(Huomioithan, että tämä artikkeli on kuusi vuotta vanha. Artikkelissa esitellyt asiat, tilanteet ja analyysit eivät välttämättä päde enää nykypäivään.)

Pohjois-Amerikan uusi vapaakauppasopimus lupaa aurinkoisempia aikoja Kanadan ja Yhdysvaltojen välisiin suhteisiin

Tuulikki Olander | 10.10.2018

 kommentti, Tuulikki Olander, kommenttikuva

Yhdysvallat ja Kanada pääsivät sunnuntaina 30. syyskuuta sopuun vuodesta 1994 asti voimassa olleen Nafta-sopimuksen päivittämisestä. Yli vuoden kestäneet neuvottelut ovat aiheuttaneet säröjä maiden välisiin suhteisiin, mutta vapaakaupan jatkon varmistuminen antaa hyvät edellytykset yhteistyön elpymiselle kohti entistä tasoa.

Perinteisten liittolaisten Kanadan ja Yhdysvaltojen välit ovat olleet koetuksella kesästä 2017 lähtien johtuen käynnissä olleista  Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimuksen Naftan (North American Trade Agreement) päivittämiseen tähdänneistä neuvotteluista. ¨Maailman huonoimman vapaakauppasopimuksen¨ uudelleen neuvotteleminen Kanadan ja Meksikon kanssa oli yksi Trumpin keskeisistä vaalilupauksista.  Elokuussa 2017 alkaneiden neuvotteluiden alkuperäinen takaraja oli saman vuoden joulukuussa, mutta sopimukseen päästiin nyt lähes vuotta myöhemmin Kanadan liittyessä Meksikon ja Yhdysvaltojen aiemmin loppukesästä saavuttamaan yhteisymmärrykseen. Uusi sopimus sai nimekseen USMCA, Yhdysvallat-Meksiko-Kanada-sopimus (Unites States Mexico Canada Agreement).

Neuvotteluita käytiin kolmikantaisesti toukokuuhun 2018 asti, jolloin ne ajautuivat umpikujaan ja eriytyivät. Elokuun lopussa Meksiko ja Yhdysvallat ilmoittivat hieman yllättäen saavuttaneensa yhteisymmärryksen, johon Kanada oli tervetullut liittymään. Meksiko ja Kanada olivat alusta alkaen painottaneet kolmikantaisten neuvotteluiden tärkeyttä, mistä johtuen oli yllättävää, että Meksiko olikin valmis kahdenväliseen sopimukseen Yhdysvaltojen kanssa. Kanadan oppositio hyökkäsi heti hallitusta vastaan syyttäen sen jääneen sivustakatsojaksi neuvotteluissa, joissa oli pelissä merkittävä määrä kanadalaisia työpaikkoja.

Kanadan hallituksella oli varsin suuret paineet päästä sopivaan neuvottelutulokseen Yhdysvaltojen uhatessa 25 prosentin autojen tuontitulleilla. Kanadan viennistä noin 75 prosenttia suuntautuu Yhdysvaltoihin, mistä johtuen Kanadan ennustettiin häviävän Naftan kariutumisessa eniten.

Kanada on pyrkinyt viime vuosina aktiivisesti monipuolistamaan kauppasuhteitaan esimerikiksi solmimalla vapaakauppasopimus CETAn Euroopan unionin kanssa ja liittymällä Tyynenmeren CPTTP-vapaakauppasopimukseen sekä selvittämällä alustavasti neuvotteluiden aloittamista Kiinan kanssa. Tulokset syntyvät kuitenkin vasta pidemmällä aikavälillä, joten toistaiseksi maa on vielä erittäin riippuvainen kaupasta eteläisen naapurinsa kanssa. Kanadan ja Yhdysvaltojen neuvotteluita hiersi erityisesti maiden välinen riitojenselvittelymekanismi ja yhdysvaltalaisten maitotuotteiden sekä siipikarjan pääsy Kanadan markkinoille.

Kanada on pyrkinyt viime vuosina aktiivisesti monipuolistamaan kauppasuhteitaan. Klikkaa twiitataksesi!

Trumpille kynnyskysymys kiteytyi ennen kaikkea sopimuksen nimeen. Retorisesti oli tärkeää päästä eroon Naftasta, jota hän on haukkunut vaalikampanjastaan lähtien. Trump on kehunut USMCA:ta täysin uudeksi sopimukseksi, vaikka useat asiantuntijatahot ovat pitäneet eroja Naftaan lähinnä kosmeettisina. Esimerkiksi amerikkalaisten maito- ja siipikarjatuotteiden pääsyä Kanadan markkinoille lisätään nostamalla kiintiötä 3,6 prosenttiin sen sijaan, että kiintiö- ja hintasäätelyjärjestelmästä olisi luovuttu. Se olisi ollut merkittävä tappio liberaaleille vuoden 2019 parlamenttivaaleja silmällä pitäen etenkin Québecin ja Ontarion provinsseissa, joissa puolue tarvitsee vahvan kannatuksen jatkaakseen hallituksessa.

Autoteollisuutta koskevassa kappaleessa tiukennettiin kyllä alkuperävaatimuksia tullivapaille autoille, mutta samalla asettiin Kanadalle reilusti nykyistä vientitasoa korkeampi tulliton vientikiintiö. Vaatimus 16 dollarin minimituntipalkasta vähintään 40 prosentille auton valmistusprosessista tuskin heikentää Kanadan autotellisuuden kilpailukykyä. Trump uskoo vahvasti tiukempien ehtojen tuovan autoteollisuuden työpaikkoja takaisin Yhdysvaltoihin, mutta asiantuntijoiden mukaan vaikutukset lienevät päinvastaisia.

Kanadan hallitus näyttäytyi kotirintamalla neuvotteluissa kovana ja pääministeri Justin Trudeau toisteli useaan otteeseen lehdistölle lausetta ¨No NAFTA is better than bad NAFTA¨. Jos Kanada olisi antanut Yhdysvalloille periksi esimerkiksi luopumalla maito- ja siipikarjateollisuuden hintasäätely- ja kiintiöjärjestelmästään tai sopimuksen 19. luvun riiitojen ratkaisupaneelista, olisi nykyisen hallituksen arvovalta kärsinyt kovan kolauksen.

Trudeau esitteli USMCA-sopimuksen kanadalaisille voittona huolimatta useista Yhdysvalloille tehdyistä myönnytyksistä. Autoteollisuudelle 25 prosentin tuontitullien uhan häviäminen sopimuksen myötä oli suuri helpotus. Yhdysvaltojen ja Kanadan autoteollisuus on hyvin yhteenkietoutunutta. Esimerkiksi Kanadan Ontarion provinssin ja Yhdysvaltojen rajalla auto saattaa kulkea maasta toiseen useita kertoja valmistusvaiheessa. Sopimuksen synnyttyä Trudeau kiirehti lupaamaan maanviljelijöille korvauksen tuontikiintiön kasvun aiheuttamista tappioista kertomatta kuitenkaan tarkemmin käytännön toteutuksesta. Selvää on, että oppositio tulee käyttämään neuvottelutulosta aseena hallitusta vastaan ensi syksyn parlamenttivaaleissa.

Nyt näyttää siltä, että Kanadan ja Yhdysvaltojen suhteissa puhaltavat jälleen lämpimämmät tuulet. Klikkaa twiitataksesi!

Uusi sopimus vaatii vielä kaikkien kolmen maan parlamenttien hyväksynnän. Nyt näyttää siltä, että Kanadan ja Yhdysvaltojen suhteissa puhaltavat jälleen lämpimämmät tuulet. Trumpin ja Trudeaun kerrottiin keskustelleen maanantaina puhelimitse ja Trumpin suhtautuneen erittäin positiivisesti Kanadaan kumppanina. Virkamiesten huhutaan jo pohtivan yhteistyötä esimerkiksi avaruussektorilla, kansainvälisen kauppajärjestelmän uudistamisessa ja sääntelyn yhtenäistämisessä.

Positiivisesta vireestä huolimatta Yhdysvallat ei ole vielä luopunut Kanadalle kesäkuun alussa asettamistaan alumiinin ja teräksen tuontitulleista. Kanada ei ole myöskään kutsunut Yhdysvaltoja lokakuussa isännöimäänsä kokoukseen, jossa pohditaan Kansainvälisen kauppajärjestö WTO:n kehittämistä. Tilaisuuteen on ulkomaankauppaministeri Jim Cattin mukaan kutsuttu EU ja 12 muuta samanhenkistä maata. Välien lämpeneminen olisi molempien maiden kannalta suotavaa, mutta kanadalaisilla lienee vaikeuksia luottaa Yhdysvaltoihin äärimmäisten tiukkojen ja poukkoilevien vapaakauppaneuvotteluiden jälkeen.


Kommentit

Ei vielä aiempia kommentteja.


Lisättävää?

Jätäthän vain asiallisia kommentteja. Ylläpito tarkistaa kommentit ennen julkaisua.


Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *