(Huomioithan, että tämä artikkeli on neljä vuotta vanha. Artikkelissa esitellyt asiat, tilanteet ja analyysit eivät välttämättä päde enää nykypäivään.)

Yhdysvaltain vaalit – Osa IV: Amerikankuubalaiset ja koventunut Kuuba-politiikka ovat republikaanien valttikortti Yhdysvaltojen presidentinvaaleissa

Kirjoittajan henkilökuva
Petra Kuivala | 28.10.2020

Miami muodostaa “toisen Kuuban”, jossa kahden kotimaan kipeä ja ristiriitainen suhde näkyy amerikankuubalaisten arkielämässä, ihmissuhteissa ja poliittisessa ajattelussa. Kuva: Flickr/ oklanica

Yhdysvaltojen vuoden 2020 presidentinvaaleissa latinot ovat äänestäjinä ratkaisevassa asemassa. Floridassa, vaalien vaa’ankieliosavaltiossa, amerikankuubalaiset muodostavat alueen suurimman hispaanisen väestöryhmän. He ovat sen vuoksi erityisen tärkeä kohderyhmä presidentti Trumpin kampanjalle. Polarisoituneella äänestyskäyttäytymisellään amerikankuubalaiset ilmentävät sekä intensiivistä poliittista ajatteluaan että oman yhteisönsä traumaattisia kokemuksia ja historiaa.

Yhdysvaltojen Kuuba-politiikka nousee keskeiseksi kysymykseksi Floridan osavaltion amerikankuubalaisille (eng. Cuban Americans) aina presidentinvaalien yhteydessä. Heidän äänestyskäyttäytymistään määrittelee usein yksi kysymys: matkustatko Kuubaan? Äänestäjät jakautuvat vastakkain sen mukaan, mikä heidän suhtautumisensa Kuubaan paluuseen on. Vanhempi polvi tyypillisesti pysyy visusti kannassaan olla matkustamatta Kuubaan, kun taas nuoremmalla polvella on avoimempi suhtautuminen toiseen kotimaahansa ja Yhdysvaltain Kuuban kanssa käymään vuoropuheluun. Siinä missä vanhemman polven kuubalaisamerikkalaisten suhde sosialistiseen Kuubaan on yhä kipeä ja poliittisesti kärjistynyt, nuoremman sukupolven keskuudessa avoimempi suhde ja dialogi kahden kotimaan välillä kasvattavat suosiotaan.

Mielipiteet jakautuvat samalla tavoin puolueiden välillä. Demokraatit puoltavat diplomaattisten suhteiden palautusta ja saivatkin dialogin aluille vakiinnuttamalla niin kutsutun liennytyksen politiikan Yhdysvaltojen ja Kuuban välisissä taloudellisissa ja poliittisissa suhteissa Obaman jälkimmäisellä kaudella. Trumpin kaudella republikaanit ovat kumonneet lähes kaikki edellisen hallinnon saavutukset korvaamalla ne kovan linjan Kuuba-politiikalla. Nyt näillä saavutuksilla pyritään haravoimaan kuubalaisamerikkalaisten ääniä Floridassa.

Fidel Castron vallankumouksen aloittamat muuttoaallot Kuubasta Yhdysvaltoihin

Yhdysvalloissa elää noin 2,3 miljoonaa amerikankuubalaista: he ovat Yhdysvaltojen kolmanneksi suurin latinoväestöryhmä. Amerikankuubalaiset muodostavat suurimman hispaanisen väestöryhmän Floridan osavaltiossa, missä he ovat keskittyneet erityisesti Miamin suurkaupunkialueelle. Hispaanisella tarkoitetaan espanjalaisia kieli- ja kulttuuriperinnöllisiä juuria, kun taas latino viittaa väestöryhmään, jonka juuret ovat Latinalaisessa Amerikassa. Amerikankuubalaisten itseymmärrykseen liittyy myös erityinen diasporaidentiteetti, kokemus kansan pakotetusta hajaantumisesta kahden kotimaan välille.

Kuuban vallankumouksen liikkeelle sysäämä muuttoliike jakautuu neljään aaltoon. Ensimmäisen aallon mukana 1960-luvun alkuvuosina saapuivat Fidel Castron vallankumousta ja sosialistista yhteiskuntajärjestystä paenneet. Heidän lähtönsä oli vahvasti eksiilin, pakotetun poistumisen ja menetyksen sävyttämä: he kokivat tulleensa Kuuban hallituksen pettämiksi. Valtaosa lähtijöistä oli kaupunkien valkoisia, keskiluokkaan ja ylempään keskiluokkaan kuuluneita kuubalaisia, joiden elämäntavalle sosialismi oli uhka. Lukuisten tutkijoiden, kuten sosiologi Silvia Pedrazan ja politiikan tutkija María de los Angeles Torresin, mukaan äkillisen menetyksen aiheuttama katkeruus ja nostalgia näyttelivät keskeisiä rooleja heidän maastamuuttokokemuksessaan, mikä näkyy edelleen ryhmän vaikeassa suhteessa vanhaan kotimaahansa.

Seuraavassa aallossa, 1960-luvun puolivälistä 1970-luvun alkuvuosiin asti, Kuuban ja Yhdysvaltojen hallitukset toimivat yhteistyössä toteuttaen niin kutsuttuja lentoja vapauteen: erityisten siirtolaisuusohjelmien kautta hallinnoituja operaatioita, jotka toivat varsinkin keskiluokkaan ja työväenluokkaan kuuluneita kuubalaisia Floridaan. Nämä kaksi ensimmäistä aaltoa loivat pohjan amerikankuubalaisen yhteisön maineelle taloudellisesti menestyvänä, bisneshenkisenä ryhmänä Floridan latinojen keskuudessa.

Kolmannessa aallossa, niin kutsutussa Marielin muuttoaallossa, Kuuban hallitus salli kansalaisten poistua maasta muutaman vuoden sulkeutuneisuuden jälkeen varta vasten tähän tarkoitukseen avatusta Marielin satamasta vuonna 1980. Yhteensä 125 000 kuubalaista siirtyi Floridaan veneillä, joilla heidän aiemmin saarelta poistuneet sukulaisensa ja tuttavansa saapuivat heitä noutamaan. Aiempiin aaltoihin verrattuna marielitos-siirtolaiset koostuvat yhteiskunnallisesti monimuotoisemmasta joukosta. Heidän saapumisensa muutti pysyvästi amerikankuubalaista identiteettiä: Marielin aallossa Miamiin saapuivat näkyvinä ryhminä myös afrokuubalaiset, seksuaalivähemmistöihin kuuluneet kuubalaiset sekä köyhyydessä eläneet kuubalaiset. Joukossa oli myös Kuuban hallituksen matkaan määräämiä rikollisia, mikä teki marielitos-siirtolaisista pahamaineisen ja väheksytyn ryhmän Miamissa.

Neljännessä aallossa, 1990-luvun alusta alkaen, korostuivat toimeentulon ja hyvinvoinnin kysymykset. Kuuban talous ja elinkeinoelämä romahtivat, kun sen läheisin liittolainen, Neuvostoliitto, hajosi. Taloudelliseen ahdinkoon syöksyneet kuubalaiset siirtyivät Floridaan etsimään vakaata elämää. Ideologia ja politiikka näyttelivät pienempää roolia heidän kokemuksessaan. Erityinen episodi muuttoliikkeessä oli niin kutsuttujen balserojen eli veneilijöiden saapuminen, kun kuubalaiset ylittivät meren itse rakentamillaan lautoilla ja veneillä. Neljännen muuttoaallon katsotaan jatkuvan edelleen. Miamin alue muodostaa edelleen ”toisen Kuuban”, jossa elävät rinnakkain, niin arjessa kuin poliittisessa ajattelussakin, kokemus vanhasta kotimaasta ja pyrkimys omaksua uusi amerikkalainen elämäntapa.

Yhdysvaltojen latinoiden keskuudessa kuubalaiset ovat poikkeuksellinen väestöryhmä, jolla oli pitkään poliittinen erityisasema. Klikkaa twiitataksesi!

Yhdysvaltojen latinoiden keskuudessa kuubalaiset ovat poikkeuksellinen väestöryhmä, jolla oli pitkään poliittinen erityisasema Latinalaisesta Amerikasta ja Karibialta saapuneiden siirtolaisten joukossa. Vuonna 1966 voimaan tullut Cuban Adjustment Act takasi kommunismia paenneille kuubalaisille pikaväylän oleskelulupaan ja kansalaisuuteen. Erityismenettely päättyi vasta Obaman presidenttikauden loppuvaiheessa osana USA-Kuuba-suhteiden normalisointia.

Amerikankuubalaisten poliittinen ajattelu

Amerikankuubalaisten poliittista ajattelua ja äänestyskäyttäytymistä on mahdollista tarkastella sekä muuttoaaltojen mukaan määrittyvinä että sukupolvien välisinä eroina. Tätä kehitystä mittaa FIU Cuba Poll: Miamissa toimivan Florida International Universityn joka toinen vuosi toteuttama tutkimus, joka tarkastelee amerikankuubalaisten poliittista asennoitumista Yhdysvalloissa sekä heidän suhdettaan Kuubaan.

Amerikankuubalaiset ovat poliittisesti niin merkittävä ryhmä Floridan osavaltiossa, että heidän ajatteluaan seurataan järjestelmällisesti ja analyyttisesti. Floridassa he ovat perinteisesti muodostaneet paikallisesti vahvan tukiryhmän republikaaneille, minkä lisäksi osavaltiosta on noussut myös valtakunnanpolitiikkaan näkyviä amerikankuubalaisia republikaanipoliitikkoja, kuten senaattori Marco Rubio sekä kongressiedustajat Mario Díaz-Balart ja Ileana Ros-Lehtinen. Presidentinvaaleissa Florida on usein yksi vaa’ankieliosavaltioista.

Republikaanien suosio amerikankuubalaisten keskuudessa juontaa kyseisen yhteisön historiasta. Omakohtainen, läheinen suhde nyky-Kuubaan näyttää kytkeytyvän suoraan amerikankuubalaisten ulkopoliittiseen ajatteluun. Kovan linjan Kuuba-politiikka vetoaa etenkin ensimmäisen muuttoaallon amerikankuubalaisiin.

Ensimmäiseen muuttoaaltoon ankkuroituva sukupolvi kokee lisäksi voimakkaasti tulleensa demokraattipuolueen pettämäksi. Jokainen demokraattipresidentti 1960-luvulta lähtien on omalla kaudellaan pyrkinyt keskusteluyhteyteen Kuuban kommunistisen valtiojohdon kanssa ja ajanut liennytystä Yhdysvaltojen Kuuba-politiikkaan, siinä missä republikaanipresidentit ovat puolestaan pyrkineet pakotteiden ja sanktioiden avulla purkamaan lähentymispyrkimykset. Nykypäivänä saarella vierailleet nuoret sukupolvet suhtautuvat myönteisemmin demokraattien lähentymis- ja dialogipyrkimyksiin kuin ensimmäisen sukupolven amerikankuubalaiset, jotka eivät ole palanneet toiseen kotimaahansa sieltä lähdettyään.

Miamin amerikankuubalaiset eivät myöskään tyypillisesti koe demokraattien ajamaa maahanmuuttopolitiikkaa omakseen vaan tukevat republikaanien maahanmuuttokriittisempää linjaa. Taustalla näkyy kuubalaisten erityisasema latinojen maahanmuutossa Yhdysvaltoihin: kärjistetysti esitettynä he eivät näe itseään maahanmuuttajina vaan pakolaisina, joilla on ollut oma reittinsä kansalaisuuteen riippumatta siitä, missä aallossa he ovat saapuneet. Merkittävä yksityiskohta ilmiössä on se, että kuubalaiset Yhdysvalloissa identifioituvat valkoisiksi eivätkä pidä esimerkiksi demokraattipuolueen esillä pitämiä rotuun, tasa-arvoon ja rasismiin liittyviä kysymyksiä omaa ryhmäänsä koskettavina. Black Lives Matter -liike on jakanut yhteisöä rajusti, sillä rotuun liittyvät kysymykset ovat amerikankuubalaisille sekä sisäisesti vaikeita että poliittisesti tulenarkoja kysymyksiä.

Amerikankuubalaisille keskeisiä teemoja Yhdysvaltojen sisäpolitiikassa ovat talous ja terveydenhuolto. Klikkaa twiitataksesi!

FIU Cuba Poll 2020 toteaa, että amerikankuubalaisille keskeisiä teemoja Yhdysvaltojen sisäpolitiikassa ovat talous ja terveydenhuolto. Nämä ovat myös teemoja, joissa ryhmä kannattaa selvästi republikaanien politiikkaa. Latinomaahanmuuttajien keskuudessa kuubalaisia pidetään menestyneenä väestöryhmänä: merkittävä osa heistä kuuluu liiketoiminnalla vaurastuneeseen keskiluokkaan tai ylempään keskiluokkaan, jolle republikaanien talouspolitiikka tuntuu omimmalta. Tämä näkyy myös kuubalaisamerikkalaisten vahvassa tuessa Trumpille sekä heidän mielikuvassaan Trumpista menestyneenä liikemiehenä. Sellaisena Trump edustaa amerikkalaista ihannetta, joka näyttäytyy monille amerikankuubalaisille houkuttelevana tavoitetilana.

Yhdysvaltain presidentinvaalit 2020: paluu taaksepäin

Vuoden 2020 FIU Cuba Poll eli amerikankuubalaisten asenteita mittaava tutkimus osoittaa, että presidentti Trump on kasvattanut tukeaan Miamin kuubalaisten keskuudessa kautensa aikana. Merkittävää on, että häntä tukevat nyt paitsi ensimmäisen muuttoaallon kuubalaisamerikkalaiset myös myöhemmin Yhdysvaltoihin saapuneet kuubalaiset. Osana kehitystä kuubalaisamerikkalaiset ovat Trumpin kaudella suhtautuneet yhä konservatiivisemmin vanhaan kotimaahansa. Presidentti Obaman kaudella suurin osa amerikankuubalaisista kannatti dialogipolitiikkaa Kuuban kanssa. Viime vuodet ovat merkinneet paluuta kovempiin otteisiin, jotka ovat näkyneet sekä Trumpin Kuuba-politiikassa että amerikankuubalaisen väestöryhmän asenteissa.

Viime vuosina dialogin ja saarelle matkustamisen kannatus on vähentynyt sekä paine pakotteiden kiristämiseen kasvanut. Noin 60 prosenttia amerikankuubalaisista, joista valtaosalla on sukulaisia ja ystäviä saarella, kannattaa kauppasaarron ja taloudellisten pakotteiden säilyttämistä osana Yhdysvaltojen Kuuba-politiikkaa. Samaan aikaan monet heistä lähettävät säännöllisesti rahaa sukulaisille Kuubaan. Tämän ankaran poliittisen asemoitumisen ja käytännön toiminnan välisen ristiriidan taustalla on pyrkimys edistää demokratisoitumisprosessia Kuubassa rajoittamalla kommunistisen hallituksen liikkumatilaa.

Kovan linjan Kuuba-politiikka jakaa amerikankuubalaista yhteisöä etenkin Miamissa. Klikkaa twiitataksesi!

Toisaalta on myös selvää, että kysymys kovan linjan Kuuba-politiikasta jakaa amerikankuubalaista yhteisöä etenkin Miamissa: nuoremmat, Yhdysvalloissa syntyneet ja kasvaneet sukupolvet kritisoivat pakotteita siitä, että ne eivät ainoastaan kohdista poliittista painetta Kuuban hallitukseen vaan myös suoraan heikentävät tavallisten kuubalaisten elinolosuhteita esimerkiksi elintarvikkeiden ja lääkkeiden saatavuuden sekä henkilökohtaisen varallisuuden osalta. Nuoremmat sukupolvet ovat lisäksi luoneet vanhempiaan enemmän suhteita ja yhteyksiä nyky-Kuubaan ja matkustaneet saarelle säilyttääkseen yhteyden syntyperäänsä.

Donald Trumpin retoriikka vetoaa ensimmäisen aallon amerikankuubalaisiin

Vanhan sukupolven kuubalaisamerikkalaiset ovat republikaaneille tärkeä äänestäjäryhmä Floridan osavaltiossa myös tulevissa presidentinvaaleissa. Trumpin vaalikampanja on pyrkinyt vetoamaan heihin nostamalla esille Obaman kaudella tehdyt uudistukset epäonnistuneena Kuuba-politiikkana sekä korostamalla nykyisen hallinnon kovaa linjaa Kuubaan. Taloudellisia pakotteita ja sanktioita Trumpin hallitus on kiristänyt yhtä matkaa kampanjoinnin kuumentumisen kanssa. Osa toimenpiteistä on näyttäytynyt symbolisina ja näytösluontoisina: yhdysvaltalaismatkustajilta on esimerkiksi kielletty kuubalaisen rommin ja sikarien maahantuonti sekä majoittuminen Kuuban hallituksen omistamissa hotelleissa.

Trump on pyrkinyt vetoamaan republikaaneja tukeviin amerikankuubalaisiin myös toistuvilla viittauksilla yhteisölle tärkeisiin tapahtumiin ja emotionaalisiin muistoihin kuten Sikojenlahden maihinnousuun. Syyskuussa Trump julisti Twitterissä saaneensa korkea-arvoisen Sikojenlahden maihinnousun kunniapalkinnon, jota ei varsinaisesti ole olemassa. Hän myös tapasi maihinnousun veteraaneja Valkoisessa talossa, missä veteraanijärjestö julkisti tukevansa Trumpin valitsemista toiselle kaudelle. Niin ikään syyskuussa Trump ilmoitti harkitsevansa amerikankuubalaisen Barbara Lagoan nimittämistä korkeimman oikeuden tuomariksi.

Laajemmassa historiallisessa perspektiivissä, jota Trump myös hyödyntää, demokraattien esittäminen sosialisteina ja kommunisteina on osoittautunut retorisesti tehokkaaksi keinoksi tuoda varsinkin ensimmäisen muuttoaallon amerikankuubalaiset republikaanien tueksi. Kampanjan viimeisinä viikkoina republikaanit ovat muun muassa toteuttaneet Floridassa linja-autokiertueen, joka julisti taistelua sosialismia vastaan. Kiertueen keulakuvina toimivat Donald Trump Jr. sekä amerikankuubalainen senaattori Marco Rubio. Demokraattiehdokas Bidenin kampanja puolestaan on huomioinut Floridan latinoja, etenkin kuubalaisia, vasta kampanjan viime metreillä.

Vuoden 2020 syksyllä valtaosa amerikankuubalaisista tukee presidentti Trumpia. FIU Cuba Poll ennustaa, että noin 59 prosenttia äänioikeutetuista amerikankuubalaisista tulee äänestämään Trumpin toisen kauden puolesta marraskuussa.  Pew-tutkimuskeskuksen mukaan kaiken kaikkiaan 63 prosenttia latinoista kannattaa Bidenia. Kokonaisuutena latinojen osuus, 17 prosenttia rekisteröityneistä äänestäjistä, on Floridan osavaltiossa ennätyksellisen korkealla. Amerikankuubalaiset ovat latinojen joukossa aktiivinen ryhmä: lähes joka kolmas Floridan äänioikeutetuista latinoista on amerikankuubalainen. 

Kuubalaiset ovat siis latinoiden keskuudessa äänestyskäyttäytymiseltään vähemmistö mutta sitäkin äänekkäämpi ja ratkaisevampi ryhmä Trumpin näkökulmasta. Valtaosa Trumpia kannattavista on ensimmäisen ja toisen polven eksiilikuubalaisia. Nuoremmat sukupolvet, Yhdysvalloissa syntyneet kuubalaisamerikkalaiset ja myöhemmin maahan saapuneet, voivat harkita äänestävänsä Bidenia vastoin vanhempiensa esimerkkiä, mikäli heillä ei ole vahvaa poliittista sidettä republikaaneihin tai saarella vierailemiseen perustuvaa, vahvan  kriittistä kantaa Yhdysvaltojen kovan linjan Kuuba-politiikkaan.

Se, miten amerikankuubalaiset äänestävät tulevissa vaaleissa, tulee heijastamaan yhteisön sisäisiä jännitteitä, historiallista kokemusta maahanmuutosta ja uudesta elämäntavasta sekä kuiluja sukupolvien välillä. Eroista huolimatta vaikuttaa siltä, että vanhan amerikankuubalaisen sukupolven juurruttama vahva tuki republikaaneille tulee näkymään myös Trumpin suosiossa marraskuun vaaleissa. Heille republikaaniehdokkaan äänestäminen näyttää olevan tapa tuoda yhteen kahden kotimaan rinnakkaiset, ristiriitaiset todellisuudet.


Kommentit

Mielenkiintoinen näkökulma sensaatiolehdistön ulkopuolelta. Kiitos tästä.Lisättävää?

Jätäthän vain asiallisia kommentteja. Ylläpito tarkistaa kommentit ennen julkaisua.


Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *