tyypillinen venäläiseen poliittiseen kulttuuriin pohjaava "itsestään selvyys" on autoritäärisyys, niinpä Venäjän nykypolitiikka tuntuu lähtevän ajatuksesta, että kunhan lännen poliittiset ja taloudelliset johtajat korruptoidaan, seuraa läntinen "rahvas" automaattisesti mukana... Tämä ajatusmalli peilaa suoraan Venäläistä vertikaalista yhteiskuntamallia, jossa instituutioilla tai lainsäädännöllä ei ole sitä stabiloivaa merkitystä, mikä lännessä niillä aivan faktuaalisesti on. Mutta tässähän tullaankin taas siihen, mistä alunperin käsittääkseni kirjoititkin eli tarpeeseen tulkita tutkittavan poliittisen toimijan toimia tämän omista kulttuurisista yms. lähtökohdista lähtien.


Kiitos Pekka kommentistasi. Kun lähtee tekemään tämänkaltaista osittain psykologian puolelle lipsuvaa analyysiä, kohtaa väkisinkin menetelmällisiä haasteita, joista yksi on nimenomainen bluffin mahdollisuus. Välttääkseen mahdollisia sudenkuoppia lähdeaineistoa tulee olla paljon ja sen tulee olla monipuolista. Nojasin kirjoituksessa oikeastaan pelkästään toisen käden lähteisiin, joiden uskon ottaneen parhaan kykynsä mukaan menetelmälliset haasteet huomioon. Psykologisessa ulkopolitiikan analyysissä pitkälti nähdään toimijan rationaalisuus tietyissä puitteissa, ja itse asiassa taustalla on ajatus siitä, että toimijan toimintaa on mahdollista ymmärtää. Se jo siis itsessään sotii sitä ajatusta vastaan, että toimija, kuten Putin, olisi jotenkin irrationaalinen, eikä toiminnan vaikuttimia ole mahdollista nähdä.


Mainio kommentti. Olen samaa mieltä.


Hei, Erittäin hieno kirjoitus. Oli ilo lukea. Mutta Putin et co:n ajatuksia ja tavoitteita pohdittaessa on myös syytä pitää mielessä KGB:n perinteinen tapa bluffata. Niinpä Merkelin tulkinta Putinin käytöksestä ei VÄLTTÄMÄTTÄ heijasta Putinin todellista ajatusmaailmaa, vaan sitä, miten Putin TOIVOO lännen ajattelevan siitä. Tällä itämaisen arvaamattoman ja äkkipikaisen "kaanin" imagollaan Putin voi pyrkiä (ja väittäisin, että pyrkiikin) TIETOISESTI aiheuttamaan lamauttavaa pelkoa lännessä, Tyyliin "jos, ette tee niinkuin sanon, niin irrationaalisuudessani teen mitä vain...jopa yd...." Toisin sanoen lännen on syytä olla tarkkana tämän RATIONAALISEN irrationaalisuus-bluffin kanssa. Merkille pantavaa on se, että sitä mukaan kun Venäjän ja pitkälti itse Putinin "Grande Idée" Venäjästä länttä hyppysissään pitelevänä "energiasuurvaltana" alkoi kuivua kasaan, alettiin yhä useammin Venäjällä viitata maan ydinasearsenaaliin ja nyt ollaankin tilanteessa, missä ensimmäisen kerran sitten Hrustshevin aikojen Venäjä propagoi hyvin AKTIIVISESTI ydinasearsenaliaan luoden siitä tietoista uhkakuvaa lännen kanssa vaikutusvallasta kamppaillessaan. Tämä kertoo itse asiassa omaa selkeää kieltään siitä, miten heikot kortit Kremlillä on omastakin mielestään käytössä. En tarkoita sitä, että ydinase-retoriikasta ei olisi syytä olla huolissaan, vaan ennen kaikkea tahdon korostaa sitä, miten tarkkaan Kremlin aivoituksien ja erilaisten vaikutusyritysten kanssa on syytä olla. Jottei käsitys Putinista täysin irrationaalisena uhkapelaajana lamauttaisi itse kunkin omaa arviointikykyä, on syytä pitää mielessä se, että lännessä on varsin vahva käsitys siitä, että Putin ja lähipiiri on koonnut melkoisen omaisuuden ja säilönyt sen ympäri maailmaa (http://www.independent.co.uk/news/people/vladimir-putin-corruption-five-things-we-learned-about-the-russian-presidents-secret-wealth-a6834171.html). Irrationaali henkilö ei toimi näin, eikä kuollut mies kuluta. Eli Putin kyllä tuntee vastauksen Tolstoin novellin kuuluisaan kysymykseen: "kuinka paljon maata ihminen tarvitsee". (https://en.wikipedia.org/wiki/How_Much_Land_Does_a_Man_Need%3F).


Matti, kiitos vastauksestasi. Yhdessä kirjoituksessa ei tietenkään voi esittää kaikkia näkökulmia joten toivon, että luet kommenttini pikemminkin keskustelun jatkamisena kuin kirjoituksesi kritiikkinä tai haastamisena. Kirjoituksesi teema on minusta aivan keskeinen nykyisen Venäjä-länsi vastakkainasettelun ymmärtämisen (ja vastakkainasettelun purkamisen) kannalta. Jos Lännessä ei ymmärretä Venäläistä ajattelua, niin Venäjällä on aivan yhtä suuria vaikeuksia ymmärtää länsimaista ajattelua ja lännen toimintaa eri yhteyksissä. Tämä menee monilta länsimaisilta "tarkkailijoilta" ohitse. Meillä on taipumus arvioida esim. Venäjän toimien rationaalisuutta länsimaisen maailmankuvan, ajattelun ja normiston lävitse ja päätyä siihen tulokseen, että Venäjän toiminta on epärationaalista. Tuloksena on ihmettelyä siitä, onko Putin mennyt aivan sekaisin. Venäläisten näkökulmasta he toimivat (tietysti) täysin rationaalisesti, ja se on pikemminkin länsi, joka on epärationaalinen. Minunkaan pointtini ei tässä ole se, että Venäjän toimet tai pyrkimykset tulisi hyväksyä. Päinvastoin. Mutta kuten kirjoituksestasi voi lukea, vaikeaksi menee, ellemme ymmärrä kuinka Venäläiset ajattelevat ja näkevät tilanteen, ja kuinka he lukevat meidän (Suomen/lännen) viestejä ja toimintaa. Konkreettisena (joskin keinotekoisena) esimerkkinä voisi mainita vaikkapa perisuomalainen pyrkimyksen avoimuuteen, rehellisyyteen ja win-win ratkaisujen löytämiseen. Tällainen lähestymistapa luetaan Venäjän johdossa uskoakseni hieman toisin kuin oletamme. Venäjällä voima on arvojen järjestyksessä todella korkealla, ja em. pyrkimykset - jotka suomalaisittain näyttävät hyveiltä - näyttäytyvät Venäjällä heikkoutena (ja siten merkkeinä epäluotettavuudesta). //EV


Kiitos EV hyvästä kommentistasi. Ilman muuta ollakseen tarpeeksi kattava analyysi Venäjällä vallitsevista maailmankuvista Putin-keskeinen näkökulma on liian kapea. Sen laventaminen olisi ollut mahdollista esimerkiksi sen esiintuomisella, että Putinin näkemys on varsin "venäläinen" ja että näkemykset ovat tosiaan eläneet maassa jo pidempään ollen historiallisesti rakentuneita ja täten myös varsin jaettuja, kuten jo toitkin esiin. -Matti


Loistava kirjoitus - erityiskiitos aiheen valinnasta. Onkohan liian suoraviivaista yhdistää Venäjän nykyinen linja pelkästään Putiniin tai hänen lähipiiriinsä? Venäjän suunnanmuutos lännen suhteen kun oli näkyvissä jo vuonna 1996, nk. Primakovin doktriinissa. Doktriinin kolme keskeistä osaa olivat: 1. Valikoiva "kumppanuus" länsimaiden kanssa tarkoituksenaan kiilan lyöminen sekä transatlanttisiin suhteisiin, että EU-maiden välille. 2. Pyrkimys moninapaiseen maailmaan, strateginen kumppanuus Kiinan ja Intian kanssa. 3. "Punainen viiva" entisen NL:n rajoille. Naton / EU:n laajentumista viivan itäpuolelle tulee vastustaa. Vaikka kohta 2. ei ole toiminut Venäjän tavoittelemalla tavalla, perusajatusta ei ole selvästikään hylätty. Kiinan ja Intian jäädessä taka-alalle näyttää siltä, että juuri nyt Venäjä pyrkii luomaan strategisen kumppanuuden Iranin johtaman shiialaisen "blokin" kanssa. Tämä voi jopa onnistua, varsinkin kun kovan linjan voitto Iranin tulevissa vaaleissa alkaa näyttää mahdolliselta. Primakovhan oli myös KGB:n entinen johtaja ja samasta maailmasta tulivat myös monet muut Jeltsinin ajan vaikutusvaltaiset hahmot. Esim. Naton väliintulo Kosovossa (1999) vahvisti tukea Primakovin doktriinille; Venäjän strategisessa doktriinissa mm. määriteltiin vihollinen ensi kertaa v. 1993 jälkeen, idea slaavien yhtenäisyydestä (vrt. russiski mir) nousi tapetille, lännen yksipuolista toimintaa kritisoitiin ankarasti ja Zapad 99 -sotaharjoituksessa harjoiteltiin Natoa vastaan. Putinin vallan alkuvuosina Venäjän johdon huomio taisi olla sisäisen hajaannuksen päättämisessä (alueiden haltuunotto, median haltuunotto, vallanriisto Jeltsinin oligarkeilta, sekurokratian vahvistaminen jne.) Kun valta oli tukevasti vanhoillisen klikin käsissä, nähtiin seuraavat up askeleet, kuten 2007 puhe Munchenissa ja Georgian sota 2008. Arabikevät (2011) taisi sitten olla se viimeinen niitti, joka sai Venäjän johdon uskomaan länsimaiden uhkaavan valtaansa ja joka käynnisti entistä aggressiivisemman ja päättäväisemmän vaiheen Venäjän toiminnassa. Oli miten oli, itse näen Venäjän toiminnan sikäläisen strategisen ajattelun tradition ja sen valtarakenteessa vallitsevien ajatussuuntausten jatkumona. Molempien juuret ja pinttyneimmät ajatukset juontavat juurensa kaukaa historiasta. Yksittäiset henkilöt ja eri aikakaudet tuovat tietysti soppaan omat lisukkeensa. //EVLisättävää?

Jätäthän vain asiallisia kommentteja. Ylläpito tarkistaa kommentit ennen julkaisua.


Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *