Henkilön kasvokuva Niko Mikael Korhonen

Niko Mikael Korhonen

Niko Mikael Korhonen kirjoittaa parhaillaan graduaan Helsingin yliopiston yleisen historian oppiaineeseen. Hän on erikoistunut Yhdysvaltain historiaan, erikoisalanaan etenkin maan poliittinen historia sekä aate- ja kulttuurihistoria. Niko Mikael on opiskellut lisäksi Pohjois-Amerikan tutkimusta, ja hänellä on taustaa myös luovana kirjoittajana. Hänen erityisiä kiinnostuksen kohteitaan ovat Yhdysvaltain puoluepolitiikka, sen historia sekä maata koskevat erityisaiheet, kuten perustuslailliset kysymykset, asepolitiikka ja eriarvoisuuskysymykset.

Kirjoittajan julkaisemat artikkelit